letselschade zelfstandigen

Conflict met verzekeringsmaatschappij over arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ik heb Maya Spetter ervaren als een zeer gedegen en vakkundig advocaat die heldere adviezen geeft, de verwachtingen goed managet, het proces goed bewaakt, waarmaakt en na komt wat zij zegt. Ze heeft vooraf aangegeven dat waar mogelijke problemen zouden kunnen komen en ze heeft haar vakkundige mening gegeven over het realistische en haalbare. Tegen zodanige kosten dat de verzekeraar alle juridische- en bijkomende adviseurskosten heeft vergoed. En na zes jaar is de verzekeraar overgegaan tot volledige betaling.

Voor mij (als ondernemer die ziek is geworden en dus aanspraak moest maken op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering) is Maya een rustpunt geweest in een hele moeizame en voor mij onverwachte discussie in een heel lastig traject.  De verzekeraar die zes jaar lang heeft geprobeerd onder de uiteindelijk terecht gebleken claim uit te komen; hiervoor hebben ze alles uit de kast getrokken om niet uit te hoeven keren. Ik geef dus een hele negatieve aanbeveling over de Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Maar een warme aanbeveling geef ik uit volle overtuiging aan Maya Spetter die mij in dit traject heeft begeleid en mijn zaak heeft behartigd.

Aantal en hoogte medische claims in 2018 gestegen

Verzekeraar MediRisk meldt dat het aantal medische claims over 2018 is toegenomen en dat de hoogte van de claims is gestegen. Dit schrijft de zorgnieuwssite Skipr op 11 september 2019. Het gemiddelde claimbedrag is volgens de verzekeraar met 20 procent toegenomen. Daarmee stijgt het gemiddelde claimbedrag van 46.000 euro naar 55.000 euro. Als de afgewezen claims niet worden meegeteld komt het gemiddelde claimbedrag zelfs uit op 80.000 euro.

De hoogste bedragen worden uitgekeerd voor medische fouten bij geboortes. De bedragen betreffen dan vaak een vergoeding van smartengeld, een vergoeding van juridische kosten en een compensatie voor bijvoorbeeld extra zorgkosten. Verder meldt de verzekeraar dat het aantal claims ook groeit door schade met implantaten en door dwarslaesies.

Centramed, een andere aanbieder van medische aansprakelijkheidsverzekeringen, geeft aan deze ontwikkelingen te herkennen. Een verharding van ingenomen standpunten, zou volgens Centramed de oorzaak zijn.

De vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP), de belangenvereniging die zich inzet voor letselschadeslachtoffers, schrijft op haar website zich niet te herkennen in deze uitspraak en stelt dat de medische aansprakelijkheidsverzekeraars juist moeilijk te bewegen zijn tot een minnelijke regeling.

Ook ons kantoor constateert dat letselschadevergoedingen stijgen. Claims stijgen omdat slachtoffers geen beroep meer kunnen doen op bijvoorbeeld de WIA bij arbeidsongeschiktheid. Ook de kosten van zorg zijn hoger dan vroeger. Deze kosten worden soms niet meer volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Ook het toenemende aantal zzp’ers leidt tot hogere schadeclaims. Deze groep is vaak slechter verzekerd en derft meer inkomsten na een ongeval.

De algehele tendens is dat de uit te keren bedragen stijgen. Dus ook wanneer het gaat om schade als gevolg van medische fouten.

Meer zware ongelukken door elektrische fietsen

Het aantal fietsers dat op de spoedeisende hulp terechtkomt na een ongeval stijgt. Volgens expertisecentrum VeiligheidNL moesten vorig jaar 46.800 fietsers na een verkeersongeval worden behandeld op de spoedeisende hulp. Ten opzichte van 2009 is dit een stijging van 31 procent.

Vooral de oudere fietsers en jongeren zorgen voor een toename van ongevallen. Jongeren nemen vaak grotere risico’s dan andere fietsers en zijn vaker afgeleid tijdens het fietsen doordat ze kletsen of bijvoorbeeld met hun telefoon bezig zijn. Onlangs heeft de regering een telefoonverbod op de fiets ingesteld. Dit verbod moet helpen fietsers meer op het verkeer te laten focussen. Lees hier ook ons nieuwsartikel over ‘het telefoonverbod op de fiets’ en ‘het aantal opgelegde boetes sinds de invoering van het verbod

Gebruikers van een elektrische fiets raken vaak zwaarder gewond bij een ongeval, dan ‘gewone’ fietsers. Dit ligt niet alleen aan de snelheid van de fiets, maar komt ook doordat relatief veel ouderen op een elektrische fiets rijden. Hoe het zit met de aansprakelijkheid voor ongevallen met elektrische fietsen, leest u in ons artikel: ‘E-bike. Verandert Nederland in een E-fietsland?’.

Enthousiaste student rechten gezocht

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste rechtenstudent (HBO of WO) in de eindfase van de studie, die kennis wil maken met de praktijk van ons letselschade kantoor.

Je bent minimaal 1,5 tot 2 dagen per week beschikbaar en verricht dan allerlei ondersteunende werkzaamheden.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail met je motivatie, CV en cijferlijst aan info@spetteradvocaat.nl.

Heb je vragen? Neem dan telefonisch contact op met Wendy Greefhorst via tel.nr.: 033 210 0112.

Wij hebben de samenwerking als zeer prettig ervaren

Wij hebben de samenwerking als zeer prettig ervaren. Het was voor ons een gebied waar we gelukkig nog nooit mee te maken hadden gehad. En dan is het erg prettig als er een advocaat is zoals U die ons wegwijs maakt hoe dingen gaan in het rechtsgebied. Iemand die duidelijk en begrijpelijk uitleg wat de route is en wat de mogelijkheden zijn. Het team achter U die altijd vriendelijk waren als we vragen hadden of iets niet begrepen. Het snel reageren op de mailtjes is zo fijn dat neemt een hoop stress weg. Mochten we onverhoopt nog eens een advocaat nodig hebben weten wij waar we moeten zijn. Nogmaals bedankt voor de goede zorgen voor onze zoon.

Familie K.

Ruim 9200 boetes sinds invoering telefoonverbod op de fiets

Eerder schreven wij al een artikel over de invoering van het telefoonverbod op de fiets dat per 1 juli 2019 is in gegaan. Lees ons artikel ‘Vanaf 1 juli 2019: telefoonverbod op de fiets. Begin deze maand werden de eerste cijfers van het aantal opgelegde boetes bekend gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid. De politie heeft in de maanden juli en augustus ruim 9200 boetes opgelegd voor bijvoorbeeld appen of bellen op de fiets.  De boete voor de fietsers bedraagt 95 euro.

Hoewel het verbod pas kort van kracht is, zijn er al veel boetes opgelegd. Het zou goed zijn als er ook meer wordt gecontroleerd of automobilisten hun telefoon vasthouden in het verkeer. Bij veel ongevallen blijkt afleiding door een telefoon een rol te spelen.

De wet verbiedt niet alleen actief gebruik van de telefoon op de fiets, maar ook het ongebruikt vasthouden ervan. Op deze manier probeert de regering te voorkomen dat fietsers niet meer op de weg letten tijdens het fietsen. Fietsers moeten hun telefoon dus goed wegstoppen voordat ze op de fiets stappen!

