Mobiele Telefoons en Verkeer: Een Gevaarlijke Mix

Het is een bekend fenomeen: mensen die constant op hun telefoon zitten, zelfs tijdens het rijden. Of het nu gaat om appen, scrollen, navigeren of bellen, afleiding door mobiele telefoons is overal, vooral in het verkeer. En alsof dat nog niet genoeg is, heeft de coronapandemie nog een extra element toegevoegd: online vergaderingen achter het stuur. Dit heeft vaak ongevallen met letselschade tot gevolg.

Sinds de coronapandemie zijn we massaal overgestapt op online vergaderen. Recent onderzoek van het SWOV, dat het gebruik van mobiele telefoons in het Nederlandse verkeer onderzoekt, heeft aangetoond dat dit ook tijdens het autorijden gebeurt. Mensen die rijden terwijl ze deelnemen aan een online vergadering, compleet met geluid en video. Dit leidt natuurlijk tot gevaarlijke situaties.

Hoewel er veel inspanningen zijn gedaan, zoals de bekende MONO-campagne, om het gebruik van sociale media door fietsers en automobilisten tijdens het rijden te verminderen, blijft het algemene telefoongebruik onder alle weggebruikers toenemen.

Telefoongebruik tijdens het rijden is een gevaarlijke combinatie. Onderzoek heeft aangetoond dat afleiding door mobiele telefoons een belangrijke oorzaak is van verkeersongevallen, vaak met ernstig letsel tot gevolg.

En als je dan toch betrapt wordt op telefoneren achter het stuur, dan kun je rekenen op een flinke boete. Maar laten we niet vergeten dat de gevolgen van een verkeersongeval veel verder kunnen gaan dan alleen een geldstraf. Als er slachtoffers vallen met blijvend letsel leidt dat vaak tot een letselschade claim en een grote schade.

Heb je letsel opgelopen door een ongeluk waarbij de andere partij afgeleid was door zijn of haar telefoon? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met ons op om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen. Ook als er sprake is van een verkeersovertreding of misdrijf waarvoor iemand strafrechtelijk wordt vervolgd, kunnen wij u adviseren en bijstaan in het proces.

 

 

Heel hartelijk dank voor je deskundige inzet en vasthoudendheid in mijn zaak.

Beste Maya en collega’s kantoor,

Heel hartelijk dank voor je deskundige inzet en vasthoudendheid in mijn zaak. Je resultaat is boven mijn verwachting. Kortom een top prestatie van een top advocaat.

Hierbij wil ik u bedanken voor uw uitgebreide en krachtige werk, advies en beslissingen met betrekking tot mijn zaak!

Strafzaak MH17

Wij willen u danken voor de zeer goede ondersteuning in de afgelopen vijf jaar

Na een ongeval in 2018 waarbij de afhandeling door onze rechtsbijstandsverzekering vastliep, hebben wij letselschade advocaat mevrouw Maya Spetter gecontacteerd in de hoop dat zij iets voor ons kon betekenen. Nu, vijf jaar later is de letselschadeclaim op een nette wijze afgehandeld en gesloten. Dit alles dankzij de vasthoudendheid, inventiviteit en professionaliteit van mevrouw Spetter. Wij zijn het team van Spetter letselschade advocaat dankbaar voor de gedane inzet en raden dit kantoor zeker aan om uw belangen te behartigen!

Lúcia & Ron

Uitspraak EHRM 25 januari 2023

Op 25 januari 2023 heeft het Europees Hof van de Rechten van de Mens beslist over het mogelijk aandeel van Rusland in het neerhalen van vlucht MH17.

Het Hof heeft geoordeeld dat Rusland sinds mei 2014 effectieve controle en een beslissende mate van invloed en extraterritoriale jurisdictie had over de gebieden in Oost-Oekraïne die in handen waren van de separatisten. Rusland had een aanzienlijke invloed op de militaire strategie van de separatisten door zijn militaire, politieke en economische steun aan de ‘’DPR’’ en de ‘’LPR’’. Rustland heeft op grote schaal wapens en andere militaire uitrusting aan de separatisten geleverd. Rusland heeft op verzoek van de separatisten artillerieaanvallen uitgevoerd. En uiterlijk vanaf augustus 2014 zijn er op grote schaal Russische troepen ingezet. De klachten van de regering van Oekraïne over gebeurtenissen die zich vanaf mei 2014 volledig op het grondgebied in separatistische handen hadden voorgedaan, vielen derhalve onder de bevoegdheid van de Russische Federatie.

Het Hof besliste dat er, voor deze fase, voldoende bewijs was van schendingen van handelingen en officiële tolerantie door hogere Russische autoriteiten voor talloze schendingen, waardoor de regel om eerst de lokale/binnenlandse rechtsmiddelen uit te putten niet van toepassing is.

Het Hof besliste bovendien dat de regel om binnenlandse rechtsmiddelen uit te putten ook niet van toepassing is omdat Rusland niet heeft aangetoond dat er in Rusland een effectief rechtsmiddel beschikbaar was met betrekking tot de MH17-klachten na de “algemene ontkenning” en dat staatsagenten betrokken zijn bij dit misdrijf.  De klacht van Nederlandse staat is nu ontvankelijk verklaard en gaat naar de fase van de bodemprocedure, net als de gevoegde zaak van Oekraïne. In de bodemfase zal het Hof bepalen of Rusland, als de staat die jurisdictie had over het gebied waar de vermeende schendingen in 2014 plaatsvonden, verantwoordelijk kan worden gehouden.

Het hof maakte daarbij een uitzondering op de 6-maandenregel: Nederland diende de klacht niet binnen 6 maanden in, maar vele jaren later. Volkomen terecht, aldus het Hof, omdat Nederland eerst onderzoek moest doen en andere internationale rechtsmiddelen heeft ingezet (zoals onderhandelen en Rusland aansprakelijk stellen op grond van het internationaal publiekrecht).

Tot slot stelde het Hof vast dat het door het MH17 Joint Investigation Team uitgevoerde “nauwgezette strafrechtelijk onderzoek” veel duidelijkheid heeft verschaft over de omstandigheden van het eerhalen van vlucht MH17.

Deze uitspraak biedt hoop aan hen die slachtoffer zijn geworden van mensenrecht schendingen door de Russische federatie in het inmiddels door hem bezette gebied. Het hof zal nu de zaken van Oekraïne en Nederland op “merits” beoordelen.

Het rechtsbijstandsteam MH17 heeft namens 502 nabestaanden klachten ingediend bij het Hof. Met deze uitspraak is weer een stap gezet om de waarheid boven tafel te krijgen en recht te doen.

