Artikelen door

Uitspraak EHRM 25 januari 2023

Op 25 januari 2023 heeft het Europees Hof van de Rechten van de Mens beslist over het mogelijk aandeel van Rusland in het neerhalen van vlucht MH17. Het Hof heeft geoordeeld dat Rusland sinds mei 2014 effectieve controle en een beslissende mate van invloed en extraterritoriale jurisdictie had over de gebieden in Oost-Oekraïne die in […]

Artikel Veine

Voor Veine, een magazine voor ouders van kinderen met een beperking, heb ik een interview gegeven. In het dossier letselschade vertel ik over de mogelijkheden om schade te verhalen als een kind beperkt is door foutief handelen van een arts of een ongeval. Het artikel is hier te lezen: Artikel Veine

Extra smartengeld wegens onzorgvuldige dossierbehandeling door de verzekeraar van letselschadeclaim

Op 20 april 2022 heeft de rechtbank Noord-Nederland in een deelgeschilprocedure geoordeeld dat een WAM-verzekeraar een voorschot van € 5.000 aan smartengeld moet betalen aan een slachtoffer na een onzorgvuldige dossierbehandeling van de letselschade. De gehele uitspraak vindt u hier. Wat is er gebeurd? In 2015 is een vrouw tijdens haar werk slachtoffer geworden van […]

Veel huishoudens hebben geen aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) en lopen daardoor een groot financieel risico

Uit een onderzoek van marktonderzoekbureau Ipsos blijkt dat zo’n 640.000 huishoudens geen aansprakelijkheidsverzekering hebben en daardoor grote financiële problemen riskeren voor zichzelf én voor anderen, zo meldt het RTL Nieuws. Vooral jongeren die op zichzelf gaan wonen sluiten geen aansprakelijkheidsverzekering af. Wat is een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren? Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt de kosten […]

De e-bike: populair in gebruik, maar niet zonder gevaar

De e-bike raakt steeds meer in trek. Eerst waren het vooral ouderen die gebruik maakten van een e-bike, maar ook onder middelbare scholieren wordt de e-bike steeds populairder. Niet iedereen is blij met deze opmars: ‘’Het fietspad wordt steeds voller en gevaarlijker’’. Meer ongevallen Het aantal mensen dat gebruikmaakt van een e-bike neemt elk jaar […]

Als gevolg van letselschade verhuizen naar een duurder huis?

In 2019 deed de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak over de vraag of de meerprijs van een aangepaste woning dient te worden aangemerkt als schade van een slachtoffer met letselschade of als te verrekenen voordeel. Hierover schreven we eerder in onze blog. Uitkomst was dat de aansprakelijke partij ervoor moet zorgen dat het slachtoffer een passende woning […]

Oekraïne en MH17

Het lijkt alsof door de oorlog in Oekraïne van alles samenvalt. Steeds meer wordt duidelijk dat de Russische Staat in een parallelle werkelijkheid leeft waarin waarheid en gerechtigheid en ook mensenrechten geen rol spelen. Het Rechtbijstandsteam MH17 is eind januari naar Straatsburg gereisd om een klachtzaak bij te wonen van Nederland en Oekraïne tegen Rusland. […]

Eerste zitting MH17 bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Op 26 januari 2022 behandelden de zeventien rechters van de Grand Chamber van het Europese Hof de klachtzaken van Nederland en Oekraïne tijdens zitting in Straatsburg. Hierbij waren ook veel nabestaanden aanwezig. Het Hof heeft besloten om twee zaken die Oekraïne tegen Rusland heeft aangespannen samen te voegen met de statenklacht van Nederland. Deze rechtszaak […]

Nieuwe editie VVP

In de nieuwe editie van VVP een artikel van mijn hand over het recht op vrije advocaatkeuze. Al dan niet recht op vrije advocaatkeuze blijft de gemoederen bezighouden. Op 16 april 2021 deed de Geschillencommissie van Kifid uitspraak (2021-0300) in een zaak waarbij een atlete bij DAS een beroep deed op haar recht op vrije […]

Herfsteditie LetselschadeNEWS

In de herfsteditie van LetselschadeNEWS 2021 een artikel van mijn hand over zwarte inkomsten en letselschade. Op 27 mei 2018 raakt een zelfstandig ondernemer, werkzaam als personal kickbokstrainer, betrokken bij een verkeersongeval. De aansprakelijkheid voor het ongeval wordt erkend. De trainer lijdt inkomensschade. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland boog zich onlangs over de vraag […]

Nabestaanden MH17 aan het woord

Vanaf 6 september maken zeker 91 familie leden van de 298 slachtoffers van vlucht #MH17 gebruik van hun spreekrecht. Als lid van het Rechtsbijstandsteam MH17 heb ik in de afgelopen weken mijn cliënten voorbereid op de uitoefening van hun spreekrecht. In een artikel in NRC Media vertel ik hier meer over. Lees hier het artikel […]

MH17-proces: het woord is nu aan de nabestaanden

Spreekrecht voor nabestaanden van MH17-ramp Zeven jaar na de MH17-ramp is het woord nu aan de nabestaanden van de 298 slachtoffers. Zeker 91 familieleden willen gedurende tien dagen in september hun stem laten horen tijdens het zittingsblok dat start op maandag 6 september. Voor het uitoefenen van het spreekrecht heeft de rechtbank drie weken gereserveerd […]