Toen zij mijn belangenbehartiger werd heeft ze me erg goed bijgestaan en gehandeld tot ik kreeg waar ik recht op had

In 2017 heb ik mijn been gebroken op meerdere plaatsen na een aanrijding met een auto. Voordat ik bij mevrouw Spetter terecht kwam dacht ik dat mijn zaak verloren was. Toen zij mijn belangenbehartiger werd heeft ze me erg goed bijgestaan en gehandeld tot ik kreeg waar ik recht op had. Ook wil ik mijn tevredenheid uitspreken over de manier van communicatie van het advocatenbureau, ze zijn altijd goed bereikbaar en hebben altijd snel en netjes gehandeld naar mij toe. Mijn grote dank!

Suhele Shakir

letselschade claimen

Uiteindelijk een boven verwachting resultaat bewerkstelligd

Spetter Advocaat & mediator heeft mij zeer professioneel en kundig geholpen met mijn letselschadezaak. Men heeft mij volledig ontzorgt en alle taken op zich genomen, veelal contact te onderhouden en de uiteindelijk een boven verwachting resultaat bewerkstelligd.
Ik zou zeker Spetter Advocaat & Mediator aanbevelen.

Karina

Letselschadevergoeding vrijgesteld van vermogensinkomensbijtelling

Op 25 juni 2019 werd bekend dat letselschadevergoedingen vanaf 1 januari 2020 worden vrijgesteld van de vermogensinkomensbijtelling (VIB). Dit is belangrijk nieuws voor slachtoffers van letselschade.

Huidige regelgeving
Slachtoffers van letselschade hebben recht op een vergoeding van hun materiële- en immateriële schade. Deze schadevergoeding kan bij ernstig letsel aanzienlijk zijn.

In de huidige praktijk wordt de schadevergoeding netto uitgekeerd aan het slachtoffer. Hierover hoeft geen inkomstenbelasting of premies voor volksverzekeringen te worden betaald. Wel telt de schadevergoeding mee als vermogen. Dit heeft tot gevolg dat vermogensbelasting betaald moet worden over de letselschadevergoeding wanneer deze boven het heffingsvrij vermogen komt.

Problematiek
Doordat de letselschadevergoeding meetelt voor de VIB, heeft de letselschadevergoeding veel invloed op de hoogte van de eigen bijdrage langdurige zorg of maatschappelijke ondersteuning op basis van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (WMO 2015). Hierdoor moeten slachtoffers de maximale eigen bijdrage betalen wanneer zij een hoge schadevergoeding ontvangen.

Om dit te compenseren worden de hogere kosten van de eigen bijdrage meegenomen als schadepost, waardoor een nog hogere schadevergoeding moet worden uitgekeerd en er eigenlijk een vicieuze cirkel ontstaat. De uiteindelijke kosten lopen hierdoor hoog op.

Een andere manier waarop de hoge eigen bijdrage wordt vermeden is door niet in één keer af te wikkelen, maar de betalingen aan het slachtoffer te spreiden over meerdere jaren. Hierdoor kan de letselschade zaak echter niet worden afgerond. Dit terwijl slachtoffers en verzekeraars de letselschade zaak graag na een aantal jaren willen afsluiten.

Vrijstelling vermogensinkomensbijtelling
Onder meer Slachtofferhulp Nederland, het Verbond van Verzekeraars, de vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en de vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) hebben aandacht gevraagd voor deze problematiek. Tot 2013 hadden letselschadeslachtoffers een vrijstelling voor de VIB. Echter toen de WMO werd ingevoerd, is deze verdwenen.

Aangenomen maatregel
Op 25 juni 2019 heeft minister De Jonge dan eindelijk de maatregel aangenomen waardoor de letselschadevergoeding niet meer meetelt voor de vermogensinkomensbijtelling (VIB). De maatregel treedt per 1 januari 2020 in werking. In de praktijk betekent dit dat letselschadeslachtoffers die vanaf die datum een letselschadevergoeding ontvangen een formulier op de website van het CAK kunnen invullen om op die manier vrijstelling aan te vragen voor de VIB.

Niet alle problemen opgelost
De maatregel is een stap in de goede richting, maar helaas zijn we er daarmee nog niet.  Eigenlijk moet een letselschade vergoeding uitgezonderd worden van het vermogen in box drie, zodat het niet meetelt bij het bijdrageplichtig inkomen. Minister De Jonge zal dus nog wat werk moeten verzetten om het probleem daadwerkelijk op te kunnen lossen.

Contact
Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Ook wanneer u hulp nodig heeft bij het begroten of claimen van uw letselschade kunnen wij u van dienst zijn.

Daarbij kan ik Spetter advocaat & mediator dus van harte aanbevelen.

Wat prachtig dat zo iets naars door een deskundige op zo’n prettige manier gehanteerd kan worden

Voor het eerst in mijn leven kennis gemaakt met deze beroepsgroep. Vanaf het begin voelde ik me gerust bij de manier waarop mijn dossier aangepakt werd.
Met veel aandacht en zorg werden al mijn vragen beantwoord en ik werd stipt op de hoogte gehouden van alle stappen.
Ik voelde me erg gesteund tijdens het hele traject waarin ik toch weer geconfronteerd werd met de pijnlijke inhoud van mijn dossier.
Wat prachtig dat zo iets naars door een deskundige op zo’n prettige manier gehanteerd kan worden.
Na een klein jaar was alles afgerond en heb ik tevreden afscheid genomen.

Hermien

Verschillen in hoogte smartengeld in strafzaken

Volgens Slachtofferhulp Nederland is er sprake van willekeur bij het bepalen van de hoogte van de immateriële schadevergoeding (smartengeld) voor slachtoffers in strafzaken, zo bericht het AD op 4 juli 2019. Dit omdat slachtoffers zulke wisselende schadevergoedingen voor fysiek of psychisch leed uitgekeerd krijgen. De organisatie wil nu dat rechters de schadevergoeding gaan onderbouwen.

Verschillen in vergelijkbare zaken
Volgens Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland én oud-rechter, verschilt het bedrag per gerecht en per rechter. In vergelijkbare zaken kan een slachtoffer € 5.000,00, maar ook € 500,00 krijgen.

Onderbouwing ontbreekt
Ook wordt in het vonnis de hoogte van het bedrag van de schadevergoeding niet onderbouwd. Het bedrag is vaak naar ‘redelijkheid en billijkheid’ bepaald. Dit maakt het lastig te begrijpen voor slachtoffers waarom een bepaalde schadevergoeding (niet) is uitgekeerd.

Slachtofferhulp pleit daarom voor een onderbouwing van het schadebedrag door de rechter. Verder wil Slachtofferhulp dat justitie, net als hun eigen organisatie, een database bijhoudt waarin wordt vastgelegd en geanalyseerd wat gangbare schadevergoedingen zijn voor letsel door misdrijven, zoals mishandeling, misbruik of verkrachting.

Aandacht voor positie slachtoffer
Het is goed dat Slachtofferhulp aandacht vraagt voor (de motivering van) de hoogte van het smartengeldbedrag.
Door het toekennen van smartengeld wordt aan slachtoffers een compensatie geboden voor het leed dat zij dagelijks ondervinden.

