E-bike. Verandert Nederland in een E-fietsland?

Nederland is nog steeds een fietsland, al worden er elk jaar minder fietsen verkocht. Toch wordt er de laatste jaren meer geld uitgegeven aan nieuwe fietsen. Dat komt omdat inmiddels één op de drie nieuwe fietsen elektrisch is. Consumenten betalen gemiddelde het dubbele voor een e-bike van de prijs van een gewone fiets. Vooral mensen onder de 50 jaar kopen een e-bike als alternatief vervoersmiddel.

Vaak realiseren kopers zich niet wat ze precies aanschaffen: een fiets of een motorrijtuig. Dat maakt nog al wat uit indien de e-fietser een ongeval veroorzaakt met letselschade tot gevolg.

De Wet aansprakelijkheidsstelling motorrijtuigen (WAM) verplicht de bezitter van een motorrijtuig deze te verzekeren. Artikel 185 van de Wegenverkeerswet biedt bescherming aan een ongemotoriseerde als een verkeersongeval ontstaat met een gemotoriseerde. Toen de Wegenverkeerwet in 1994 werd opgesteld, waren er nog geen elektrische fietsen, laat staan een vrij nieuw fenomeen, de high speed e-bike.

Letselschade

Stel er vindt een verkeersongeval plaats tussen een normale fietser en een elektrische fietser met letselschade tot gevolg, gelden er dan speciale regels of hebben beiden dezelfde rechten?

Wat is een elektrische fiets?

Er bestaan tegenwoordig twee categorieën elektrische fietsen, te weten de elobike, ook wel pedelec genoemd en de tweede categorie, de e-bike. De eerste categorie, de elobike/pedelec, wordt aangedreven door trapondersteuning en komt niet automatisch vooruit. De tweede categorie, de e-bike, heeft geen trapondersteuning, maar komt vooruit door middel van een aangedreven motor. De pedalen werken onafhankelijk van de motor, ondersteunend trappen is eventueel mogelijk.

Dan is er ook nog de high speed e-bike, die een maximum snelheid kan behalen van 45 kilometer per uur. Heeft de high speed e-bike een snorfietskenteken of een bromfietskenteken, dan mag deze e-bike op de openbare weg rijden. Als de high speed e-bike een motorrijtuig is, moet deze als zodanig verzekerd worden en wordt deze op grond van de Wegenverkeerswet niet als fiets maar als motorrijtuig beschouwd. Ook is het dragen van een helm verplicht.

Is een E-bike een motorrijtuig of fiets?

De high speed fiets kan tegenwoordig worden gekeurd als een snorfiets en vanaf 1 januari 2017 als een bromfiets. Behaalt de high speed e-bike een maximum snelheid van 25 kilometer per uur, dan valt deze fiets onder de categorie snorfiets en is een snorfietskenteken (blauwe kentekenplaat) verplicht.

Behaalt de high speed een maximum snelheid van 45 kilometer per uur, dan is het pas vanaf 1 januari 2017 mogelijk om deze te laten keuren als een bromfiets, hetgeen inhoudt dat er een bromfietskenteken (gele kentekenplaat) noodzakelijk is voor de high speed bike.

In de rechtspraak en in de WAM is bepaald dat zowel de snorfiets als de bromfiets als een motorrijtuig worden beschouwd. Aangezien de high speed e-bike ofwel als een snorfiets, ofwel als een bromfiets kan worden gekwalificeerd vanaf 1 januari 2017, is de high speed e-bike een motorrijtuig.

Moet voor de e-bike een motorrijtuig verzekering worden afgesloten?

De bezitter van een motorrijtuig en degene aan wie het kenteken voor het motorrijtuig is opgegeven, moet zich verzekeren volgens de WAM. De elobike is echter vrijgesteld van de verplichting tot het sluiten van een verzekering volgens de WAM.  Een high speed e-bike dient hoe dan ook verzekerd te worden, aangezien dit een motorrijtuig is en hiervoor een gele of blauwe kentekenplaat noodzakelijk is.

Verzekert u uw high speed e-bike niet en komt u in botsing met een gewone fietser,  dan is er sprake van een ongeval tussen een ongemotoriseerde en een gemotoriseerde. Artikel 185 Wegenverkeerswet is dan van toepassing en beschermt de normale fietser. U dient dan in ieder geval 50 % van de schade van de gewone fietser te vergoeden ook al maakte deze een verkeersfout.  Mogelijk bent u zelfs voor de gehele schade aansprakelijk. Dat hangt af van de toedracht. Indien u hiervoor niet verzekerd bent, moet u de schade zelf dragen. Uw gewone AVP verzekering zal  immers stellen dat u zich, nu u een motorrijtuig bestuurde, hiervoor apart had moeten verzekeren.

Er gebeuren veel ongevallen met elektrische fietsen. Het is dus belangrijk dat u weet hoe het zit met de aansprakelijkheid en verzekering bij schade door of bij het gebruik van een elektrische fiets. Er gebeuren nu eenmaal veel ongevallen waarbij e-fietsen bstrokken zijn. In vrijwel alle AVP-verzekeringen is opgenomen dat de fiets met trapondersteuning is meeverzekerd, maar dat geldt niet voor de volledig elektrische fiets. Daar moet een motorrijtuigen verzekering voor worden afgesloten en moet men minimaal in het bezit zijn van het rijbewijs AM.

e-bike

e-bike