Strafzaak MH17

Uitspraak EHRM 25 januari 2023

Op 25 januari 2023 heeft het Europees Hof van de Rechten van de Mens beslist over het mogelijk aandeel van Rusland in het neerhalen van vlucht MH17. Het Hof heeft geoordeeld dat Rusland sinds mei 2014 effectieve controle en een beslissende mate van invloed en extraterritoriale jurisdictie had over de gebieden in Oost-Oekraïne die in […]

Artikel Veine

Voor Veine, een magazine voor ouders van kinderen met een beperking, heb ik een interview gegeven. In het dossier letselschade vertel ik over de mogelijkheden om schade te verhalen als een kind beperkt is door foutief handelen van een arts of een ongeval. Het artikel is hier te lezen: Artikel Veine

Uitspraak Rechtbank Den Haag in strafzaak MH17 op 17 november 2022

Na jaren van internationaal onderzoek, maakte het Openbaar Ministerie (OM) medio 2019 bekend vier mannen te vervolgen voor de MH17 ramp. Zij hebben volgens het OM een rol gespeeld bij het binnenhalen en/of afvoeren van de Buk-raketinstallatie waarmee het toestel uit de lucht zou zijn geschoten. Maandag 9 maart 2020 startte het omvangrijke strafproces in […]

De e-bike: populair in gebruik, maar niet zonder gevaar

De e-bike raakt steeds meer in trek. Eerst waren het vooral ouderen die gebruik maakten van een e-bike, maar ook onder middelbare scholieren wordt de e-bike steeds populairder. Niet iedereen is blij met deze opmars: ‘’Het fietspad wordt steeds voller en gevaarlijker’’. Meer ongevallen Het aantal mensen dat gebruikmaakt van een e-bike neemt elk jaar […]

Als gevolg van letselschade verhuizen naar een duurder huis?

In 2019 deed de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak over de vraag of de meerprijs van een aangepaste woning dient te worden aangemerkt als schade van een slachtoffer met letselschade of als te verrekenen voordeel. Hierover schreven we eerder in onze blog. Uitkomst was dat de aansprakelijke partij ervoor moet zorgen dat het slachtoffer een passende woning […]

Oekraïne en MH17

Het lijkt alsof door de oorlog in Oekraïne van alles samenvalt. Steeds meer wordt duidelijk dat de Russische Staat in een parallelle werkelijkheid leeft waarin waarheid en gerechtigheid en ook mensenrechten geen rol spelen. Het Rechtbijstandsteam MH17 is eind januari naar Straatsburg gereisd om een klachtzaak bij te wonen van Nederland en Oekraïne tegen Rusland. […]

Eerste zitting MH17 bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Op 26 januari 2022 behandelden de zeventien rechters van de Grand Chamber van het Europese Hof de klachtzaken van Nederland en Oekraïne tijdens zitting in Straatsburg. Hierbij waren ook veel nabestaanden aanwezig. Het Hof heeft besloten om twee zaken die Oekraïne tegen Rusland heeft aangespannen samen te voegen met de statenklacht van Nederland. Deze rechtszaak […]

Nieuwe editie VVP

In de nieuwe editie van VVP een artikel van mijn hand over het recht op vrije advocaatkeuze. Al dan niet recht op vrije advocaatkeuze blijft de gemoederen bezighouden. Op 16 april 2021 deed de Geschillencommissie van Kifid uitspraak (2021-0300) in een zaak waarbij een atlete bij DAS een beroep deed op haar recht op vrije […]

Herfsteditie LetselschadeNEWS

In de herfsteditie van LetselschadeNEWS 2021 een artikel van mijn hand over zwarte inkomsten en letselschade. Op 27 mei 2018 raakt een zelfstandig ondernemer, werkzaam als personal kickbokstrainer, betrokken bij een verkeersongeval. De aansprakelijkheid voor het ongeval wordt erkend. De trainer lijdt inkomensschade. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland boog zich onlangs over de vraag […]

Nabestaanden MH17 aan het woord

Vanaf 6 september maken zeker 91 familie leden van de 298 slachtoffers van vlucht #MH17 gebruik van hun spreekrecht. Als lid van het Rechtsbijstandsteam MH17 heb ik in de afgelopen weken mijn cliënten voorbereid op de uitoefening van hun spreekrecht. In een artikel in NRC Media vertel ik hier meer over. Lees hier het artikel […]