Voegen in strafzaak
De meest eenvoudige manier voor slachtoffers om een schadevergoeding te krijgen is door zich in de strafzaak tegen de dader te voegen en hun vordering tot schadevergoeding indienen. Ze hoeven dan immers geen civiele procedure aan te spannen om hun schade op de dader te verhalen. Vereist is dat de behandeling van de vordering tot schadevergoeding van het slachtoffer geen onevenredige belasting vormt voor de behandeling van de strafzaak. In de praktijk is er op de zitting weinig tijd om de vordering tot schadevergoeding van het slachtoffer uitgebreid te behandelen. Het slachtoffer moet de vordering zo goed mogelijk onderbouwen en aangeven om welke reden een bepaalde vergoeding voor smartengeld redelijk is. Het is spijtig wanneer de bedragen sterk uiteenlopen en de hoogte van de toegekende smartengeldvergoeding voor de opgelopen letselschade niet wordt gemotiveerd.

Contact
Wilt u meer informatie over de smartengeldvergoeding in strafzaken of hoe u zelf via een voeging uw letselschade kunt vorderen? Neemt u dan gerust contact op met onze letselschade advocaat.

Norman Atlantic (bron: Reuters/Ciro de Luca)

De Norman Atlantic: vakantie eindigt in scheepsramp

Op 28 december 2014 was de Norman Atlantic, een Italiaanse veerboot van rederij ANEK met ruim 422 passagiers, 55 bemanningsleden en 200 voertuigen aan boord, op weg van Griekenland naar Italië toen vroeg in de ochtend brand uitbrak op een autodek. De dramatische reddingsactie die volgde duurde 36 uur. De brand heeft het leven geëist van meer dan 20 mensen.

De Norman Atlantic; Bron: Reuters/Ciro De Luca

Strafrechtelijke vervolging
Nu vele jaren na de ramp wordt de rederij alsnog strafrechtelijk vervolgd door de Italiaanse justitie voor de mankementen aan de boot en de nalatigheid van het personeel voor en tijdens de brand, zo bericht de Griekse krant Ekathimerini op 11 april 2019. De strafzaak is op 6 mei 2019 in Italië gestart.

Nederlandse slachtoffers bijgestaan

Er waren ook vier Nederlanders aan boord. Twee van hen hebben bijstand gevraagd aan ons kantoor voor het verhalen van hun letselschade. Wij hebben de slachtoffers geholpen hun letselschade van de juiste partij vergoed te krijgen. Inmiddels is hun schade geregeld.

In dit soort zaken kunnen in de praktijk vaak verschillende partijen en personen (de kapitein, het personeel, de rederij, de verzekeraar, de reisorganisatie, de reisverzekering etc.) aangesproken worden voor de schade. Wie uiteindelijk aansprakelijk is, is afhankelijk van verschillende factoren. Daarnaast moet gekeken worden welk recht van toepassing is op de schadevergoeding.

Veel veiligheidsgebreken aan boord
Al tijdens een controle op 19 december 2014, slechts enkele dagen voordat de brand uitbrak, was gebleken dat de veerboot onveilig was, omdat er niet genoeg reddingsmateriaal aanwezig was, nooduitgangen en evacuatieborden ontbraken en de noodverlichting niet goed werkte. De rederij ANEK had 2 maanden de tijd gekregen om de gebreken van de boot te verhelpen.

Later bleek dat ook de passagierslijst niet in orde was en dat er mogelijk verstekelingen aan boord waren.

Nalatigheid personeel
Ook voor en tijdens de brand ging veel mis. Zo werd de veerboot bijvoorbeeld niet goed geladen, werden veiligheidsvoorschriften genegeerd of verkeerd uitgevoerd, werd de kapitein niet tijdig geïnformeerd en verlieten bemanningsleden hun post.

Er klonk pas een alarmbel voor de brand toen iedereen al op het dek stond. Twee reddingsboten werden vrijgegeven vóórdat er een evacuatiebevel was uitgegeven. De boten dreven weg nog voordat mensen aan boord konden stappen. Dit was dramatisch omdat er een tekort aan reddingsboten was. Door dit tekort wilden passagiers in paniek overboord springen. Eén passagier sprong daadwerkelijk, in de hoop op die manier een reddingsboot te bereiken, en overleed ter plekke.

Grieks of Italiaans recht
In de civiele zaak spelen andere factoren een rol bij de begroting van de schade dan in de strafzaak. Welke schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen is afhankelijk van de vraag welk recht van toepassing is. Dit kan Nederlands recht zijn, maar ook het recht van het land waar het ongeval plaatsvond (lees hier meer over in onze blog ‘Letselschade tijdens de vakantie’).

Omdat de veerboot van Griekenland naar Italië voer, was er discussie over de vraag of er Grieks dan wel Italiaans recht van toepassing was.

In elk land wordt de schadevergoeding anders berekend. Het kan dan verstandig zijn om een andere partij aan te spreken, zodat er een hogere letselschadevergoeding wordt betaald.

Bron: BBC.com, route Norman Atlantic


Schaderegeling
Afgezien van het strafproces dat in mei van start is gegaan, zijn ook verschillende schadevergoedingsprocedures gestart. Zoals eerder vermeld hebben wij twee Nederlandse slachtoffers van de ramp bijgestaan. Wij hebben de Italiaanse rederij ANEK en haar verzekeraar aansprakelijk gesteld. Daarmee is een regeling getroffen. Wij werkten daarbij nauw samen met onze Griekse en Italiaanse collega advocaten om een zo hoog mogelijke schadevergoeding te krijgen.

Letselschade in het buitenland
Ons kantoor heeft veel ervaring in de afhandeling van letselschade. Ook als dit gaat om letselschade opgelopen in het buitenland en bijvoorbeeld een gevolg is van een brand of ander ongeval aan boord van een cruiseschip of veerboot.

Zoals vermeld werken wij in dit soort grensoverschrijdende zaken samen met internationale advocatenkantoren uit ons netwerk om een goede schaderegeling te treffen.

Mocht u vragen hebben of advies willen over uw eigen letselschade neemt u dan gerust contact op met onze letselschade advocaat.

 

Letselschade tijdens de vakantie

Het is vakantie! Lekker met z’n allen in de auto of trein onderweg naar de vakantiebestemming of met het vliegtuig naar dat zonnige adres. En wat te denken van een luxe vakantie op een cruiseschip? Hoewel de vakantie is bedoeld om te ontspannen en te genieten, gebeuren er op reis regelmatig ongevallen met letsel tot gevolg. De onbekende wetten van een land en taalbarrières kunnen het claimen van uw schade tot een lastig proces maken.

Reisongevallen
Wij staan regelmatig vakantiegangers bij om hun letselschade te verhalen. Zo heeft ons kantoor zich ingezet voor slachtoffers van verschillende reisongevallen met bijvoorbeeld een vliegtuig, schip of auto in binnen- en buitenland. Lees in dit nieuwsartikel meer over de brand op de Italiaanse veerboot de Norman Atlantic of lees hier meer over de door ons behandelde vliegrampen, zoals die van Turkish Airlines.

Wanneer u slachtoffer bent geworden van een ongeval in het buitenland en u uw letselschade wilt claimen is het van belang om te weten welk recht van toepassing is. Is dat bijvoorbeeld het recht van uw vakantieland of dat van Nederland?

In beginsel is het recht van het land waar het ongeval plaatsvond van toepassing. Op de hoofdregel geldt een aantal uitzonderingen, waardoor toch sprake kan zijn van Nederlands recht. Hieronder een aantal uitzonderingen toegelicht.