Artikel Veine

Voor Veine, een magazine voor ouders van kinderen met een beperking, heb ik een interview gegeven. In het dossier letselschade vertel ik over de mogelijkheden om schade te verhalen als een kind beperkt is door foutief handelen van een arts of een ongeval. Het artikel is hier te lezen: Artikel Veine

Uitspraak Rechtbank Den Haag in strafzaak MH17 op 17 november 2022

Na jaren van internationaal onderzoek, maakte het Openbaar Ministerie (OM) medio 2019 bekend vier mannen te vervolgen voor de MH17 ramp. Zij hebben volgens het OM een rol gespeeld bij het binnenhalen en/of afvoeren van de Buk-raketinstallatie waarmee het toestel uit de lucht zou zijn geschoten. Maandag 9 maart 2020 startte het omvangrijke strafproces in het Justitieel Complex Schiphol. Het heeft ruim 2,5 jaar en 68 zittingsdagen gekost om alle argumenten, onderzoek wensen en bewijzen te dekken.

Maya Spetter is lid van het Rechtsbijstandsteam MH17 (RBT). Het team bestaat verder uit Antoinette Collignon, Ruth Jager, Maarten Pijnenburg, Peter Langstraat, Sander de Lang, Arlette Schijns en Evert Wytema. Het RBT staat veel nabestaanden bij in zowel de strafzaak als in de klachtprocedure bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Het RBT heeft op 13 april 2021 namens 304 nabestaanden een vordering tot schadevergoeding ingediend bij de rechtbank. Bij het vaststellen van deze vorderingen is het Oekraïens civiel recht van toepassing. Kinderen, vaders en moeders, partners en familieleden die met de overledene in gezinsverband samenwoonden hebben het recht op schadevergoeding. Het komt neer op een bedrag tussen de € 40.000 en € 50.000,00 per nabestaande per slachtoffer, waarbij de precieze hoogte afhankelijk is van het soort relatie/band tussen nabestaande en slachtoffer.

Ook heeft het RBT de nabestaanden ondersteuning geboden in de voor hen emotionele periode van uitoefening van hun spreekrecht. Van 6 tot en met 24 september 2021 hebben ruim 90 nabestaanden gebruik gemaakt van hun spreekrecht. Met de persoonlijke verklaringen hebben de nabestaanden hun verdriet kenbaar kunnen maken en kunnen vertellen over de impact van de vliegramp op hun leven.

In de week van 20 december 2021 heeft het OM het requisitoir uitgesproken. De vier verdachten worden beschuldigd van het doen verongelukken van vlucht MH17 met de dood van de inzittenden tot gevolg en moord op alle inzittenden. Ook ging het OM in op de ingediende vorderingen tot schadevergoeding en nam deze vrijwel geheel over. Aan het slot van het requisitoir heeft het OM gevorderd een levenslange gevangenisstraf op te leggen aan alle vier de verdachten.

Uitspraak Rechtbank 17 november 2022: driemaal levenslang

Op 17 november 2022, precies 8 jaar en vier maanden na de ramp en meer dan 2,5 jaar na de aanvang van het strafproces, deed de rechtbank uitspraak. De rechtbank heeft ten overstaan van een zeer groot aantal nabestaanden en andere aanwezigen haar uitspraak gedaan.

De rechtbank heeft drie van de vier verdachten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf en gevangenneming. De vierde verdachte Pulatov is door de rechtbank vrijgesproken.

Belangrijk is dat de rechtbank heeft uitgesproken dat Rusland op het moment van het neerhalen van vlucht MH17 de controle had over de Volksrepubliek Donetsk. De verdachten hebben nauw samengewerkt om de punten raketinstallatie vanuit Rusland naar het rebellengebied aan te voeren en weer af te voeren. Zij worden verantwoordelijk gehouden voor het neerschieten van vlucht MH17 vanwege hun sturende militaire rol en samenwerking met als doel een vliegtuig neer te schieten. Omdat de verdachten en Rusland ontkennen dat de rebellen deel uitmaakten van de Russische Federatie kunnen zij geen beroep doen op immuniteit op basis van het oorlogsrecht.

Toewijzing vordering tot schadevergoeding

Daarnaast heeft de rechtbank bepaald dat de 304 vorderingen tot schadevergoeding die het RBT namens de nabestaanden heeft ingediend worden toegewezen. Het gaat om een totaalbedrag van meer dan 16 miljoen euro te vermeerderen met wettelijke rente. Ook heeft de rechtbank de schadevergoedingsmaatregel opgelegd.

Schadevergoedingsmaatregel

Er is nog hoger beroep mogelijk tegen de uitspraak. Daarnaast loopt er nog een opsporingsonderzoek naar andere betrokkenen bij de ramp. Pas wanneer het vonnis tegen een van de drie veroordeelden onherroepelijk is geworden en acht maanden verstreken zijn kan de schadevergoeding aan de nabestaanden worden betaald.

Procedure Europees Hof voor de Rechten van de mens

Tegelijkertijd loopt er een procedure bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) over de vraag of Rusland verantwoordelijk kan worden gehouden voor het neerhalen van het vliegtuig en voor het uitblijven van onderzoek, en of Oekraïne verantwoordelijk kan worden gehouden voor het niet sluiten van zijn luchtruim tijdens de oorlog in het oosten.

Voor de procedure in de klachtzaak tegen de Russische Federatie bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat het Rechtsbijstandsteam MH17 heeft aangespannen voor 500 nabestaanden en in welke procedure Nederland en Australië zich gevoegd hebben, is deze uitspraak in de strafzaak heel erg belangrijk. De rechtbank heeft in haar vonnis in de strafzaak immers uitgesproken dat de Russische Federatie de controle uitoefende over het gebied waar vlucht MH17 werd neergehaald.

Op 26 januari 2022 vond de eerste zitting in de klachtprocedure bij het EHRM plaats in Straatsburg. Het wachten is nu op de uitspraak van het EHRM over de rol van Rusland in Oost-Oekraïne.

Rusland is vanwege de Russische invasie in Oekraïne niet langer lid van de Raad van Europa en daarmee ook geen partij meer bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het EHRM blijft bevoegd om te oordelen over handelingen van staten in de periode dat zij nog bij het verdrag hoorden. Dus ook de lopende klachtzaak tegen Rusland wordt behandeld.

Procedure ICAO

Op 14 maart 2022 is Nederland samen met Australië een procedure gestart tegen Rusland bij de ICAO-raad voor zijn rol bij het neerhalen van vlucht MH17. Nederland en Australië hebben aan de Raad gevraagd vast te stellen dat Rusland zijn verplichtingen onder het verdrag van Chicago heeft geschonden door het gebruik van een wapen tegen een burgerluchtvaartuig tijdens de vlucht waarbij 298 slachtoffers om het leven zijn gekomen. Zij hebben verzocht daaraan rechtsgevolgen te verbinden waaronder een vergoeding van de geleden schade.