MH17-proces: het woord is nu aan de nabestaanden

Spreekrecht voor nabestaanden van MH17-ramp Zeven jaar na de MH17-ramp is het woord nu aan de nabestaanden van de 298 slachtoffers. Zeker 91 familieleden willen gedurende tien dagen in september hun stem laten horen tijdens het zittingsblok dat start op maandag 6 september. Voor het uitoefenen van het spreekrecht heeft de rechtbank drie weken gereserveerd […]

Noodhulpfonds voor nabestaanden geweldsslachtoffers in het buitenland

Een geweldsmisdrijf kan je leven op z’n kop zetten. Niet alleen emotioneel, maar ook financieel. Het Noodhulpfonds is er niet alleen voor slachtoffers, maar ook voor nabestaanden. Nabestaanden die een dierbare hebben verloren als gevolg van een geweldsmisdrijf in landen in het buitenland maken vaak veel kosten. Zij moeten bijvoorbeeld afreizen naar het land waar […]

Mag ik kiezen?

Uitspraak Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) De Geschillencommissie van Kifid deed 16 april 2021 uitspraak over een zaak waarbij een atlete bij haar rechtsbijstandsverzekeraar DAS een beroep deed op haar recht op vrije advocaatkeuze. Zij schakelde een advocaat gespecialiseerd in sportrecht in omdat zij rectificatie wenste van een artikel dat over haar was gepubliceerd. Ook wilde […]

MH17: Uitspraak 22 april 2021

Op 22 april 2021 heeft de rechtbank beslissingen genomen over een aantal verzoeken. Niet-ontvankelijkheid vordering nabestaanden De verdediging heeft verzocht uitvoering te geven aan artikel 333 Sv. Dit artikel luidt: ‘’Indien naar het oordeel van de rechtbank de benadeelde partij kennelijk niet ontvankelijk is, kan zij zonder nader onderzoek van de zaak de niet ontvankelijkheid […]

Nieuwe editie VVP

In de nieuwe editie van VVP een artikel van mijn hand over een slachtoffer met letselschade die moet verhuizen naar een rolstoeltoegankelijk huis. De deelgeschilrechter kwam er twee keer aan te pas. Deze is van mening dat de verzekeraar Univé het slachtoffer financieel in staat moet stellen te verhuizen naar een duurder, maar passend huis. […]

Bijzondere risico’s in speciale editie VVP

In de speciale editie van de VVP over bijzondere risico’s een artikel van mijn hand over de aansprakelijkheid van een werkgever voor een ongeval van een vrijwilliger. Hierin bespreek ik een uitspraak van het Hof ‘s-Hertogenbosch. Een vrijwilliger is uit een hoge kerstboom gevallen en loopt een dwarslaesie op: wie is aansprakelijk voor zijn letselschade? […]

tandeelkunde

Kennisclip Masteropleiding Tandheelkunde ACTA

Voor studenten in het tweede jaar van de Masteropleiding Tandheelkunde van ACTA heb ik een kennisclip verzorgd. Dit was een bijzondere ervaring.  Aan de orde kwamen mogelijke juridische stappen van een teleurgestelde patiënt.  Hoe je met een goede klachtenprocedure erger kunt voorkomen. En vooral de vraag hoe je het werk zo inricht dat een patiënt […]

‘Ken je vak!’ in VVP 5

In VVP 5, het vakblad voor financieel adviseurs, is een artikel van mijn hand over rekenrente en letselschade uitgekomen. Hierin bespreek ik recente rechterlijke uitspraken over de rekenrente die gebruikt wordt om toekomstschades van slachtoffers te berekenen. Op dit moment is de rekenrente negatief. Dat heeft grote gevolgen voor de hoogte van de uit te […]

Nieuwsbrief Schade Magazine week 42

Op 16 oktober 2020 kwam de nieuwsbrief van week 42 van het Schade Magazine uit, het onafhankelijke vakblad voor alle professionals in de schadewereld. Hierin worden deskundige en prikkelende artikelen uit verschillende schadedisciplines uitgelicht, waaronder een artikel van Maya Spetter, over de berekening van zwarte inkomsten bij schadevergoeding in de zaak van een kickbokser. Maya […]

letselschade zelfstandigen

Onderzoek langlopende letselschadezaken

Regelmatig is in het nieuws dat letselschade zaken heel lang kunnen duren. Al eerder publiceerden wij een artikel over een zaak waarin een verzekeraar is veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding wegens traineren.  Die moest een aanvullende vergoeding van € 10.000 hiervoor betalen aan het slachtoffer. In september 2020 hebben onderzoekers van de Universiteit van […]