Verkeersongevallen
Wanneer een verkeersongeval in het buitenland (maar wel binnen Europa) plaatsvindt wordt de hoofdregel overboord gegooid, en bepaalt een Europees verdrag welk recht van toepassing is. In sommige gevallen kan dan toch sprake zijn van Nederlands recht.

Dit is onder andere het geval wanneer een eenzijdig verkeersongeval plaatsvindt en het voertuig in Nederland staat geregistreerd. Of wanneer meerdere voertuigen betrokken zijn bij een ongeval en alle voertuigen staan ingeschreven in Nederland. Tot slot is er nog de situatie waarbij een Nederlander (zonder voertuig) in het buitenland wordt aangereden door een Nederlands voertuig. Per geval zullen wij onderzoeken welk recht van toepassing is, want vaak spelen verschillende factoren mee waardoor het niet eenvoudig is om te beoordelen welk recht van toepassing is.

Overigens zijn de verkeersregels van het land waar het ongeval plaatsvindt geldend.

Vliegtuig- of scheepsrampen
Wanneer een ongeval plaatsvindt met een vliegtuig, cruiseschip of veerboot gelden ook verschillende verdragen en moet er echt door een specialist beoordeeld worden bij het recht van welk land aansluiting kan worden gezocht. Welk recht van toepassing is verschilt per situatie.

Reisorganisator pakketreizen
In het geval van pakketreizen geboekt via een reisorganisator kan ook sprake zijn van schadevergoeding naar Nederlands recht. Een pakketreis is een combinatie van vervoer, accommodatie en eventueel excursies.

De reisorganisator is verantwoordelijk voor het naar verwachting verlopen van de reis. Gebeurt dit niet, dan is de reisorganisator aansprakelijk voor de schade.

Let hierbij wel op dat het alleen gaat om diensten die bij de reis zijn inbegrepen. Als u letsel oploopt door een gebrek of fout van het hotel dat u via uw reisorganisatie geboekt heeft, dan moet de reisorganisatie deze schade vergoeden. Loopt u letselschade op tijdens een excursie en zat deze niet inbegrepen in uw reis? Dan is de reisorganisatie niet aansprakelijk.

Wat kunt u zelf doen?
Het is verstandig om voordat u op reis gaat een passende verzekering af te sluiten.

Bent u volgens de hoofdregel aangewezen op buitenlands recht, dan kan een reisverzekering een manier zijn om uw schade (makkelijker) te verhalen.

Ook een schadeverzekering voor inzittenden (SVI) kan helpend zijn. De verzekering dekt de schade van de bestuurder van een voertuig en de passagiers als gevolg van een ongeval. Een verschil met de ongevallen inzittenden verzekering (OIV) is dat de SVI uw werkelijke schade vergoedt.

Tot slot is het verstandig uw zorgverzekering af te stemmen op de hulp die u nodig kunt hebben in het buitenland.

Indien u slachtoffer bent geworden van een ongeval in het buitenland, probeer dan zoveel mogelijk gegevens en getuigen te verzamelen en foto’s te maken. Schakel de lokale autoriteiten en meld het ongeval bij uw verzekeraar(s).

Vragen of advies?
Indien u vragen heeft over uw letselschade of hulp nodig heeft bij het vaststellen van aansprakelijkheid of begroten en verhalen van uw letselschade, neemt u dan gerust contact op met onze letselschade advocaat.

Ons kantoor heeft veel ervaring in het afhandelen van letselschades en kan namens u uw schade claimen bij de wederpartij of verzekeraar. Wanneer dat nodig is werken wij samen met collega advocaten in het buitenland.

Vanaf 1 juli 2019: telefoonverbod op de fiets

Je zag het tot nu toe overal: fietsers die onderweg druk bezig zijn met appen, scrollen, navigeren of bellen. Afgelopen jaar werd bekendgemaakt dat het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt aangepast, om ook het telefoongebruik op de fiets te verbieden. Vandaag, 1 juli 2019, is het dan zover: je mag niet meer op de fiets je telefoon gebruiken. Doe je dat wel? Dan kan dit je een boete opleveren van 95 euro. 

Alle voertuigen
Al langer was het verboden om gebruik te maken van je telefoon bij het besturen van een auto. Vanaf vandaag is dat uitgebreid naar alle voertuigen. Ook trambestuurders, bestuurders van gehandicaptenvoertuigen en fietsers mogen hun telefoon niet meer (actief) gebruiken als ze onderweg zijn.

Wat mag niet?
De wetswijziging verbiedt fietsers hun telefoon vast te houden tijdens het fietsen. Op deze manier wil de regering voorkomen dat je bijvoorbeeld WhatsApp-berichten verstuurt of op Google Maps kijkt tijdens het fietsen en daardoor niet meer op de weg let.

Omdat de wet het vasthouden van een telefoon verbiedt, kan je ook beboet worden als je het toestel ongebruikt in je hand vasthoudt. Fietsers moeten hun telefoon wegstoppen in een jas, broek, tas of telefoonhouder.

Boete
Het bedrag van de boete, 95 euro, is afgestemd op andere boetes die fietsers op dit moment al kunnen krijgen. Wie bijvoorbeeld door rood fietst kan een boete riskeren die ook 95 euro bedraagt.

Een fietser met een telefoon in zijn hand wordt minder hoog beboet dan een automobilist. Die laatste kan namelijk een boete krijgen van 240 euro. Dat komt door de gevaren die erbij komen kijken. Een automobilist die niet meer oplet, kan meer schade aanrichten dan een fietser.

Wat mag wel?
Als je op de fiets zit mag je nog wel handsfree navigeren en muziek luisteren. Dit kan door gebruik te maken van een koptelefoon of oordopjes waarmee je de telefoon bedient. Let hierbij op dat je nog wel in staat moet zijn het omgevingsgeluid te horen. Dit kan door maar 1 oordopje te gebruiken of het volume laag te zetten. Ook kan je de telefoon in een houdertje zetten die aan je fiets bevestigd zit.

Als je stilstaat met je fiets mag je natuurlijk wel gewoon je telefoon vasthouden en gebruiken.

Kinderen
Er geldt geen minimumleeftijd voor de boete van het telefoonverbod op de fiets. Kinderen die worden betrapt zullen net als volwassen ook gewoon een boete krijgen. Al zullen het waarschijnlijk de ouders zijn die de boete betalen. Bij kinderen onder de 16 jaar wordt het boetebedrag gehalveerd. Kinderen onder de 12 jaar kunnen niet zomaar een boete krijgen.

Campagne
Het telefoonverbod op de fiets wordt ondersteund door de campagne ‘laat je telefoon lekker zitten en hou 95 euro in je zak’ die afgelopen vrijdag werd gelanceerd. De campagne is onderdeel van de brede MONO-campagne die al langer loopt en bestuurders wijst op het gevaar van afleiding in het verkeer.

Bron: Rijksoverheid.nl

Minister Cora van Nieuwenhuizen: “In het verkeer zit een ongeluk in een klein hoekje. Daarom is het voor alle verkeersdeelnemers, ook fietsers, belangrijk dat ze hun aandacht en ogen op de weg houden en niet op het scherm van hun telefoon. We denken vaak dat we kunnen multitasken in het verkeer, maar dat kunnen we niet. Rij dus Mono. Mijn oproep aan alle fietsers is helder: hou je mobieltje en 95 euro in je zak”.