De procedure bij de ICAO-raad is vertrouwelijk en er zijn geen openbare hoorzittingen. Rusland heeft een reactie ingediend naar aanleiding van de ingediende klacht. Nederland en Australië zijn daar op dit moment een reactie op aan het voorbereiden. De verwachting is dat deze procedure meerdere jaren in beslag zal nemen.

Een eerste stap naar rechtvaardigheid

Het Rechtbijstandsteam is blij en tevreden dat er nu een heldere uitspraak ligt in de strafzaak, waarbij al het bewijs gewogen is en het na zovele jaren tot een veroordeling is gekomen van Girkin, Dubinskiy en Kharchenko. Het RBT blijft zoeken naar waarheidsvinding, gerechtigheid en rekenschap voor de 298 slachtoffers en de nabestaanden.

letselschade claimen

Mevrouw Spetter heeft mijn dossier op een deskundige, professionele manier afgehandeld.

Met goed advies ben ik doorverwezen naar mevrouw Spetter om mijn dossier over te nemen. De reden van mijn overstap naar mevrouw Spetter is omdat mijn vorige advocaat niet mijn belangen behartigde en het traject vroegtijdig wou afronden. Het traject dat mevrouw Spetter heeft behartigd was langdurig met een goed resultaat. Mevrouw Spetter heeft mijn dossier op een deskundige, professionele manier afgehandeld. Ze heeft mij erg gesteund in het langdurige medische traject en ik ben blij dat ik ben overgestapt. Zonder mevrouw Spetter ben ik nooit zo ver gekomen. Ik raad mevrouw Spetter aan als een deskundige professionele letselschade advocaat.

vacature secretaresse

Spetter advocaat & mediator zoekt per 1 mei/juni 2024 een Secretaresse

Spetter advocaat & mediator is een klein en gespecialiseerd advocatenkantoor. Wij staan mensen bij die letsel hebben opgelopen in het verkeer, tijdens het werk, door een medische behandeling of zijn mishandeld. Wij doen dat met ons hoofd en hart.

Wij zoeken iemand die ons 16- 20 uur per week kan ondersteunen bij allerhande werkzaamheden. Minimaal niveau MBO-4.

Je ondersteunt de letselschade advocaat. Je hebt veel contact met cliënten, verzamelt stukken, stelt brieven op, werkt schadestaten bij, doet een deel van de administratie, verwerkt medische informatie. Daarnaast bel je veel, ook met onze tegenpartijen zoals verzekeraars. Je bent zelfstandig en proactief en vooral goed met mensen.

Wij verwachten…

Uiteraard ben je digitaal vaardig, secuur, kun je goed rekenen en werken met Excel. Als je ervaring hebt in de letselschade branche, advocatuur of de medische sector is dat een pré. Studeer je rechten HBO of WO en zoek je een leuke bijbaan dan ontvangen we ook graag jouw sollicitatie.

· De collega die wij zoeken is sociaal, communicatief en kan ook zelfstandig werken

· Woonachtig in de omgeving van Amersfoort

· Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal

· Goed gevoel voor klantrelatie

· Verantwoordelijkheidsgevoel

Wij bieden…

· Een informele werksfeer

· Marktconform salaris

· Leuk werk in een fijn team

Herken je jezelf in deze functieomschrijving? Dan ontvangen wij graag uiterlijk 15 april 2024 jouw CV en motivatie via team@spetteradvocaat.nl. Heb je vragen, neem dan contact op met Maya Spetter (tel: 033-2100112)

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Een ongeval met letselschade? Wij geven 5 tips aan slachtoffers

Veel mensen denken na een ongeval niet direct aan het verzamelen van bewijs of aanleggen van een dossier, toch is dat verstandig om te doen. Wij worden na een ongeval vaak gebeld met vragen. In deze blog geven wij een 5 tips zodat u weet wat u het beste kunt doen.

1. Bezoek een arts

Bent u als slachtoffer betrokken geraakt bij een ongeval en ervaart u klachten? Dan is het van belang dat u zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur een arts bezoekt. Als deze klachten aanhouden, is het verstandig terug te gaan naar de arts. Deze kan u doorverwijzen naar de juiste specialist. Een zorgvuldig opgebouwd medisch dossier is essentieel in uw letselschadezaak.

2. Zorg voor een onderbouwd dossier

Zorg dat uw dossier op orde is en lever zo veel mogelijk proactief informatie aan. Zo kunt u bijvoorbeeld zelf uw medische informatie downloaden in uw digitale zorgomgeving van uw huisarts en/of ziekenhuis.

Heeft u als gevolg van het ongeval medische kosten moeten maken waarvoor uw eigen risico is aangesproken? Download dan het zorgkostenoverzicht bij uw zorgverzekeraar en lever deze aan.

Loopt u door het ongeval inkomsten mis omdat u bijvoorbeeld opdrachten heeft moeten afzeggen, minder uren kunt werken of geen overuren meer maakt? Of bent u als gevolg van het ongeluk arbeidsongeschikt geraakt? Zorg dat u bewijs aanlevert; een verklaring van uw werkgever, salarisstroken en jaaropgaven van voor en na het ongeval kunnen bijvoorbeeld helpen bij het berekenen van uw verlies arbeidsvermogen.

3. Houd alle kosten goed bij

Houd alle kosten die u na het ongeval maakt goed bij. Maakt u reiskosten voor bijvoorbeeld afspraken in het ziekenhuis, afspraken bij therapeuten of bezoeken aan uw advocaat? Noteer de data en de gereden kilometers. U kunt aanspraak maken op een vergoeding van uw reiskosten.

Maakt u medische kosten voor bijvoorbeeld fysiotherapie die u zelf moet betalen of moet u bijvoorbeeld iets aanschaffen ten behoeve van uw herstel? Bewaar alle facturen en bonnetjes dan goed, zodat uw advocaat deze kan verwerken in de letselschadeberekening.

4. Geef openheid van zaken

Geef openheid van zaken aan uw advocaat. Bent u in het verleden ziek geweest of bijvoorbeeld eerder bij de huisarts geweest wegens (vergelijkbare) klachten? Verzwijg dit dan niet. Doet u dit wel en deze informatie komt later toch boven water, kan dit nadelig uitpakken voor uw letselschadezaak.

5. Laat u bijstaan door een gespecialiseerd letselschadeadvocaat van LSA en/of ASP

Probeer het niet zelf op te lossen, maar schakel een ervaren letselschadeadvocaat in. Die weet waarop u recht heeft en welke letselschade u kunt claimen.

