Aantal en hoogte medische claims in 2018 gestegen

Verzekeraar MediRisk meldt dat het aantal medische claims over 2018 is toegenomen en dat de hoogte van de claims is gestegen. Dit schrijft de zorgnieuwssite Skipr op 11 september 2019. Het gemiddelde claimbedrag is volgens de verzekeraar met 20 procent toegenomen. Daarmee stijgt het gemiddelde claimbedrag van 46.000 euro naar 55.000 euro. Als de afgewezen claims niet worden meegeteld komt het gemiddelde claimbedrag zelfs uit op 80.000 euro.

De hoogste bedragen worden uitgekeerd voor medische fouten bij geboortes. De bedragen betreffen dan vaak een vergoeding van smartengeld, een vergoeding van juridische kosten en een compensatie voor bijvoorbeeld extra zorgkosten. Verder meldt de verzekeraar dat het aantal claims ook groeit door schade met implantaten en door dwarslaesies.

Centramed, een andere aanbieder van medische aansprakelijkheidsverzekeringen, geeft aan deze ontwikkelingen te herkennen. Een verharding van ingenomen standpunten, zou volgens Centramed de oorzaak zijn.

De vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP), de belangenvereniging die zich inzet voor letselschadeslachtoffers, schrijft op haar website zich niet te herkennen in deze uitspraak en stelt dat de medische aansprakelijkheidsverzekeraars juist moeilijk te bewegen zijn tot een minnelijke regeling.

Ook ons kantoor constateert dat letselschadevergoedingen stijgen. Claims stijgen omdat slachtoffers geen beroep meer kunnen doen op bijvoorbeeld de WIA bij arbeidsongeschiktheid. Ook de kosten van zorg zijn hoger dan vroeger. Deze kosten worden soms niet meer volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Ook het toenemende aantal zzp’ers leidt tot hogere schadeclaims. Deze groep is vaak slechter verzekerd en derft meer inkomsten na een ongeval.

De algehele tendens is dat de uit te keren bedragen stijgen. Dus ook wanneer het gaat om schade als gevolg van medische fouten.