Contact met letselschadeadvocaat
Heb je schade en/of letsel opgelopen door een ongeluk in het verkeer? Bijvoorbeeld doordat iemand niet oplet  doordat hij of zij was afgeleid door zijn of haar mobiele telefoon? Neem dan vrijblijvend contact op met onze letselschade advocaat om te bespreken wat zij voor jou zou kunnen betekenen.

Volledige schadevergoeding voor beroeps- of dienstplichtig militairen

Beroeps- of dienstplichtig militairen die uitgezonden zijn en te maken hebben met lichamelijk of geestelijk letsel door hun gevaarlijke werk tijdens de uitzending kunnen recht hebben op een volledige schadevergoeding. De bekendste diagnose op het gebied van missie-gerelateerde klachten is de posttraumatische stress-stoornis. Ook kan een militair fysiek gewond zijn geraakt en bijvoorbeeld ledematen missen.

Uitvoeringsregeling Volledige Schadevergoeding
Na een jarenlange strijd tussen het ministerie van Defensie en vele belanghebbenden, zoals militaire vakbonden, over de vraag of Defensie verantwoordelijk is voor de letselschade van veteranen, is in 2004 de Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding (UVS) vastgesteld. Met het regelen van volledige schadevergoeding voor het letsel van militairen wil de minister van Defensie zijn waardering uitspreken voor de inzet van militairen tijdens oorlogsomstandigheden of een crisisbeheersingsoperatie als gevolg waarvan bij hen letsel is vastgesteld. De uitvoeringsregeling beschrijft welke invulling moet worden gegeven aan de volledige schadevergoeding en heeft als doel de schadeafhandeling te vereenvoudigen en te versnellen. Er hoeft dus geen schadeclaimprocedure meer ingesteld te worden bij de rechter zoals dat voorheen wel nodig was.

Wie komt in aanmerking?
Om recht te hebben op de volledige schadevergoeding moet er worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Deze staan vermeld in de uitvoeringsregeling. In hoofdlijnen komt het er op neer dat de beroepsmilitair, de reservist en de nabestaande(n) van de militair bij wie blijvende invaliditeit is vastgesteld, hun schade kunnen claimen. De volledige schadevergoeding is altijd een aanvulling op één van de volgende voorzieningen waar eerst aanspraak op moet worden gemaakt:

  • De Wet Langdurige zorg;
  • De Wet maatschappelijke ondersteuning;
  • Een WIA-uitkering;
  • Rechtspositionele voorzieningen, zoals het militaire invaliditeitspensioen.

Het DienstenCentrum Juridische Dienstverlening beoordeelt de letselschadeclaim namens de minister van Defensie. Dit dienstencentrum van Defensie beoordeelt of het ministerie aansprakelijk is, en of er recht op schadevergoeding bestaat.

Welke schade?
De aard en het letsel zijn bepalend voor de vaststelling van de hoogte en de omvang (welke schadeposten) van de schade. De schade wordt vastgesteld door een vergelijking te maken tussen enerzijds de situatie zonder en met de schadeveroorzakende gebeurtenis. Het gaat dan om een vergelijking van de huidige situatie met de denkbeeldige situatie waarin er geen sprake zou zijn geweest van de schadeveroorzakende situatie en er dus geen sprake is van letsel.

Veel voorkomende schadeposten die worden gevorderd zijn de schade door verlies aan arbeidsvermogen, huishoudelijke hulp, verlies aan zelfwerkzaamheid, medische kosten en reiskosten. Ook kan een vergoeding worden gevraagd voor de geleden immateriële schade (smartengeld).

Contact letselschade advocaat

Indien u wilt weten of u in aanmerking komt voor een volledige schadevergoeding of vragen heeft over de uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding, neem dan contact op met onze letselschade advocaat. De juridische kosten worden tot een bepaalde hoogte gedekt door Defensie. Mogelijk kunt u hierdoor kosteloos gebruikmaken van onze diensten.

 

 

In het kader van Veteranendag: een cliënt van ons vertelt over zijn werk voor Defensie en het trauma dat hij opliep

 

Onlangs is een cliënt van ons kantoor, Ismail (42 jaar), geïnterviewd door Gemeente Amsterdam in het kader van de Amsterdamse Veteranendag die op 15 juni 2019 werd gehouden. In het interview vertelt hij over zijn werk bij Defensie. Wij staan hem bij in de zaak die hij voert tegen zijn voormalig werkgever, het ministerie van Defensie.  Door zijn werk voor Defensie kampt Ismail met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ons kantoor helpt hem zijn letselschade te verhalen.

Veteraan met een oorlogstrauma
Ismail is twee keer door Defensie op uitzending gestuurd. In 2001 naar Bosnië en in 2004 naar Irak. De eerste uitzending betrof een gevechtsmissie, maar het voornaamste doel was het brengen van rust. De tweede missie in Irak was compleet anders en heeft Ismail veranderd. Volgens hem was de missie naar Bosnië te vergelijken met een uitgedoofde vulkaan en was de missie naar Irak te vergelijken met een vulkaan in uitbarsting. Als in 2006 de kazerne in Nederland sluit waar Ismail is gestationeerd, wordt hij steeds meer achtervolgd door zijn heftige ervaringen. Ismail heeft PTSS door een oorlogstrauma. Hij kreeg en krijgt hiervoor hulp van verschillende organisaties die zich inzetten voor veteranen die kampen met klachten door oorlogstrauma.

Amsterdamse Veteranendag 2019
Zaterdag 15 juni was het Amsterdamse Veteranendag. De gemeente Amsterdam bedankt op deze dag alle Amsterdamse veteranen voor hun inzet voor de vrede, zowel nu als in het verleden. Tijdens het jaarlijkse evenement zijn er toespraken en optredens, waarvoor alle Amsterdammers uitgenodigd zijn. Daarna is er altijd een besloten receptie in het stadhuis. De gemeente Amsterdam organiseert de dag samen met Amsterdamse veteranen. Zo ook met Ismail, die inmiddels een Amsterdamse veteraan is.

Nederlandse Veteranendag 2019
Zaterdag 29 juni aanstaande is het Nederlandse Veteranendag. Nederland bedankt tijdens dit nationale evenement in Den Haag alle (meer dan 110.000) veteranen die momenteel of in het verleden zijn ingezet in dienst van de vrede. Iedereen mag hier bij zijn: hoe meer, hoe beter.

Contact letselschade advocaat
Bent u als beroeps- of dienstplichtig militair uitgezonden en heeft u te maken met lichamelijk of geestelijk letsel door uw uitzending? Mogelijk heeft u recht op een volledige schadevergoeding. Indien u contact met ons opneemt kunt u deze vraag voorleggen aan onze letselschade advocaat.

Lees ook het blogartikel: ‘Volledige schadevergoeding voor beroeps- of dienstplichtig militairen’ voor meer informatie over het recht op volledige schadevergoeding voor beroeps- of dienstplichtige militairen met letsel.

Het Nationaal MH17 Monument in Park Vijfhuizen

Nederlands kabinet steunt nabestaanden MH17 bij Europees Hof in zaken tegen Rusland

Het Nationaal MH17 Monument in Park Vijfhuizen; Bron: ANP/Bart Maat

De Nederlandse staat mengt zich in twee rechtszaken die nabestaanden van Nederlandse MH17-slachtoffers hebben aangespannen tegen Rusland bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dat heeft premier Mark Rutte (VVD) vrijdag 10 mei 2019 bekend gemaakt.