Mr. Maya Spetter is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (www.lsa.nl). Voor LSA-letselschade advocaten gelden de hoogst denkbare kwaliteitseisen. Dat geeft u het vertrouwen dat u in goede handen bent. Daarnaast is zij lid van ASP, de vereniging van advocaten voor slachtoffers met letselschade (www.asp-advocaten.nl). Wij werken onafhankelijk en niet voor verzekeraars. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Extra smartengeld wegens onzorgvuldige dossierbehandeling door de verzekeraar van letselschadeclaim

Op 20 april 2022 heeft de rechtbank Noord-Nederland in een deelgeschilprocedure geoordeeld dat een WAM-verzekeraar een voorschot van € 5.000 aan smartengeld moet betalen aan een slachtoffer na een onzorgvuldige dossierbehandeling van de letselschade. De gehele uitspraak vindt u hier.

Wat is er gebeurd?

In 2015 is een vrouw tijdens haar werk slachtoffer geworden van een mishandeling. Zij is mishandeld door een patiënt van haar werkgever en heeft als gevolg van deze mishandeling letsel opgelopen. De werkgever heeft aansprakelijkheid erkend. Nationale Nederlanden (NN) heeft als aansprakelijkheidsverzekeraar van de werkgever de schadeafwikkeling in behandeling genomen en erop gewezen dat zij de Gedragscode Behandeling Letselschade onderschrijft.

Wat regelt de Gedragscode Behandeling Letselschade?

In de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) staan 10 gedragsregels voor verzekeraars, belangenbehartigers en slachtoffers over de behandeling van letselschadeschadezaken. De GBL trad in 2006 in werking. De gedragscode is bindend voor de leden van het Verbond van Verzekeraars en de organisaties in het Register GBL van De Letselschade Raad. De gedragscode stelt het belang van het slachtoffer voorop.

Discussiepunten

De schade van het ongeval is in 2022 nog altijd niet afgewikkeld. Het slachtoffer is een aantal keer van belangenbehartiger gewisseld. In de procedure verzoekt de belangenbehartiger te bepalen dat sprake is van secundaire victimisatie in verband met onrechtmatige schadeafwikkeling door NN en dat het slachtoffer hiermee aanspraak kan maken op schadevergoeding.

De onzekerheid en zorgen over haar (financiële) toekomst en de wijze van schaderegeling door NN zorgen voor stress, spanningen en een toename van haar psychische klachten, aldus het slachtoffer.

Kortom, het slachtoffer vindt dat sprake is van een onrechtmatige schadeafwikkeling door NN en dat zij hierdoor schade heeft opgelopen. De rechtbank is het met haar eens. De aanpak van de letselschadezaak door NN is weinig voortvarend en de rechtbank haalt daartoe meerdere omstandigheden aan; er is niet altijd adequaat en voortvarend gereageerd op berichten van het slachtoffer, er zijn diverse dossierbehandelaars van NN betrokken geweest wat de afhandeling van de zaak geen goed heeft gedaan, er is geen enkele financiële bijdrage geleverd aan de Hbo-opleiding waarmee in overleg met de arbeidsdeskundige is gestart, de overeengekomen psychiatrische expertise heeft door NN een jaar vertraging opgelopen en er is niet tijdig een deskundige ingeschakeld dankzij niet voortvarend handelen van NN. Kortom, NN heeft niet gehandeld zoals van haar verwacht mocht worden.

Oordeel rechtbank

In de ogen van de rechtbank is voldoende gebleken dat deze wijze van schadeafwikkeling een grote impact op het slachtoffer heeft gehad. Uit de verklaring van de behandelend psycholoog blijkt onder meer dat de wijze van afhandeling de verwerking van het trauma geen goed heeft gedaan.

De rechtbank acht een immateriële schadevergoeding passend en wijst een voorschot van € 5.000 toe. Een symbolisch bedrag, maar wel een duidelijk signaal dat een verzekeraar actief schade moet regelen (zie ook Hartlief, 2017). Dit is in deze zaak niet gebeurd. Of de oplegging van extra smartengeld wegens onzorgvuldige behandeling dan nu ook een einde gaat betekenen van de lang slepende en moeizame afhandeling van letselschade is de vraag. Het is in ieder geval een goede ontwikkeling dat onderstreept wordt dat verzekeraars ook echt naar de geest van de GBL moeten handelen: het slachtoffer centraal stellen en snel en actief schade regelen.

Geen nieuwe ontwikkeling

Al eerder schreven wij een blog over een andere zaak waarin de afhandeling van een letselschadezaak bijzonder stroperig verliep. Ook hier volgde een jarenlange strijd over de afhandeling van de letselschade. Het Hof Arnhem-Leeuwarden legde in haar uitspraak van 11 december 2018 €10.000 extra smartengeld op vanwege de trage schadeafhandeling door Aegon.

Eigen praktijkervaring

Wij lopen in onze eigen letselschadepraktijk ook op tegen achterstanden bij verzekeraars. Advocaten kunnen vanwege de trage afhandeling wel een deelgeschil- of kort geding procedure starten of een klacht indienen over de verzekeraar, maar dit kost eigenlijk alleen maar extra tijd en geld en neemt de oorzaak van de problemen niet weg.

Letselschadeslachtoffers hebben recht op een volledige vergoeding van hun schade. Zodra verzekeraars dat erkennen en hun problemen in de afhandeling van letselschades zullen gaan aanpakken, is het mogelijk dat het tij eindelijk zal gaan keren voor letselschadeslachtoffers.

Heeft u vragen of wilt u graag advies? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Veel huishoudens hebben geen aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) en lopen daardoor een groot financieel risico

Uit een onderzoek van marktonderzoekbureau Ipsos blijkt dat zo’n 640.000 huishoudens geen aansprakelijkheidsverzekering hebben en daardoor grote financiële problemen riskeren voor zichzelf én voor anderen, zo meldt het RTL Nieuws. Vooral jongeren die op zichzelf gaan wonen sluiten geen aansprakelijkheidsverzekering af.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt de kosten als u een ander letselschade toebrengt of spullen van iemand anders beschadigt. De aangerichte schade wordt dan gedekt (tenzij sprake is van opzet). Bijvoorbeeld als u de laptop van iemand anders laat vallen of als u als fietser tegen een voetganger botst en letselschade veroorzaakt. Vervelende ongelukken die al snel in de kosten kunnen lopen. Kosten die u zelf moet betalen, als u daar niet voor verzekerd bent.

De dekking van de aansprakelijkheidsverzekering geldt niet alleen voor uzelf en/of uw partner, ook uw kinderen zijn meeverzekerd en ook huisdieren vallen onder de dekking. Als bezitter van een huisdier kunt u aansprakelijk worden gesteld wanneer uw huisdier zelfstandig en door eigen gedrag letselschade veroorzaakt. Check altijd goed de polisvoorwaarden van uw aansprakelijkheidsverzekering.

Letselschade

Vooral bij letselschade kunnen de bedragen hoog oplopen in geval van een claim. Bedragen die u als particulier niet altijd kunt betalen. Denk bijvoorbeeld aan een ongelukkige val op de skipiste die u hebt veroorzaakt, of een vervelende beet van uw hond. Hoe ernstiger het letsel, des te hoger het bedrag aan letselschade dat u dan zelf moet betalen.