Een dikke pluim geven en netjes betalen, ook wel: de advocaat en de kosten van rechtsbijstand

Vaak is er discussie over de kosten van de werkzaamheden van de letselschade advocaat. Dat zijn  discussies die energie kosten en ergernis geven. In een “standaardbrief” wordt dan geschreven dat de advocaat te veel tijd aan de zaak heeft besteed, onnodige werkzaamheden heeft gedaan, te veel heeft overlegd met cliënt, zijn specialistische kennis niet nodig […]

Bitter week for families as evidence to be read in MH17 airliner trial

Lawyer M. Spetter speaks to the media as she arrives for the MH17 trial of three Russians and a Ukrainian as it enters a critical next stage, in the Schiphol Judicial Complex, Badhoevedorp, Netherlands, June 7, 2021. REUTERS/Piroschka van de Wouw https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/mh17-plane-crash-families-prepare-critical-trial-phase-2021-06-04/

Noodhulpfonds voor nabestaanden geweldsslachtoffers in het buitenland

Een geweldsmisdrijf kan je leven op z’n kop zetten. Niet alleen emotioneel, maar ook financieel. Het Noodhulpfonds is er niet alleen voor slachtoffers, maar ook voor nabestaanden. Nabestaanden die een dierbare hebben verloren als gevolg van een geweldsmisdrijf in landen in het buitenland maken vaak veel kosten. Zij moeten bijvoorbeeld afreizen naar het land waar […]

‘Samen sterk voor nabestaanden MH17’ – Advocatenblad

Deze week is de inhoudelijke behandeling begonnen van het strafproces #MH17 en verscheen een artikel in het Advocatenblad over ons Rechtsbijstandsteam. Ik ben trots op de samenwerking van 8 advocaten van verschillende kantoren. Samen staan wij vele honderden nabestaanden bij in dit voor Nederland unieke strafproces. Lees het artikel in het Advocatenblad.

Mag ik kiezen?

Uitspraak Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) De Geschillencommissie van Kifid deed 16 april 2021 uitspraak over een zaak waarbij een atlete bij haar rechtsbijstandsverzekeraar DAS een beroep deed op haar recht op vrije advocaatkeuze. Zij schakelde een advocaat gespecialiseerd in sportrecht in omdat zij rectificatie wenste van een artikel dat over haar was gepubliceerd. Ook wilde […]

Smartengeld

Smartengeld Als u bij een ongeval of ongeluk betrokken bent geraakt kunt u schade lijden. Deze schade kan materieel en immaterieel van aard zijn. Smartengeld is een vergoeding voor de immateriële schade die voortvloeit uit een ongeval of ongeluk. Deze vergoeding wordt gegeven als compensatie voor het lichamelijke en/of psychische letsel van het slachtoffer. Het […]

MH17: Uitspraak 22 april 2021

Op 22 april 2021 heeft de rechtbank beslissingen genomen over een aantal verzoeken. Niet-ontvankelijkheid vordering nabestaanden De verdediging heeft verzocht uitvoering te geven aan artikel 333 Sv. Dit artikel luidt: ‘’Indien naar het oordeel van de rechtbank de benadeelde partij kennelijk niet ontvankelijk is, kan zij zonder nader onderzoek van de zaak de niet ontvankelijkheid […]

Nieuwe editie VVP

In de nieuwe editie van VVP een artikel van mijn hand over een slachtoffer met letselschade die moet verhuizen naar een rolstoeltoegankelijk huis. De deelgeschilrechter kwam er twee keer aan te pas. Deze is van mening dat de verzekeraar Univé het slachtoffer financieel in staat moet stellen te verhuizen naar een duurder, maar passend huis. […]

Maya u bent erg strijdbaar en werkt erg gedetailleerd.

Maya en team hartelijk dank voor de afgelopen 6 jaar. Maya u bent erg strijdbaar en werkt erg gedetailleerd. De samenwerking tussen u en uw team gaat erg vlot jullie zijn precies op elkaar ingespeeld een erg goed systeem. Nogmaals bedankt voor de hard werkende afgelopen 6 jaar. U reageert erg snel (zelfs als u […]

Bijzondere risico’s in speciale editie VVP

In de speciale editie van de VVP over bijzondere risico’s een artikel van mijn hand over de aansprakelijkheid van een werkgever voor een ongeval van een vrijwilliger. Hierin bespreek ik een uitspraak van het Hof ‘s-Hertogenbosch. Een vrijwilliger is uit een hoge kerstboom gevallen en loopt een dwarslaesie op: wie is aansprakelijk voor zijn letselschade? […]

Een ervaren loods aan boord

Mijn zaak is afgerond.  Een ingewikkelde zaak over medische aansprakelijkheid van een ziekenhuis. Op het laatst toch nog onverwacht snel, gezien de aanvankelijke tegenwerking vanuit het ziekenhuis. Ik herinner mij onze eerste ontmoeting nog goed. Mijn eerste indruk was dat ik tegenover een deskundige en doortastende advocate zat. Hier ben ik nadien alleen maar in […]