Namens een grote groep van ruim 300 nabestaanden uit diverse landen heeft het Nederlandse kernteam MH17 een klacht ingediend bij het EHRM. Mr. Maya Spetter is één van de leden van dit kernteam. Het kernteam heeft inmiddels met Malaysia Airlines minnelijke regelingen bereikt voor de nabestaanden. In 2018 hebben de nabestaanden een volgende stap gezet door het indienen van de klacht bij het Europese Hof tegen de Russische Federatie.

Inmiddels hebben twee grote groepen nabestaanden van verschillende nationaliteiten een klacht ingediend. Deze klachten zijn  door het Hof samengevoegd. De grootste groep wordt in Nederland vertegenwoordigd door het Nederlands Kernteam MH17, een samenwerkingsverband van vijf advocatenkantoren.

In april 2019 heeft het Hof aan de nabestaanden laten weten dat de Russische Federatie tot 3 september 2019 de tijd krijgt om op deze klacht te reageren.

De nabestaanden beschuldigen Rusland van het neerhalen van de MH17-vlucht boven Oost-Oekraïne. Het vliegtuig was in juli 2014 onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Alle 298 inzittenden kwamen om, onder wie 196 Nederlanders. Onderzoek wees uit dat het vliegtuig uit de lucht werd geschoten door een Russische Boek-raket. Ook zouden de Russen vervolgens internationale pogingen tot waarheidsvinding hebben tegengewerkt. De nabestaanden zeggen dat Rusland hun grondrechten heeft geschonden, door het neerhalen van het toestel van Malaysia Airlines boven Oekraïne op 17 juli 2014 en het dwarsbomen van het daaropvolgende onderzoek. Ze houden Rusland daarvoor direct of indirect verantwoordelijk, staat in de aanklacht.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens neemt dus de klachten van de nabestaanden van de ramp met vlucht MH17 in behandeling.

Nederland maakt nu gebruik van het zogenaamde recht van interventie dat het Europese Hof biedt. Een betrokken land kan de rechters zo laten weten dat het de klachtindieners steunt. Het is een ongewone stap, die volgens Rutte past „in het streven om degenen die verantwoordelijk zijn voor deze tragedie aan te pakken”.

Ook de regeringen van België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd om te laten weten of zij gebruik willen maken van dit recht tot interventie.

Verzekeraar moet wegens traineren meer smartengeld betalen aan slachtoffer letselschade

Radar inzake letselschadezaken
Op 25 maart 2019 kwam het consumentenprogramma Radar van AVROTROS op TV met een uitzending over de afhandeling van letselschade. Letselschadeslachtoffers hebben het gevoel dat verzekeraars er alles aan doen om zo min mogelijk schadevergoeding uit te keren. Verzekeraars zouden letselschadezaken onnodig rekken en traineren in de hoop dat consumenten het boeltje erbij neergooien en hun claim opgeven of voor een laag bedrag zullen gaan schikken.

Gedragscode Behandeling Letselschade
In de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) staan mooie afspraken vastgelegd over de behandeling van letselschadeschadezaken. De GBL trad in 2006 voor het eerst in werking en werd 2012 herzien. De gedragscode is bindend voor de leden van het Verbond van Verzekeraars en de organisaties in het Register GBL van De Letselschade Raad. In dit document staan tien gedragsregels waaraan alle partijen zich moeten houden en waarin het belang van de benadeelde voorop staat.

Klachten gebundeld in Gedrag Behandeling Letselschade

Helaas blijkt deze zelfregulering in de praktijk minder goed uit te pakken voor slachtoffers van letselschade. In de code staat onder andere dat partijen concreet moeten afspreken hoe ze de schadebehandeling zo spoedig mogen afronden, indien een zaak langer dan twee jaar duurt. Deze gedragsregel – en vooral de termijn van twee jaar – wordt in veel gevallen fors overschreden. Radar ontving in korte tijd veel klachten over de trage afhandeling van letselschadeclaims door verzekeraars. Radar bundelde daarom een groot deel van de consumentenklachten in het document Gedrag Behandeling Letselschade, waarmee de ervaringen van consumenten in de praktijk afgezet werden tegen de GBL. Antoinette Hertsenberg overhandigde deze verzameling van ervaringen in de praktijk aan de Tweede Kamerleden Michiel van Nispen (SP) en Attje Kuiken (PvdA) van de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid.

Ook De Letselschade Raad doet onderzoek
Niet alleen Radar ontvangt signalen dat de afhandeling van letselschadezaken jarenlang in beslag neemt. Op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid organiseert De Letselschade Raad een onderzoek naar de oorzaken van langlopende letselschadezaken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en het resultaat wordt vóór de zomer van 2019 verwacht.

Geen sanctiemogelijkheden
Het probleem bij de afhandeling van letselschade is dat er geen sanctiemogelijkheden zijn zodra de gedragsregels door de verzekeraars worden overschreden. Er is geen Tuchtraad waar het letselschadeslachtoffer met zijn klacht naartoe kan. Het slachtoffer kan alleen klagen bij de verzekeraar of naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverleners (Kifid) stappen, maar hij zal hierdoor niet sneller een betaling van zijn schade ontvangen.

Extra smartengeld door vertraging verzekeraar
Een goed voorbeeld van zo’n zaak waarin de afhandeling bijzonder stroperig verliep is in een zaak waarin een boer al 20 jaar wachtte op afhandeling van zijn letselschadezaak bij de verzekeraar Aegon. De boer, zijn vrouw en zijn moeder worden in 1999 slachtoffer van een verkeersongeval, nadat zij vanachter zijn aangereden door een verzekerde van Aegon. De vrouw breekt een nekwervel en stelt Aegon aansprakelijk. De aansprakelijkheid wordt erkend en er wordt in 2005 ruim € 135.000,- aan schadevergoeding betaald.
Pas in 2002 stelt de man Aegon aansprakelijk voor zijn (letsel)schade. De man liep door het ongeval een whiplash op. Tijdens zijn behandelingen liep de verandering van zijn boerderij tot zorgboerderij met horeca niet goed. Dit bracht hem in financiële problemen. Er volgde sindsdien een jarenlang strijd over de afhandeling van zijn zaak. Op 11 december 2018 heeft het Hof Arnhem Leeuwarden € 10.000,- extra smartengeld opgelegd (ECLI:NL:GHARL:2018:10759) vanwege de trage schadeafhandeling door Aegon.

Of de oplegging van het extra smartengeld wegens traineren dan nu ook eindelijk een einde gaan betekenen van de lang slepende en moeizame afhandeling van letselschade is nog maar de vraag. Het is in ieder geval een goede ontwikkeling dat de rechter een sanctie oplegt wegens het traineren van de letselschade vordering.

Advocatenvereniging ASP
Volgens een op 8 april 2019 gepubliceerd bericht van advocatenvereniging ASP moeten letselschadeslachtoffers vaak erg lang wachten op bijvoorbeeld een uitbetaling van voorschotten en reacties op verstuurde brieven.  In 2017 maakte de ASP al melding van het feit dat claims ‘op onjuiste gronden afgewezen worden’ en ‘de afwikkeling van dossiers door verzekeraars wordt getraineerd’. Actualiteitenprogramma EénVandaag deed daarop een onderzoek onder letselschadeadvocaten. Sinds dit onderzoek pleit de ASP voor een wettelijke verankering van de GBL en sancties voor verzekeraars die zich niet aan deze gedragscode houden.