Een AVP is niet verplicht, maar zonder loopt u dus wel een behoorlijk risico. Nog geen AVP afgesloten? Slim om dat dan zo snel mogelijk te doen! Zo voorkomt u financiële problemen als u schade veroorzaakt. Heeft u vragen over letselschade en het verhalen daarvan op een niet verzekerde veroorzaker, neemt u dan gerust contact met ons op.

De e-bike: populair in gebruik, maar niet zonder gevaar

De e-bike raakt steeds meer in trek. Eerst waren het vooral ouderen die gebruik maakten van een e-bike, maar ook onder middelbare scholieren wordt de e-bike steeds populairder. Niet iedereen is blij met deze opmars: ‘’Het fietspad wordt steeds voller en gevaarlijker’’.

Meer ongevallen

Het aantal mensen dat gebruikmaakt van een e-bike neemt elk jaar toe. Over het algemeen is dat positief: het maakt mensen mobieler en het betekent dat mensen gebruik maken van een schoon, actief en daarmee gezond vervoersmiddel. Maar het gebruik van e-bikes is niet zonder gevaar. Met de groei van het aantal e-bikes neemt ook het risico op ongevallen toe. Landelijk is een stijging waar te nemen in het aantal dodelijke ongevallen met fietsers. In 2020 meldde het CBS het hoogste aantal doden (229) in een periode van 25 jaar. Een derde van die dodelijke ongevallen betrof fietsers op een e-bike.

Letsel

Dat het aantal fietsongevallen met e-bikes onder 55-plussers al een aantal jaren toeneemt, is reeds bekend, maar ook jongeren belanden nu steeds vaker op de spoedeisende hulp na een ongeluk met een e-bike, zo blijkt uit het onderzoek van VeiligheidNL. In het vervolgonderzoek fietsongevallen 2021 is te lezen dat van alle jongeren tussen de 12 en 17 jaar die na een ongeluk met letsel in het ziekenhuis belanden, 22 procent op een e-bike fietste (ten opzichte van 4% in 2016).

Er is een verhoogd risico op letsel bij het gebruik van e-bikes in vergelijking met ‘normale’ fietsen. Het gaat dan veelal om (ernstig) hersenletsel en de verwondingen lijken meer op die van een brommerongeval dan van een fietsongeluk.

Je kunt je afvragen of het gebruik van een helm niet veel sterker moet worden aangemoedigd of misschien zelfs verplicht gesteld. De gevolgen van hoofdletsel zijn enorm en de steeds jongere e-bikegebruikers zijn zich hier vaak niet van bewust.

Verkeersveiligheid

De hogere snelheden van e-bikes leiden tot zorgen over de verkeersveiligheid. Autobestuurders kunnen de snelheid lastig inschatten en zien ze vaak te laat aankomen. Maar ook botsingen tussen fietsers onderling blijkt een probleem op de overvolle fietspaden.

Oplossingen zijn gelegen in bredere en vrij liggende fietspaden, ruimere bochten in fietspaden, minder menging van auto’s en fietsers en de aanleg van 30 km-wegen. Ingrijpen is nodig: elke regio moet hiermee aan de slag.

Wilt u weten hoe het zit met de aansprakelijkheid voor ongevallen met elektrische fietsen? U leest hierover in ons artikel: E-bike. Verandert Nederland in een E-fietsland?’.

Als gevolg van letselschade verhuizen naar een duurder huis?

In 2019 deed de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak over de vraag of de meerprijs van een aangepaste woning dient te worden aangemerkt als schade van een slachtoffer met letselschade of als te verrekenen voordeel. Hierover schreven we eerder in onze blog. Uitkomst was dat de aansprakelijke partij ervoor moet zorgen dat het slachtoffer een passende woning kan aankopen en dat verrekening van mogelijk voordeel niet redelijk is.

In oktober 2021 deed de Rechtbank Midden-Nederland opnieuw uitspraak in een vergelijkbare zaak. De Rechtbank onderstreept dat de aansprakelijke partij gehouden is het slachtoffer in staat te stellen te verhuizen naar een passende andere woning. Partijen dienen hierover tijdig afspraken te maken. Lees hierover in onderstaande blog.

Verkeersongeval

Als gevolg van een verkeersongeval loopt een vrouw een volledige dwarslaesie op. Zij is hierdoor blijvend rolstoelgebonden. Haar huidige woning kan niet rolstoeltoegankelijk worden gemaakt en zij koopt een nieuwe woning.  De verzekeraar betaalt een voorschot om de aankoop mogelijk maken. De woning kost echter € 300.000 meer dan haar oude woning.

Wie moet dat verschil in prijs betalen? De vrouw vindt dat verzekeraar, ASR haar tegemoet moet komen door de meerkosten aan haar te vergoeden omdat deze in verband staan met het ongeval en het redelijk is deze te vergoeden.

Standpunt verzekeraar

ASR vindt dat de meerkosten/waarde van de nieuwe woning niet als schade voor de vrouw zijn aan te merken. Tegenover de aanschafkosten van de nieuwe woning staat immers ook het bezit van een woning die meer waard is en dat brengt een vermeerdering in het vermogen van de vrouw met zich mee. Er is dan netto gezien geen sprake van schade dus ASR hoeft niets bij te passen.

Standpunt Rechtbank

Meerprijs aangepaste woning – schade?

De rechtbank overweegt het volgende:

‘’De rechtbank stelt voorop dat ASR de schade die [verzoekster] door het ongeval lijdt volledig moet vergoeden. Dit uitgangspunt volgt uit het arrest van de Hoge Raad van 5 december 2008 (NJ 2009/387). In dit arrest heeft de Hoge Raad beslist dat een benadeelde in een situatie moet worden gebracht die zoveel mogelijk vergelijkbaar is met de situatie zoals die zou zijn als het ongeval niet zou zijn gebeurd, en dat dat leidend is bij het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding.’’

Dit brengt volgens de rechtbank met zich mee dat het passend is dat de verzekeraar de vrouw in staat stelt te verhuizen naar een passende andere woning. De kosten daarvan kwalificeren volgens de rechtbank als schade. Het wonen in een groter, duurder huis, levert op zichzelf geen voordeel op.

Verrekening van voordeel?

De eigendom van een groter, duurder huis, zou mogelijk voordeel op kunnen leveren. Door de eigendom neemt immers het vermogen van de vrouw toe. Maar, dit voordeel zal zich pas voordoen bij een eventuele verkoop van de woning. Of en wanneer daarvan sprake zal zijn, op welke termijn en voor welk bedrag de woning in de toekomst zal worden verkocht, is op voorhand niet vast te stellen. Al met al, acht de rechtbank het op dit moment dan ook niet redelijk om over te gaan tot voordeelverrekening.  Als de verzekeraar de meerprijs niet zou betalen, is het in feite onmogelijk voor de vrouw om in een aan haar handicaps aangepaste woning te wonen en dat betekent dat zij haar schade niet volledig vergoed krijgt.