Nederland daagt Rusland voor het EHRM om neerhalen vlucht MH17

Op basis van de conclusies van het Joint Investigation Team (JIT) besluit het Kabinet Rusland voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) te dagen vanwege zijn rol in het neerhalen van vlucht MH17 in juli 2014. Een groep nabestaanden diende al eerder een klacht tegen Rusland in bij datzelfde hof (zie […]

Gewelddadige overvaller van juwelier op de Kamp moet vrezen voor een lange gevangenisstraf

Verslag van zitting Rechtbank Utrecht in zaak waarin ik juwelier en zijn vader bijsta na gewelddadige overval. Op 30 juli 2020 zal de Rechtbank uitspraak doen. https://www.ad.nl/amersfoort/gewelddadige-overvaller-van-juwelier-op-de-kamp-moet-vrezen-voor-een-lange-gevangenisstraf~a93f09dc/

Katern ‘Letselschade’ in VVP 3

                In de vandaag (dinsdag 7 juli 2020) verschenen VVP 3 onder meer het ‘katern ‘Letselschade’ in samenwerking met Allianz Benelux en met uitstekende vakverhalen van onder meer advocaat Maya Spetter, gespecialiseerd in letselschade en aansprakelijkheidsrecht. Zij is één van de weinige advocaten in Nederland die gespecialiseerd is in […]

Verruiming recht vrije advocaatkeuze

Op 14 mei 2020 heeft het Europese Hof van Justitie  een interessante uitspraak gewezen voor consumenten met een rechtsbijstand verzekering. Het Hof gaat in deze uitspraak in op het recht op vrije advocaatkeuze (ECLI:EU:C:2020:372). Het moment waarop een verzekerde daarop recht heeft, lijkt met deze uitspraak te zijn verruimd. Dat is goed nieuws voor mensen […]

Werken tijdens coronacrisis: zo doen we dat

Alle afspraken en besprekingen hebben de afgelopen weken via WhatsApp-beeldbellen, Skype en Microsoft Teams plaatsgevonden. Het was even wennen, maar we zijn er handig in geworden en het werkt. Het is fijn om op deze manier contact te houden met onze cliënten. We hebben een plexiglas scherm geplaatst in de spreekkamer van ons kantoor, waardoor […]

De impact van het coronavirus op uw letselschade

Het zijn bijzondere tijden. Het coronavirus heeft een grote invloed op ons leven. De regering heeft allerlei maatregelen getroffen om het virus in te dammen. Deze maatregelen hebben onvermijdelijk ook invloed op de behandeling en het verloop van letselschadezaken. Geen huis-en kantoorbezoeken meer In opvolging van de richtlijnen van het RIVM kunnen huisbezoeken en afspraken […]

Krijgt een uitzendkracht het loon doorbetaald tijdens ziekte of na een arbeidsongeval?

Heeft een uitzendkracht die ziek wordt, of bijvoorbeeld een arbeidsongeval krijgt, recht op loondoorbetaling door het uitzendbureau? Hierover oordeelde het gerechtshof Den Haag in hoger beroep in een uitspraak van 17 maart 2020 (ECLI:NL:GHDHA:2020:460). Een uitzendkracht komt tijdens zijn werkzaamheden met zijn hand in een machine en loopt daardoor letsel op. Twee vingers van zijn […]

Start van de strafzaak inzake MH17 op 9 maart 2020

Het Openbaar Ministerie heeft medio 2019 bekendgemaakt dat zij vier verdachten wil vervolgen voor de MH17-ramp. Hierop is een Rechtsbijstandsteam (RBT) opgericht om alle nabestaanden juridische hulp te verlenen. Het RBT bestaat uit negen Nederlandse advocaten. Maya Spetter is zowel één van de leden van het opgerichte RBT als van het Kernteam MH17.  Maandag 9 […]

vacature secretaresse

Belangrijke informatie met betrekking tot het coronavirus en uw letselschade

De uitbraak van Covid-19 heeft grote maatschappelijke en sociale gevolgen. We moeten er samen voor zorgen dat we risico-contact vermijden, om zo verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. We houden ons hierbij aan de maatregelen en adviezen van de overheid. Dat betekent dat we alle fysieke afspraken zoveel mogelijk verzetten en afspraken middels […]

