Spetter in VVP katern letselschade

In de nieuwe editie van VVP een “Katern Letselschade” waaraan Maya Spetter een bijdrage heeft geleverd.