Hoe dan wel?

De rechtbank overweegt vervolgens dat de aansprakelijke partij de meerprijs van een aangepaste woning niet altijd en zonder meer dient te vergoeden in de vorm van een concreet bedrag. Dit kan ook door bijvoorbeeld een geldlening te verstrekken of een garantstelling af te geven aan een hypotheekverstrekker.

Partijen moeten tijdig afspraken maken over hoe wordt omgegaan met het verschil in waarde tussen de huidige woning en de aangepaste woning bij een eventuele verkoop van de aangepaste woning. Dat was in deze zaak niet gebeurd, hoewel er volgens de rechtbank ruim de tijd was geweest om dit goed vast te leggen. Dat had tot gevolg dat ASR is gehouden de meerkosten van de woning te vergoeden.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met ons op.

Uitspraak: Rechtbank Midden-Nederland

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:5215

 

Oekraïne en MH17

Het lijkt alsof door de oorlog in Oekraïne van alles samenvalt. Steeds meer wordt duidelijk dat de Russische Staat in een parallelle werkelijkheid leeft waarin waarheid en gerechtigheid en ook mensenrechten geen rol spelen.

Het Rechtbijstandsteam MH17 is eind januari naar Straatsburg gereisd om een klachtzaak bij te wonen van Nederland en Oekraïne tegen Rusland. Deze week maakte Rusland echter bekend uit de Raad van Europa te stappen. Wat voor consequenties heeft dat voor de lopende klachtprocedure van de nabestaanden?

Ook vindt op dit moment de behandeling plaats van de strafzaak tegen de vier verdachten van het neerhalen van vlucht MH17. Nabestaanden vragen zich af of de ontwikkelingen in Oekraïne gevolgen hebben voor deze strafzaak. Tijdens de zitting van 7 maart 2022 heeft de voorzitter van de rechtbank aangegeven dat de strafzaak wordt voortgezet onafhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne.

EHRM-procedure

Het Rechtbijstandsteam MH17 (hierna RBT) staat een grote groep nabestaanden bij die een klacht hebben ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vanwege schending van mensenrechten neergelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De Nederlandse Staat heeft geïntervenieerd in deze klachtprocedure van de nabestaanden.

Eind januari 2022 ging een deel van het RBT MH17 naar een bijzondere zitting in Straatsburg. Daar behandelden zeventien rechters van de Grand Chamber de klachtzaken van Nederland en Oekraïne tegen Rusland. De belangrijkste vraag die voorlag is of Rusland in juli 2014 effectieve controle had over het gebied waar de Bukraket werd afgevuurd. Rusland ontkent betrokkenheid en neemt geen verantwoordelijkheid.

Het Rechtsbijstandsteam heeft goede hoop op een positieve uitkomst van de klachtzaak.

Op 15 maart 2022 maakte Rusland bekend uit de Raad van Europa te stappen. Gelet op de oorlogshandelingen van Rusland tegen Oekraïne, liep Rusland anders een grote kans om uit de Raad van Europa te worden gezet.

Steeds meer wordt duidelijk dat Rusland in een parallelle werkelijkheid leeft waarin waarheid en gerechtigheid en ook mensenrechten geen rol spelen.

Ook al stapt Rusland nu uit de Raad van Europa, zal dat hopelijk geen consequenties hebben voor de behandeling van de lopende klachtzaken tegen Rusland.

Rusland is namelijk nog steeds volledig gebonden door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en kan de verplichtingen op grond van het Verdrag niet opschorten. Het is zelfs zo dat elke schending van deze verplichtingen kan leiden tot nieuwe klachten van individuen en andere verdragspartijen.

Het Hof heeft tegen deze achtergrond verschillende voorlopige maatregelen genomen. Op 1 maart gaf het Hof aan de Russische regering te kennen:

“zich te onthouden van militaire aanvallen tegen burgers en civiele objecten, waaronder woonhuizen, voertuigen van hulpdiensten en andere speciaal beschermde civiele objecten zoals scholen en ziekenhuizen, en onmiddellijk de veiligheid te verzekeren van de medische instellingen, het personeel en de voertuigen van hulpdiensten binnen het grondgebied dat door Russische troepen wordt aangevallen of belegerd”.

Lees meer over de EHRM-procedure en de rol van het Rechtsbijstandsteam MH17 in onderstaand artikel in het Advocatenblad. https://www.advocatenblad.nl/2022/01/26/rechtsbijstandsteam-mh17-hoopvol-over-ehrm-procedures/

Procedure bij de Internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO

Nederland blijft streven naar waarheidsvinding, gerechtigheid en rekenschap voor de 298 slachtoffers van het neerhalen van vlucht MH17 en hun nabestaanden. In dit licht is Nederland op 14 maart 2022 samen met Australië een juridische procedure gestart bij de Internationale Burgerluchtvaarorganisatie (ICAO) tegen Rusland voor zijn rol bij het neerhalen van vlucht MH17. Zij onderstrepen hiermee dat Rusland verantwoordelijkheid moet nemen en vragen de ICAO om vast te stellen dat Rusland zijn verplichtingen onder het Verdrag van Chicago geschonden heeft door het onrechtmatig gebruik van een wapen tegen een burgerluchtvaartuig tijdens de vlucht, waarbij 298 slachtoffers om het leven zijn gekomen, en daaraan rechtsgevolgen te verbinden, waaronder een vergoeding van de geleden schade.

Minister Hoekstra: ‘Het kabinet blijft alles op alles zetten om Rusland ter verantwoording te roepen voor het neerhalen van vlucht MH17 en de instandhouding van de internationale rechtsorde. De dood van 298 burgers, onder wie 196 Nederlanders, kan en mag niet zonder consequenties blijven. De huidige gebeurtenissen in Oekraïne onderstrepen het cruciale belang hiervan.’

Met de gestarte procedure bij de ICAO wordt hierin opnieuw een belangrijke stap gezet.

Dat kon ik alleen in het vertrouwen dat jij daar wel voor zou zorgen!

U heeft me uitstekend geholpen in deze zaak

U heeft me uitstekend geholpen in deze zaak, waar ik altijd dankbaar zijn blijft voor u, u bent hartstikke goed, menselijk en rechtvaardig die ik ooit mee  gemaakt heb in mijn leven. Nogmaals bedankt.

Eerste zitting MH17 bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Op 26 januari 2022 behandelden de zeventien rechters van de Grand Chamber van het Europese Hof de klachtzaken van Nederland en Oekraïne tijdens zitting in Straatsburg. Hierbij waren ook veel nabestaanden aanwezig.