Recente ontwikkelingen in klachtzaak bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens inzake MH17

Namens een grote groep van ruim 300 nabestaanden van slachtoffers van de vliegramp met MH17, is er door het Nederlandse kernteam MH17 in juli 2018 een klacht ingediend tegen de Russische federatie bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) te Straatsburg. Mr. Maya Spetter is één van de leden van dit […]

Letselschade en verzorgende partner. Redelijke kosten van verzorging door partner

Iemand loopt ernstig letsel op door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Intensieve en langdurige verpleging en verzorging thuis is noodzakelijk. Wat als de partner de noodzakelijke verpleging en verzorging op zich neemt in plaats van deze over te laten aan professionele hulpverleners? Op welke vergoeding heeft de partner van het slachtoffer met letselschade […]

Aantal en hoogte medische claims in 2018 gestegen

Verzekeraar MediRisk meldt dat het aantal medische claims over 2018 is toegenomen en dat de hoogte van de claims is gestegen. Dit schrijft de zorgnieuwssite Skipr op 11 september 2019. Het gemiddelde claimbedrag is volgens de verzekeraar met 20 procent toegenomen. Daarmee stijgt het gemiddelde claimbedrag van 46.000 euro naar 55.000 euro. Als de afgewezen […]

Meer zware ongelukken door elektrische fietsen

Het aantal fietsers dat op de spoedeisende hulp terechtkomt na een ongeval stijgt. Volgens expertisecentrum VeiligheidNL moesten vorig jaar 46.800 fietsers na een verkeersongeval worden behandeld op de spoedeisende hulp. Ten opzichte van 2009 is dit een stijging van 31 procent. Vooral de oudere fietsers en jongeren zorgen voor een toename van ongevallen. Jongeren nemen […]

Ruim 9200 boetes sinds invoering telefoonverbod op de fiets

Eerder schreven wij al een artikel over de invoering van het telefoonverbod op de fiets dat per 1 juli 2019 is in gegaan. Lees ons artikel ‘Vanaf 1 juli 2019: telefoonverbod op de fiets‘. Begin deze maand werden de eerste cijfers van het aantal opgelegde boetes bekend gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid. […]

Letselschadevergoeding vrijgesteld van vermogensinkomensbijtelling

Op 25 juni 2019 werd bekend dat letselschadevergoedingen vanaf 1 januari 2020 worden vrijgesteld van de vermogensinkomensbijtelling (VIB). Dit is belangrijk nieuws voor slachtoffers van letselschade. Huidige regelgeving Slachtoffers van letselschade hebben recht op een vergoeding van hun materiële- en immateriële schade. Deze schadevergoeding kan bij ernstig letsel aanzienlijk zijn. In de huidige praktijk wordt […]

Verschillen in hoogte smartengeld in strafzaken

Volgens Slachtofferhulp Nederland is er sprake van willekeur bij het bepalen van de hoogte van de immateriële schadevergoeding (smartengeld) voor slachtoffers in strafzaken, zo bericht het AD op 4 juli 2019. Dit omdat slachtoffers zulke wisselende schadevergoedingen voor fysiek of psychisch leed uitgekeerd krijgen. De organisatie wil nu dat rechters de schadevergoeding gaan onderbouwen. Verschillen […]

De Norman Atlantic: vakantie eindigt in scheepsramp

Op 28 december 2014 was de Norman Atlantic, een Italiaanse veerboot van rederij ANEK met ruim 422 passagiers, 55 bemanningsleden en 200 voertuigen aan boord, op weg van Griekenland naar Italië toen vroeg in de ochtend brand uitbrak op een autodek. De dramatische reddingsactie die volgde duurde 36 uur. De brand heeft het leven geëist […]

Vanaf 1 juli 2019: telefoonverbod op de fiets

Je zag het tot nu toe overal: fietsers die onderweg druk bezig zijn met appen, scrollen, navigeren of bellen. Afgelopen jaar werd bekendgemaakt dat het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt aangepast, om ook het telefoongebruik op de fiets te verbieden. Vandaag, 1 juli 2019, is het dan zover: je mag niet meer op de […]

