De e-bike: populair in gebruik, maar niet zonder gevaar

De e-bike raakt steeds meer in trek. Eerst waren het vooral ouderen die gebruik maakten van een e-bike, maar ook onder middelbare scholieren wordt de e-bike steeds populairder. Niet iedereen is blij met deze opmars: ‘’Het fietspad wordt steeds voller en gevaarlijker’’.

Meer ongevallen

Het aantal mensen dat gebruikmaakt van een e-bike neemt elk jaar toe. Over het algemeen is dat positief: het maakt mensen mobieler en het betekent dat mensen gebruik maken van een schoon, actief en daarmee gezond vervoersmiddel. Maar het gebruik van e-bikes is niet zonder gevaar. Met de groei van het aantal e-bikes neemt ook het risico op ongevallen toe. Landelijk is een stijging waar te nemen in het aantal dodelijke ongevallen met fietsers. In 2020 meldde het CBS het hoogste aantal doden (229) in een periode van 25 jaar. Een derde van die dodelijke ongevallen betrof fietsers op een e-bike.

Letsel

Dat het aantal fietsongevallen met e-bikes onder 55-plussers al een aantal jaren toeneemt, is reeds bekend, maar ook jongeren belanden nu steeds vaker op de spoedeisende hulp na een ongeluk met een e-bike, zo blijkt uit het onderzoek van VeiligheidNL. In het vervolgonderzoek fietsongevallen 2021 is te lezen dat van alle jongeren tussen de 12 en 17 jaar die na een ongeluk met letsel in het ziekenhuis belanden, 22 procent op een e-bike fietste (ten opzichte van 4% in 2016).

Er is een verhoogd risico op letsel bij het gebruik van e-bikes in vergelijking met ‘normale’ fietsen. Het gaat dan veelal om (ernstig) hersenletsel en de verwondingen lijken meer op die van een brommerongeval dan van een fietsongeluk.

Je kunt je afvragen of het gebruik van een helm niet veel sterker moet worden aangemoedigd of misschien zelfs verplicht gesteld. De gevolgen van hoofdletsel zijn enorm en de steeds jongere e-bikegebruikers zijn zich hier vaak niet van bewust.

Verkeersveiligheid

De hogere snelheden van e-bikes leiden tot zorgen over de verkeersveiligheid. Autobestuurders kunnen de snelheid lastig inschatten en zien ze vaak te laat aankomen. Maar ook botsingen tussen fietsers onderling blijkt een probleem op de overvolle fietspaden.

Oplossingen zijn gelegen in bredere en vrij liggende fietspaden, ruimere bochten in fietspaden, minder menging van auto’s en fietsers en de aanleg van 30 km-wegen. Ingrijpen is nodig: elke regio moet hiermee aan de slag.

Wilt u weten hoe het zit met de aansprakelijkheid voor ongevallen met elektrische fietsen? U leest hierover in ons artikel: E-bike. Verandert Nederland in een E-fietsland?’.