Het Hof heeft besloten om twee zaken die Oekraïne tegen Rusland heeft aangespannen samen te voegen met de statenklacht van Nederland. Deze rechtszaak staat los van de strafzaak in Nederland.

De zaak bij het Hof werd aanvankelijk aangespannen door nabestaande van de slachtoffers MH17. Maya Spetter is een van de leden van het Rechtsbijstandsteam dat meer dan 400 nabestaanden bijstaat in de klachtzaak aanhangig bij het Europees hof tegen de Russische federatie.

De eerste vraag die voorligt is of Rusland in juli 2014 controle had over het gebied waar de Bukraket werd afgevuurd. Rusland ontkent betrokkenheid en neemt geen verantwoordelijkheid.

Het Rechtsbijstandsteam hoopt op een positieve uitkomst van de klachtzaak. Dan kunnen namelijk ook de individuele klachtprocedures van nabestaanden worden behandeld door het Hof en komen de verzoeken tot schadevergoeding aan de orde.

Twee artikelen over de procedure bij het Europese Hof vindt u hieronder:

NOS: Nederland tegenover Rusland op eerste zitting MH17 bij Europees hof

Advocatenblad: Rechtsbijstandsteam MH17 hoopvol over EHRM-procedures

Nieuwe editie VVP

In de nieuwe editie van VVP een artikel van mijn hand over het recht op vrije advocaatkeuze.

Al dan niet recht op vrije advocaatkeuze blijft de gemoederen bezighouden. Op 16 april 2021 deed de Geschillencommissie van Kifid uitspraak (2021-0300) in een zaak waarbij een atlete bij DAS een beroep deed op haar recht op vrije advocaatkeuze. Volgens DAS was er sprake van een buitengerechtelijke procedure, waarin het recht op vrije advocaatkeuze niet zou gelden. De consument diende met succes een klacht in bij Kifid, maar DAS ging in beroep.

DAS ging in beroep bij de Commissie van Beroep van Kifid. Deze Commissie laat de uitspraak van het Kifid niet in stand. Volgens de Commissie moet nauwgezet aan de hand van specifieke omstandigheden nagegaan worden of sprake is van een procedure of een fase in een procedure die kan worden aangemerkt als een gerechtelijke of administratieve procedure. Als dit niet zo is, bestaat geen recht op vrije advocaatkeuze. Toen deze blog werd geschreven, was de uitspraak van de Commissie nog niet gedaan/gepubliceerd.

Klik hier voor mijn bijdrage. De volledige editie kunt u hier lezen.

 

Mijn dank voor de manier waarop u en uw team mij heeft bijgestaan is ontzettend groot.

Ik ben erg opgelucht dat ik eindelijk definitief een streep kan zetten achter de rechtzaak. Ik zag er tegenop op weer het hele proces van begin af aan te moeten herleven. Uiteindelijk heeft het recht gezegevierd en dat heb ik hoofdzakelijk aan u te danken. Dankzij u is een doodlopende zaak heropend. Mijn dank voor de manier waarop u en uw team mij heeft bijgestaan is daarom ontzettend groot.

Over auto’s en hun bestuurders

Herfsteditie LetselschadeNEWS

In de herfsteditie van LetselschadeNEWS 2021 een artikel van mijn hand over zwarte inkomsten en letselschade. Op 27 mei 2018 raakt een zelfstandig ondernemer, werkzaam als personal kickbokstrainer, betrokken bij een verkeersongeval. De aansprakelijkheid voor het ongeval wordt erkend. De trainer lijdt inkomensschade. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland boog zich onlangs over de vraag of zwarte inkomsten van het slachtoffer meegenomen moeten worden bij de berekening van de schadevergoeding. LetselschadeNEWS vroeg mij de uitspraak te duiden, mede in het licht van eerdere uitspraken van rechters.

De volledige bijdrage vindt u hier: Letselschadenieuws

 

Nabestaanden MH17 aan het woord

Vanaf 6 september maken zeker 91 familie leden van de 298 slachtoffers van vlucht #MH17 gebruik van hun spreekrecht.

Als lid van het Rechtsbijstandsteam MH17 heb ik in de afgelopen weken mijn cliënten voorbereid op de uitoefening van hun spreekrecht. In een artikel in NRC Media vertel ik hier meer over. Lees hier het artikel in NRC.

MH17-proces: het woord is nu aan de nabestaanden

Spreekrecht voor nabestaanden van MH17-ramp

Zeven jaar na de MH17-ramp is het woord nu aan de nabestaanden van de 298 slachtoffers. Zeker 91 familieleden willen gedurende tien dagen in september hun stem laten horen tijdens het zittingsblok dat start op maandag 6 september. Voor het uitoefenen van het spreekrecht heeft de rechtbank drie weken gereserveerd in het Justitieel Complex Schiphol. Deze periode zal grotendeels in het teken staan van de gevolgen van de ramp voor de nabestaanden.

Sprekers uit verschillende landen

Tijdens dit zittingsblok zal de aandacht gevestigd zijn op sprekers uit verschillende landen. Zo zullen er 63 Nederlanders, 15 Australiërs en 3 Maleisiërs spreken en komen er nabestaanden uit Nieuw Zeeland, Canada, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Indonesië aan het woord. Een werkelijk historisch moment in de Nederlandse strafrechtspleging. Het is namelijk nog nooit eerder voorgekomen dat tijdens een strafproces zoveel slachtoffers gebruik maakten van hun spreekrecht.

Veel nabestaanden van de ramp willen in de rechtbank een persoonlijke verklaring afleggen. Om sprekers overal ter wereld een kans te geven om de rechtbank toe te spreken, zal er ook gebruik gemaakt worden van een livestream en van tevoren ingesproken videoboodschappen. Het spreekrecht is een bijzonder en belangrijk recht voor nabestaanden. Zij richten zich met het spreekrecht in het openbaar tot de rechtbank, de verdachten en andere verantwoordelijken voor deze ramp. Hun stem wordt daarmee gehoord en weegt mee in het vonnis waarin recht wordt gedaan.

De bijna 600 nabestaanden worden in dit proces bijgestaan door een hecht team van 8 Nederlandse advocaten. Samen vormen zij het zogenaamde Rechtsbijstandsteam MH17. ”De nabestaanden willen door middel van hun persoonlijke verklaring, hun verdriet kenbaar maken en vertellen over de impact van de vliegramp op hun leven. Zo geven ze hun dierbaren en hun emoties een stem. Voor de verwerking van de ramp is dat heel belangrijk.” aldus het Rechtsbijstandsteam MH17.