In het kader van Veteranendag: een cliënt van ons vertelt over zijn werk voor Defensie en het trauma dat hij opliep

  Onlangs is een cliënt van ons kantoor, Ismail (42 jaar), geïnterviewd door Gemeente Amsterdam in het kader van de Amsterdamse Veteranendag die op 15 juni 2019 werd gehouden. In het interview vertelt hij over zijn werk bij Defensie. Wij staan hem bij in de zaak die hij voert tegen zijn voormalig werkgever, het ministerie […]

Nederlands kabinet steunt nabestaanden MH17 bij Europees Hof in zaken tegen Rusland

De Nederlandse staat mengt zich in twee rechtszaken die nabestaanden van Nederlandse MH17-slachtoffers hebben aangespannen tegen Rusland bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dat heeft premier Mark Rutte (VVD) vrijdag 10 mei 2019 bekend gemaakt. Namens een grote groep van ruim 300 nabestaanden uit diverse landen heeft het Nederlandse kernteam […]

Erkenning voor leed van naasten en nabestaanden letselschadeslachtoffers

Sinds 1 januari 2019 hebben naasten en nabestaanden van letselschadeslachtoffers door invoering van de Wet Vergoeding Affectieschade een eigen recht op vergoeding. De vergoeding van affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten en nabestaanden van zeer ernstig gewond geraakte of overleden slachtoffers van ongevallen of geweldsmisdrijven. Wat is smartengeld? Als u bij een ongeval […]

Europees Hof vraagt Rusland om opheldering over ramp MH17

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens neemt de klachten van de nabestaanden van de ramp met vlucht MH17 in behandeling. Rusland krijgt van het Hof tot 3 september de tijd voor een schriftelijke reactie op de beschuldigingen. De nabestaanden zeggen dat Rusland hun grondrechten heeft geschonden, door het neerhalen van het toestel […]

verbod op appen in het verkeer ter bescherming van fietsers tegen ongevallen

Fietsers: een beetje meer geduld en oplettendheid….   Fietsers genieten extra bescherming in het verkeer. We zien hen – net als voetgangers – als zwakkere verkeersdeelnemers. Fietsers worden meer beschermd bij een aanrijding met een motorvoertuig. Een fietser is natuurlijk ook kwetsbaarder dan een automobilist.   Helaas gedragen fietsers zich daar niet altijd naar en […]

moedeloos, ongeluk

Letselschade advocaat inschakelen voor het beste resultaat.

Letselschade advocaat inschakelen voor het beste resultaat.   Schade claimen na een ongeval kan behoorlijk gecompliceerd zijn, zoals deze cliënt heeft ervaren. Juridische bijstand van een gespecialiseerde letselschade advocaat bleek onontbeerlijk om de schadevergoeding te krijgen waar dit slachtoffer recht op had.   Heeft u letselschade en is een ander hiervoor aansprakelijk? Als u een […]

Erasmus MC cryoballon

Inspectie kritisch over Rotterdamse ballonstudie in Erasmus MC

Een ferme tik met een zachte hand, zo oogt het oordeel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de eerste operaties met een zogeheten cryoballonkatheter in het Erasmus MC. De inspectie legt het universitair medisch centrum in Rotterdam maatregelen op, die het belang van patiënten op de afdeling cardiologie beter moeten waarborgen. Tegelijkertijd laat de […]

Erasmus MC cryoballon

Erasmus MC op vingers getikt in verband met cryoballon

Het Erasmus MC in Rotterdam moet het belang van patiënten in medisch-wetenschappelijk onderzoek beter waarborgen. Het ziekenhuis moet daarvoor de interne procedure aanscherpen en de werkwijze op de hartafdeling doorlichten. Het zijn maatregelen die het ziekenhuis krijgt opgelegd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De inspectie deed afgelopen maanden onderzoek naar een nieuw operatie-instrument dat […]

Interview met Pauline van Dulken, cliënte van Spetter Advocaat, in blad HulpPost over het belang van actieve schaderegeling, tegenwerking door verzekeraars.