Eigen praktijkervaring
Ook in onze eigen praktijk van Spetter advocaat & mediator valt het op dat verzekeraars een werkachterstand hebben en hierdoor moeilijk bereikbaar zijn, lange reactietermijnen hanteren en lang doen over het uitbetalen van schades. Dit is natuurlijk heel erg vervelend voor de letselschadeslachtoffers. Wij als advocaten kunnen vanwege de trage afhandeling wel een deelgeschil- of  kort geding procedure starten of een klacht indienen over de verzekeraar, maar dit kost eigenlijk alleen maar extra tijd en geld en neemt de oorzaak van de problemen niet weg.

Normeren als oplossing volgens verzekeraars

Volgens het Verbond van Verzekeraars, de belangenvereniging van verzekeraars, is normering de oplossing voor het probleem. De ASP, de vereniging van advocaten van slachtoffers,  is het hier niet mee eens en denkt dat normeren slechts een oplossing zal bieden voor verzekeraars. De verzekeraars kunnen dan meebepalen over de uit te betalen schade. Dit is eigenlijk in strijd met de Nederlandse wet, waarin het uitgangspunt beschreven staat dat  een letselschadeslachtoffer zijn volledige schade vergoed moet krijgen. Als de verzekeraar alleen een normbedrag uitbetaalt, dan zal het letselschadeslachtoffer voor het overige bedrag nog moeten gaan aankloppen bij de veroorzaker van het letsel of blijft een deel van zijn schade niet vergoed.

Volledige vergoeding schade

De ASP, maar ook wij denken dat normeren niet de oplossing is. Veel schadeposten zijn simpelweg niet te normeren. Letselschadeslachtoffers hebben recht op een volledige vergoeding van hun schade. Zodra verzekeraars dat zullen erkennen en hun problemen in de afhandeling van letselschades zullen gaan aanpakken, is het mogelijk dat het tij eindelijk zal gaan keren voor letselschadeslachtoffers.

Erkenning voor leed van naasten en nabestaanden letselschadeslachtoffers

Sinds 1 januari 2019 hebben naasten en nabestaanden van letselschadeslachtoffers door invoering van de Wet Vergoeding Affectieschade een eigen recht op vergoeding. De vergoeding van affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten en nabestaanden van zeer ernstig gewond geraakte of overleden slachtoffers van ongevallen of geweldsmisdrijven.

Wat is smartengeld?
Als u bij een ongeval of ongeluk betrokken bent geraakt kunt u schade lijden door toedoen van een ander. Deze schade kan materieel en immaterieel zijn. Onder materiële schade verstaat men de schadeposten die uit te drukken zijn in een geldbedrag, zoals de schade aan een auto, kleding of de kosten van een behandeling in het ziekenhuis door een arts.

Een immateriële schadevergoeding (smartengeld) wordt gegeven als compensatie voor het lichamelijke of psychische letsel van het slachtoffer. Het slachtoffer ontvangt dan dus een vergoeding voor leed, pijn, verdriet en gemiste levensvreugde na het ongeval. Tot voor kort kon alleen het slachtoffer smartengeld vorderen: nabestaanden of familieleden konden dit niet.

Aansluiting Nederland bij rest van Europa
Met de invoering van de wet op 1 januari 2019 kunnen naasten en nabestaanden van slachtoffers dus ook een vergoeding krijgen als compensatie voor het leed en verdriet dat hen is aangedaan. Met de invoering van deze wet sluit Nederland eindelijk aan bij de wetgeving van de andere landen binnen Europa, die het recht op een vergoeding van affectieschade al eerder bij wet geregeld hebben. De bedragen in sommige van die landen liggen overigens aanmerkelijk hoger.

Symbolisch karakter
Natuurlijk is de vergoeding van affectieschade er niet op gericht om het leed en het verdriet van naasten of nabestaanden weg te nemen. Volgens de wet heeft de vergoeding vooral een symbolisch karakter waarmee eindelijk erkend wordt dat de naasten en nabestaanden óók iets is aangedaan.

Wie kunnen er een vergoeding krijgen?
In grote lijnen komt het er op neer dat de directe familie- en gezinsleden van het slachtoffer aanspraak kunnen maken op de vergoeding. Denk hierbij onder andere aan de echtgenoten, geregistreerde partners, ouders en kinderen van het slachtoffer. Broers en zussen van het slachtoffer worden niet genoemd in dit rijtje. Zij vallen onder de hardheidsclausule die in de wet is opgenomen. Deze clausule regelt dat iemand in een bijzonder geval toch aanspraak kan maken op affectieschade.

Omvang van de bedragen
De omvang van de vergoeding wordt bepaald door het Besluit vergoeding affectieschade. De bedragen variëren van € 12.500 (bij ernstig letsel) tot € 20.000 (bij overlijden door een strafbaar feit). Er wordt dus rekening gehouden met de omstandigheden van het geval.
Volgens de toelichting moet het wel gaan om medisch objectiveerbare ernstige en blijvende letsels. ‘Medisch objectiveerbaar’ houdt in dat het letsel aantoonbaar, benoembaar of vast te stellen moet zijn. Een blijvend functieverlies van 70% of meer is in ieder geval ernstig en blijvend genoeg. Dit hoge percentage maakt duidelijk dat er slechts een recht op vergoeding van affectieschade bestaat bij letsel van zeer ernstige aard. Indien het letsel tot minder dan 70% functieverlies leidt, kan er in samenhang met andere gevolgen van het letsel soms alsnog een zodanig verlies of ernstige verstoring van het persoonlijk contact tussen het slachtoffer en zijn naasten of nabestaanden zijn, dat er (ook) dan sprake kan zijn van ernstig en blijvend letsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ernstige karakter- en gedragsveranderingen of een geheel verlies van het vermogen om te praten. Ook (mentaal)letsel dat ertoe leidt dat iemand onmogelijk nog voor zichzelf kan zorgen valt eveneens onder de kwalificatie van ernstig en blijvend letsel.
De soort relatie die de naaste met het slachtoffer heeft, bepaalt overigens mede de omvang van de vergoeding. Hieronder worden de vergoedingen per persoon in een simpel schema weergegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Contact letselschade advocaat

Heeft u vragen over een vergoeding van smartengeld, materiële schade of  affectieschade die u graag aan onze letselschade advocaat wilt voorleggen? Neemt u dan contact met ons op.

Europees Hof vraagt Rusland om opheldering over ramp MH17

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens neemt de klachten van de nabestaanden van de ramp met vlucht MH17 in behandeling. Rusland krijgt van het Hof tot 3 september de tijd voor een schriftelijke reactie op de beschuldigingen.

De nabestaanden zeggen dat Rusland hun grondrechten heeft geschonden, door het neerhalen van het toestel van Malaysia Airlines boven Oekraïne op 17 juli 2014 en het dwarsbomen van het daaropvolgende onderzoek. Ze houden Rusland daarvoor direct of indirect verantwoordelijk, staat in de aanklacht. lees verder

Ik kon aan mijn herstel werken omdat mij al het papierwerk uit handen werd genomen

Na een 1e afspraak, met duidelijke uitleg over de werkwijze van mevrouw M.T. (Maya) Spetter, besloot ik mijn zaak in handen te geven van dit kantoor. Mevrouw Spetter heeft kennis van zaken, nam al het (papier)werk uit handen zodat ik aan mijn herstel kon werken en terug kon keren op de arbeidsmarkt. Tussentijds altijd overleg en contact met haar gehad. Nu is alles naar tevredenheid afgerond. Haar dienstverlening verdient een dikke 10.