Op 7 juni 2021 startte de inhoudelijke behandeling van het dossier met inmiddels meer dan 46.000 pagina’s en vele tienduizenden foto’s, geluidsfragmenten en video’s. De omvang van het proces is ongekend, evenals de emotionele lading in deze zaak. De leden van het Rechtsbijstandsteam MH17 bezochten voordat het strafproces begon, iedere familie persoonlijk. De verhalen die zij hoorden waren emotioneel en maakten grote indruk. Dat zal tijdens het spreekrecht niet anders zijn. Het zal heftig en emotioneel blijven om al die verhalen te horen.

De nabestaanden die gebruik maken van het spreekrecht, kunnen daarna hun verklaring aan de rechtbank overleggen, zodat deze als schriftelijke slachtofferverklaring aan het dossier kan worden toegevoegd. Ook de nabestaanden die geen gebruik maken van hun spreekrecht, kunnen een verklaring overleggen. In totaal hebben ruim 160 nabestaanden aangegeven een schriftelijke verklaring in te dienen.

Voor het strafproces zijn tot zeker november dit jaar zittingsblokken gereserveerd. De strafeisen in dit proces worden in het najaar verwacht, de uitspraak van de rechtbank wordt niet eerder dan in september volgend jaar  verwacht.

De zittingen zijn te volgen via de website courtmh17.nl en gedurende het strafproces ook altijd terug te kijken.

 

Een dikke pluim geven en netjes betalen, ook wel: de advocaat en de kosten van rechtsbijstand

Vaak is er discussie over de kosten van de werkzaamheden van de letselschade advocaat. Dat zijn  discussies die energie kosten en ergernis geven. In een “standaardbrief” wordt dan geschreven dat de advocaat te veel tijd aan de zaak heeft besteed, onnodige werkzaamheden heeft gedaan, te veel heeft overlegd met cliënt, zijn specialistische kennis niet nodig heeft gehad etc. Zeker wanneer je een zaak tot een goed einde hebt gebracht, is het vervelend dat je ook nog een discussie moet voeren over vergoeding van de kosten.

Dat het ook anders kan, blijkt uit een brief die ik ontving van het Ministerie van Defensie. In een zaak die ik sinds 2014 behandel en recent met goed resultaat voor mijn cliënt heb kunnen afsluiten.

Het Ministerie biedt een vaste vergoeding voor de gemaakte kosten en in deze zaak was die vergoeding niet toereikend. Op zich is het natuurlijk vreemd dat het Ministerie niet de redelijke kosten van rechtsbijstand vergoedt, maar werkt met een standaardbedrag. Dat wringt helemaal in bewerkelijke en langdurige dossiers. Ik heb daarom het Ministerie gevraagd mijn volledige kosten te vergoeden. Het Ministerie honoreert mijn verzoek.

“Overeenkomstig artikel 6 van de UVS kan ik van het maximumbedrag afwijken, als toepassing hiervan naar mijn oordeel zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard (de hardheidsclausule). Volgens de toelichting bij de UVS kan slechts in heel bijzondere gevallen van het maximaal te vergoeden bedrag worden afgeweken. Dit kan bijvoorbeeld in zeer complexe situaties en daardoor langdurige procedures. Ik zie aanleiding om met toepassing van artikel 6 van de UVS een bedrag van € 9.950,24 te vergoeden.

Ik licht mijn besluit hieronder nader toe.

Uw zaak is gestart rondom de inwerkingtreding van de Regeling Volledige Schadevergoeding. Dit maakt dat de te volgen procedure nog niet volledig duidelijk was.

Daarnaast heb ik begrepen dat er in overleg met het ministerie van Defensie een WIA-uitkering is aangevraagd en tegen de beslissing van het UWV bezwaar en beroep is aangetekend door uw advocaat. In afwachting van de bezwaar- en beroepsprocedures bij het UWV zijn partijen overeengekomen twee scenario’s te laten berekenen door het rekenbureau. Dit alles heeft begrijpelijkerwijs geleid tot extra werkzaamheden voor uw advocaat in deze procedure. Alles overwegende ben ik van oordeel dat met deze beslissing recht wordt gedaan aan alle feiten en omstandigheden in uw dossier.’’

Zo kan het dus ook!

 

 

Bitter week for families as evidence to be read in MH17 airliner trial

 

Lawyer M. Spetter speaks to the media as she arrives for the MH17 trial of three Russians and a Ukrainian as it enters a critical next stage, in the Schiphol Judicial Complex, Badhoevedorp, Netherlands, June 7, 2021.

REUTERS/Piroschka van de Wouw

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/mh17-plane-crash-families-prepare-critical-trial-phase-2021-06-04/

Noodhulpfonds voor nabestaanden geweldsslachtoffers in het buitenland

Een geweldsmisdrijf kan je leven op z’n kop zetten. Niet alleen emotioneel, maar ook financieel. Het Noodhulpfonds is er niet alleen voor slachtoffers, maar ook voor nabestaanden. Nabestaanden die een dierbare hebben verloren als gevolg van een geweldsmisdrijf in landen in het buitenland maken vaak veel kosten. Zij moeten bijvoorbeeld afreizen naar het land waar het misdrijf is gepleegd, het lichaam van het slachtoffer repatriëren en daar juridische bijstand regelen. Al deze kosten kunnen ervoor zorgen dat nabestaanden in een financiële noodsituatie terechtkomen.

Per mei 2021 is het Noodhulpfonds uitgebreid en is een nieuwe tegemoetkoming in het leven geroepen voor landen buiten de Europese Unie. Ook nabestaanden van Nederlandse geweldsslachtoffers buiten de Europese Unie kunnen financiële steun aanvragen en een beroep doen op het Noodhulpfonds van Fonds Slachtofferhulp. Terwijl reguliere noodhulp een maximum van 1000 euro kent, geldt voor noodhulp van nabestaanden van geweldsslachtoffers in het buitenland een maximumbedrag van 10.000 euro. Een aanzienlijk verschil dus.

Voor landen binnen de Europese Unie geldt al een schadeloosstellingsregeling. Slachtofferhulp Nederland helpt met de aanvragen.

Noodhulpfonds voor slachtoffers

Slachtoffers van een misdrijf, ongeval, ramp of medisch incident komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Noodhulpfonds. Er moet sprake zijn van een noodsituatie en acute financiële problemen. Wanneer andere bestaande voorzieningen onvoldoende hulp bieden of niet op tijd komen, kan noodhulp worden aangevraagd. Het Noodhulpfonds biedt drie vormen van noodhulp: financiële bijdrage, bijdrage in natura en bijdrage in de vorm van een dienst.

Meer informatie over het Noodhulpfonds kunt u vinden op de website van Fonds Slachtofferhulp

Aanvragen voor een financiële tegemoetkoming uit dit fonds kunnen alleen bij Fonds Slachtofferhulp worden ingediend via een tussenpersoon, zoals een medewerker van Slachtofferhulp Nederland of een advocaat.