Interview cliënte in HulpPost

Openhartig interview met Pauline van Dulken, cliënte van Spetter Advocaat & Mediator, in blad HulpPost van Fonds Slachterofferhulp over het belang van erkenning en actieve schaderegeling versus tegenwerking door verzekeraars. U leest in deze editie op pagina 10 van de HulpPost een interview met Pauline, die door een ongeluk blijvend letsel heeft terwijl de verzekering […]

cryoballon, operatie, erasmus

Nader onderzoek IGZ naar Erasmus MC

RTL Nieuws meldt onderzoek Inspectie voor de Gezondheidszorg naar experimenteel gebruik van cryoballon in Erasmus MC. Lees verder

Erasmus MC cryoballon

Erasmus MC; instrument getest op onwetende patiënten.

Erasmus MC: Nieuw operatie-instrument getest op onwetende patiënten. Dat is de kop van een artikel in de NRC van 23 september 2016. Eén van deze patiënten van Erasmus MC is mijn cliënt. Tijdens de operatie die hij 2007 in het EMC ondergaat wegens boezemfibrillatie ontstaat een levensbedreigende complicatie met blijvende negatieve gevolgen voor zijn gezondheid. […]

Precies twee jaar na de ramp met vlucht MH17 hebben de meeste nabestaanden een akkoord gesloten met Malaysia Airlines over een schadevergoeding.

Kernteam MH17 bereikt akkoord schadevergoeding nabestaanden.

RTL Nieuws over akkoord schadevergoeding nabestaanden MH17.

Vliegramp Germanwings vlucht 4U9525

Op 24 maart 2015 is een toestel van Germanwings neergestort in de Franse Alpen. Hierdoor zijn 150 levens te betreuren. Het vliegtuig werd bestuurd door een gezagvoerder die meer dan 10 jaar voor Lufthansa werkte en meer dan 6000 vlieguren had gemaakt. De copiloot was Andreas Lubitz, een 27-jarige man die sinds september 2013 voor […]

Smartengeld

Smartengeld in 2016

Smartengeld in 2016, een rimpeling in stilstaand water? De smartengeldvergoedingen die in Nederland worden uitgekeerd, blijven in vergelijking met de ons omringende landen achter. De ontwikkeling in de hoogte van het smartengeld houdt zelfs de inflatie niet bij. Sommigen spreken daarom ook van stilstaand water. Het is nodig dat de vergoedingen in Nederland worden verhoogd, […]

MH17 kernteam interview Verkeersrecht

Interview Verkeersrecht met het kernteam MH17 VR 2015/77 15-07-2015 Samenvatting De redactie van Verkeersrecht heeft schriftelijk een aantal vragen voorgelegd aan het kernteam. Twee leden van het kernteam, mr. A.F. Collignon en mr. M.T. Spetter, hebben een reactie geschreven in nauw overleg met de overige kernteamleden. In verband met de geheimhoudingsplicht is het niet mogelijk […]

Juridische afhandeling schadevergoeding nabestaanden: kernteam MH17

Een vliegtuig van Malaysia Airlines dat op 17 juli 2014 weg was van Amsterdam naar Kuala Lumpur is neergestort bij de grens tussen Oekraïne en Rusland. Aan boord waren 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Al deze levens zijn te betreuren. Dit is een grote tragedie. Wij betuigen de familieleden van de passagiers en de bemanningsleden […]

Slachtoffer krijgt ruim € 8.000 schadevergoeding

Een verjaardagsfeestje medio 2012 in Hilversum loopt na een ruzie tussen 2 kinderen uit op een vechtpartij. Een vrouw wordt met een hard voorwerp tegen haar hoofd geslagen en raakt buiten bewustzijn. Als zij weer bij komt blijkt een aantal tanden uit haar mond te zijn. Op 9 oktober 2014 werd de zaak tegen de […]

Schadevergoediing en bijstand

Schadevergoeding en Bijstand?

