Als gevolg van letselschade verhuizen naar een duurder huis?

In 2007 komen twee fietsers met elkaar in botsing. Het slachtoffer loopt daarbij blijvend letsel aan zijn linkerknie op. Door het letsel moet zijn huis ingrijpend worden aangepast. Dit blijkt niet mogelijk, het slachtoffer moet verhuizen. De veroorzaker van het ongeval is verzekerd bij Univé. Moet Univé financieel bijspringen bij het kopen van een passend, maar duurder huis?

Letselschade

Als gevolg van het knieletsel maakt het slachtoffer in huis gebruik van krukken en een rollator. Buitenshuis van een rolstoel en/of scootmobiel. Het gebruik van de krukken en de rollator is echter fysiek belastend en het zou beter zijn als slachtoffer in huis een trippelstoel zou gebruiken. Hiermee kan hij zich gemakkelijk door het huis verplaatsen. De huidige woning van het slachtoffer is daarvoor niet geschikt.

Verhuizing noodzakelijk?

Partijen vragen een ergotherapeut om te onderzoeken of de huidige woning aangepast kan worden zodat deze wel rolstoelgeschikt wordt. En als dat niet mogelijk is, wat dan een passend alternatief kan zijn. De ergotherapeut heeft een onafhankelijk rapport opgemaakt. Daarin staat dat de woning waar het slachtoffer nu woont niet rolstoeltoegankelijk te maken is. Verhuizen is de enige optie.

Daarnaast heeft de ergotherapeut onderzocht welke woningen wel passend (te maken) zijn. Dergelijke woningen zijn ongeveer € 300.000 duurder dan het budget van het slachtoffer toelaat.

Standpunt partijen

Het slachtoffer vindt dat Univé hem in staat moet stellen een passende of aan te passen woning te kopen. Hij moet zoveel mogelijk in de situatie worden gebracht zoals die was voor het ongeval. Daarom kan van hem niet worden gevraagd dat hij genoegen neemt met een verhuizing naar een appartement. Hij had immers een woning met een tuin.

Univé wijst de verzoeken van het slachtoffer af. De man moet inderdaad verhuizen, maar Univé vindt verhuizing naar een appartement een passend alternatief. Dit kan het slachtoffer zelf financieren. Univé vindt het dan ook niet redelijk dat zij moet bijdragen aan de aankoop van een duurder huis.

Partijen komen er niet uit. Het slachtoffer begint met zijn letselschade advocaat een deelgeschilprocedure.

Verhuizen van een woning met tuin naar een appartement?

Verhuizen naar een appartement is ook volgens de rechtbank geen passend alternatief. De rechtbank overweegt het volgende:

‘’De rechtbank stelt voorop dat Univé de schade die [verzoeker] door het ongeval lijdt volledig moet vergoeden. Dit uitgangspunt volgt uit het arrest van de Hoge Raad van 5 december 2008 (NJ 2009/387). In dit arrest heeft de Hoge Raad beslist dat een benadeelde in een situatie moet worden gebracht die zoveel mogelijk vergelijkbaar is met de situatie zoals die zou zijn als het ongeval niet zou zijn gebeurd, en dat dat leidend is bij het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding.’’

Het slachtoffer woont momenteel in een 2-onder-1-kapwoning met tuin. De rechtbank is het met het slachtoffer eens dat verhuizing naar een appartement geen passend alternatief is. Het zou een verslechtering van zijn woonsituatie zijn. Het slachtoffer heeft recht op een gelijkwaardige woonsituatie, in dit geval een woning mét tuin.

Vergoeding van de schade

Univé moet de schade vergoeden die het slachtoffer lijdt. Partijen zijn het er over eens dat het slachtoffer een andere woning moet kunnen kopen. Wanneer het slachtoffer financieel gezien niet in staat is een andere woning te kopen, zal Univé in dat tekort moeten voorzien. Hoe dient Univé dat te doen? De rechtbank stelt voor dat Univé garant staat voor het gedeelte van de koopsom waarvoor het slachtoffer zelf geen hypothecaire lening kan krijgen.

Verrekening van voordeel?

Univé doet ook een beroep op voordeelsverrekening. De rechtbank is het met Univé eens dat als het slachtoffer eigenaar wordt van een duurder, groter huis, dat een voordeel kan opleveren. ‘’Door de eigendom van een duurder huis neemt zijn vermogen toe, maar daarvan geniet hij pas daadwerkelijk voordeel als hij het huis verkoopt of er op een andere manier financieel voordeel aan ontleent.’’, oordeelt de rechtbank. “Of en wanneer dat zo zal zijn en welk bedrag daarmee gemoeid zal zijn is niet op voorhand vast te stellen. De prijzen van huizen fluctueren immers en een waardestijging of -daling is niet goed te voorspellen.”

Verrekening van mogelijk voordeel door een toename van het vermogen van het slachtoffer is nu niet redelijk.

Het letselschadeslachtoffer hoeft geen genoegen te nemen met wat de verzekeraar de goedkoopste of beste oplossing vindt.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met ons op.

Uitspraak: Rechtbank Midden-Nederland  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:6436