Wanneer iemand een bijstandsuitkering heeft (Wet Werk en bijstand) mag hij maximaal € 5.850,- aan vermogen hebben als alleenstaande. Personen die een gezamenlijke huishouding voeren mogen maximaal € 11.600 vermogen hebben. Is het vermogen hoger, dan vervalt het recht op bijstand. Letselschade en schadevergoeding Wat als een slachtoffer van letselschade een bijstandsuitkering (WWB) ontvangt en […]

MH17: Rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid

MH17: Onderzoeksraad voor de Veiligheid Het rapport van eerste bevindingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over MH17 crash Malaysia Airlines is op 9 september 2014 gepubliceerd. Hier vind u de belangrijkste bevindingen van het rapport. Eén van de conclusies van het rapport is dat de Boeing 777 met vluchtnummer MH17 van buitenaf met hoge snelheid […]

MH17: Schadevergoeding voorschot $50.000

Schadevergoeding slachtoffers MH17 De advocaat van Malaysia Airlines heeft op 8 augustus 2014 bevestigd dat de nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne een voorschot ontvangen van $ 50.000 (€ 37.000). Dit is een voorschot op de uiteindelijke schadevergoeding. De definitieve schadevergoeding wordt later vastgesteld. Omdat het nog lang kan duren voordat het […]

MH17: Onderzoeksraad voor Veiligheid

Onderzoeksraad voor Veiligheid Update 28 juli 2014 De Onderzoeksraad voor Veiligheid is al ruim een week met 35 mensen bezig met zijn onderzoek naar de vliegramp MH17 met het toestel van Malaysia Airlines. Hoewel de onderzoekers nog geen toegang hebben tot de rampplek is het onderzoek in volle gang. Voor de nabestaanden is het van […]

MH17: Amerikaanse advocaten uit op schadevergoeding nabestaanden

Letselschade #MH17 De Nederlandse Vereniging van Advocaten van Slachtoffers Personenschade ASP heeft bericht ontvangen dat zogenaamde ambulance chaseres uit Amerika nabestaanden van de vliegramp met het toestel van Malyasia Airlines MH17 benaderen. Werkwijze bij eerdere vliegramp Ook bij eerdere rampen werden slachtoffers benaderd door dergelijke ambulance chasers. Bij grote internationale rampen benaderen louche advocaten uit […]

MH17: Schadevergoeding

            Update 21 juli 2014 Malaysia Airlines MH17 schadevergoeding Een vliegtuig van Malaysia Airlines dat op 17 juli 2014 op weg was van Amsterdam naar Kuala Lumpur is neergestort bij de grens tussen Oekraïne en Rusland. Aan boord waren 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Al deze levens zijn te betreuren. […]

MH17: Update 20 juli 2014

Update 20 juli 2014 Een vliegtuig van Malaysia Airlines dat op 17 juli 2014 weg was van Amsterdam naar Kuala Lumpur is neergestort bij de grens tussen Oekraïne en Rusland. Onderzocht moet worden wat de oorzaak is van het neerstorten. Waarschijnlijk is het vliegtuig door een aanval vanaf de grond neergeschoten. Aan boord waren 283 […]

Vliegramp Malaysia Airlines MH17

Een vliegtuig van Malaysia Airlines MH17 op 17 juli 2014 weg was van Amsterdam naar Kuala Lumpur is neergestort bij de grens tussen Oekraïne en Rusland. Onderzocht moet worden wat de oorzaak is van het neerstorten. Waarschijnlijk is het vliegtuig door een aanval vanaf de grond neergeschoten. Aan boord waren 283 passagiers en 15 bemanningsleden. […]

Meer rechten slachtoffers, naasten en nabestaanden

Staatssecretaris Teeven heeft op 28 mei 2014 een wetsvoorstel bekend gemaakt. Hiermee wil hij slachtoffers en hun naasten een sterkere positie geven. Straks kunnen slachtoffers een ruimere vergoeding krijgen voor de kosten van verzorging, verpleging en begeleiding wanneer hun naasten deze taken op zich nemen. De aansprakelijke partij moet dit dan betalen. Nu is het […]

Letselschade advocaat

Recht op vrije advocaatkeuze

Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie een arrest gewezen dat belangrijk is voor het recht op vrije advocaat  keuze. Volgens het Hof mag een verzekerde zelf kiezen welke advocaat zijn procedure voert. Hij kan niet verplicht worden zich te laten bijstaan door de advocaat die in dienst is van zijn rechtsbijstandverzekering. […]

Letselschade advocaat bedrijfsongeval: jaarlijks half miljoen werknemers letsel.

Meldingsplicht werkgever arbeidsongeval bij Inspectie SZW Jaarlijks raken duizenden mensen betrokken bij een arbeidsongeval. Wanneer dit ongeval leidt tot blijvend of dodelijk letsel of tot een ziekenhuisopname, moet de werkgever dat direct melden aan de Inspectie SZW (arbeidsinspectie). Als er te laat of geen melding wordt gedaan, kan de inspectie een boete opleggen. Sinds 1 […]

Daarom Spetter Letselschade Advocaten

No cure no pay voor letselschade advocaten, ‘n experiment.

No cure no pay voor letselschade advocaten Advocaten mogen met ingang van 1 januari 2014 met hun cliënten een resultaatsafhankelijke beloning afspreken. Tot nog toe was het advocaten niet toegestaan een no cure no pay afspraak te maken.  Letselschadebureaus mogen dit wel.  Zij pikken vaak “de krenten uit de pap”. Zaken waarover geprocedeerd moet worden […]

Processen-verbaal verkeersongevallen sneller beschikbaar

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de Tweede Kamer toegezegd dat de registratie door de politie van verkeersongevallen in 2013 op orde komt. Er zijn veel klachten over de registratie van ongevallen en over verstrekking van gegevens. Een aantal instanties heeft daarom een brandbrief aan de minister geschreven. In 2009 werd de wijze […]

operatie door letselschade

Verzekerd van ellende Vrij Nederland 1 september 2012

Letselschadeadvocaat een praktijkvoorbeeld Bron: Vrij Nederland 1 september 2012, jaargang 73 Door Frans Glissenaar Jan Hammer (55) uit Hilversum heeft al sinds zijn jeugd een verlamming aan zijn rechterbeen, maar kon daar altijd goed mee leven. In 2007 krijgt hij echter last van zijn linkerheup, waarschijnlijk door een vorm van overbelasting. Zijn heup blijkt versleten […]

Letselschade treinongeval

Letselschade treinongeval Op zaterdag 21 april 2012 vond in Amsterdam een treinongeval plaats. Een intercity en een sprinter botsten frontaal op elkaar. Daarbij raakten veel mensen gewond en viel een dode. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft een onderzoek ingesteld. Ruim een jaar geleden werd de minister van infrastructuur en milieu gewaarschuwd voor ongelukken door […]

Zelf rechtshulpverlener kiezen

Iemand met een rechtsbijstandverzekering mag zelf zijn rechtshulpverlener kiezen. Dat bepaalt hij en niet zijn verzekeraar Dat recht geldt in alle procedures. Ook in procedures zonder verplichte procesvertegenwoordiging. Vaak bepalen rechtsbijstand verzekeraars dat de rechtshulp door bepaalde advocaten of rechtshulpverleners moet worden verleend. Daar hebben zij afspraken mee gemaakt over de kosten. De Rechtbank in […]

Schadevergoeding bij letselschade: slachtoffers het meest tevreden over letselschadeadvocaat

Schadevergoeding bij letselschade Acht van de tien slachtoffers van letselschade moeten langer dan 3 jaar wachten tot hun schade is afgewikkeld. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting de Ombudsman. Er is een Gedragscode behandeling Letselschade die aandringt op afwikkeling binnen twee jaar. De Stichting wil dat die code verankerd wordt in een wet, maar hebben […]

Letselschadeadvocaat: conclusies vliegramp TA bekend

Letselschadeadvocaat: conclusies vliegramp Turkish airlines bekend 6 mei 2010 – AMSTERDAM – De Nederlandse letselschadeadvocaten die namens slachtoffers van de Schipholcrash werken aan de schadeclaims, zijn niet verrast door de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de oorzaken van het ongeval. Het definitieve onderzoeksrapport naar de vliegramp met een toestel van Turkish Airlines, dat […]

Letselschade advocaat Spetter bij NOVA (6 mei 2010)

Letselschade advocaat Spetter bij NOVA over schadevergoeding vliegramp Turkish Airlines Bij de crash van een Boeing 737 van Turkish Airlines op 25 februari vorig jaar, kwamen negen mensen om. Vandaag werd het definitieve onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de piloten niet adequaat hebben gereageerd op waarschuwings-signalen.  

Claims vliegramp Schiphol in volle gang

Claims vliegramp Schiphol in volle gang 21 februari 2010 – AMSTERDAM – Een jaar na de vliegtuigcrash bij Schiphol zijn de procedures voor schadevergoedingen in volle gang. Verscheidene partijen zijn daarmee bezig namens de inzittenden die gewond raakten of de nabestaanden van personen die omkwamen toen een Turkish Airlines-vliegtuig 25 februari 2009 tijdens de landing […]