Reshma 05-02-2019

Dat kon ik alleen in het vertrouwen dat jij daar wel voor zou zorgen!

Ik dank haar zeer voor al haar hulp en beveel haar zeker aan!

Vijf jaar geleden werd ik op de fiets aangereden door een automobilist.

Veel ziekenhuisbezoeken/ behandelingen later èn een belangenbehartiger die geen ervaring had, moest ik een stap nemen in de goede richting. Mijn vriendin gaf aan dat mevr Spetter erg professioneel te werk gaat, dus heb ik maar even gebeld voor adviesgesprek.

 

Een tijd na het gesprek heb ik mijn dossier overhandigd aan mevr Spetter.

Het leek alsof alle last van mijn schouders was weggenomen.

Ik kreeg altijd netjes updates via de mail, over mijn dossier. Dit vond ik persoonlijk heel fijn.

 

Het afronden van mijn dossier ging vervelender dan ik had verwacht: de tegenpartij maakte het steeds moeilijker voor ons.

Maar het is mevr Spetter goed gelukt hierboven uit te komen.

 

Ik dank haar zeer voor al haar hulp en beveel haar zeker aan!

 

Top advocaat.

 

M.Z.S

Hoogte smartengeld bij zeer ernstig letsel zoals dwarslaesie en invaliditeit

Hoogte smartengeld bij zeer ernstig letsel zoals dwarslaesie en ernstige invaliditeit
Slachtoffers horen een eerlijke schadevergoeding krijgen. Het is belangrijk dat het smartengeld in Nederland flink omhoog gaat. Bij zwaar letsel, zoals bijvoorbeeld een dwarslaesie en ook bij andere ernstige letselschade, is toekennen van smartengeld de enige manier om slachtoffers compensatie te bieden voor het leed dat zij dagelijks ondervinden.

Hoe hoog is het smartengeld in ander Europese landen?
Nederland loopt vergeleken bij andere Europese landen behoorlijk achter op het gebied van smartengeld of wel immateriële schadevergoeding. Dat blijkt ook weer uit de zaak van een vrouw van 62 die bij een verkeersongeval zeer ernstig letsel opliep en als gevolg van een dwarslaesie de rest van haar leven in een rolstoel doorbrengen.

Zij kreeg €150.000 aan smartengeld toegekend en heeft – helaas tevergeefs – geprobeerd dit omhoog te krijgen, naar €200.000. De rechter oordeelde echter dat €150.000 overeenkomt met het smartengeld dat in vergelijkbare gevallen is toegekend en wees haar eis af.

Doet deze uitspraak recht aan de situatie van deze vrouw? Zij is de regie over haar leven en haar zelfstandigheid volledig kwijt. Tijdens een rondrit voor racefietsers werd zij overreden door een tractor met aanhanger. De bestuurder van de tractor reed door, het slachtoffer lag dagen op de intensive care met onder meer gebroken wervels, gebroken ribben, gebroken borstbeen, gebroken schouderblad en een klaplong. Zij hield aan het ongeval een dwarslaesie over.

Smartengeld bedragen buitenland
Slachtoffers van verkeersongevallen met ernstig letsel als een dwarslaesie kunnen in andere Europese landen op significant hogere bedragen aan smartengeld rekenen dan die €150.000. In landen als Engeland en Duitsland had zij tussen de €300.000 en €400.000 aan smartengeld gekregen. Landen die wat betreft levensstandaard vergelijkbaar zijn met ons land.

Niet voor niets is de hoogte van smartengeld in Nederland al jaren onderwerp van discussie.

Uit deze uitspraak blijkt dat rechters in Nederland bij immateriële schade nog huiverig zijn om te kijken naar bedragen die in de ons omringende landen gebruikelijk zijn. Deze rechter wilde het verschil met smartengeld zoals toegekend in Engeland en Duitsland niet meewegen, omdat er geen informatie voor handen was over de hoogte van smartengeld bij ernstig letsel in andere Europese landen. Maar ook de vergoeding voor smartengeld in alle Zuid-Europese landen is hoger dan in Nederland.

Smartengeld is meer dan alleen een schadevergoeding. Het gaat ook om erkenning, verontschuldiging en genoegdoening. Het slachtoffer in deze zaak was kerngezond, zeer actief en sportief. Ze haalde veel levensgeluk uit haar sociale en sportieve activiteiten.

Nu wordt haar dagelijks leven beheerst door haar beperkingen; haar echtgenoot is minder gaan werken om voor haar te kunnen zorgen. Alleen al het dagelijkse ochtendritueel vergt meer dan twee uur. Daar komt vijfmaal per etmaal katheteriseren bij, terugkerende blaasontstekingen en -infecties en een voortdurende pijn in de schouders en zenuwpijn.

Het is kortom hoogste tijd dat we in ons land de hoogte van smartengeld bij ernstig letsel aanpassen.

Een vergelijking tussen Nederland en Duitsland
Professor mr. A.J. Verheij heeft een artikel geschreven waarin hij smartengeld vergoedingen in Duitsland en Nederland heeft vergeleken. Dit artikel is te lezen in de Smartengeldgids 2019 van de ANWB. Ook hij concludeert dat de Duitse rechter hogere bedragen aan smartengeld toekent dan de Nederlandse rechter. Het hoogste bedrag dat door een Nederlandse rechter is toegekend aan smartengeld is (geïndexeerd naar 2018) € 253.000. Het ging om een slachtoffer dat zwaar was mishandeld. Hij liep hierdoor een hersenbeschadiging op en dat leidde tot een vegetatieve toestand. Ook voor andere letsels zijn de vergoedingen van de Duitse rechter hoger. Hij hoopt dan ook dat zijn overzicht niet alleen rechters maar ook advocaten zal aanmoedigen om voor hun zaken te kijken naar de door de Duitse rechters gegeven motivering. De Duitse rechters houden ook rekening met grondrechten en preventie wanneer ze de hoogte van het smartengeld bepalen. In Nederland gebeurt dat (nog) niet. Het is goed wanneer in individuele zaken vergelijkingen worden gemaakt met de landen om ons heen. Want zo kunnen de vergoedingen voor immateriële schade ook in Nederland worden verhoogd.

 

verbod op appen in het verkeer ter bescherming van fietsers tegen ongevallen

Fietsers: een beetje meer geduld en oplettendheid….

 

Fietsers genieten extra bescherming in het verkeer. We zien hen – net als voetgangers – als zwakkere verkeersdeelnemers. Fietsers worden meer beschermd bij een aanrijding met een motorvoertuig. Een fietser is natuurlijk ook kwetsbaarder dan een automobilist.

 

Helaas gedragen fietsers zich daar niet altijd naar en brengen zij met slordig gedrag zichzelf en anderen nogal eens in gevaar. Veel ongevallen met fietsers ontstaan door onoplettendheid. Een beetje meer geduld en rekening houden met elkaar, dat zou goed zijn voor ieders veiligheid.

 

Fietsers door rood en over stoep

We fietsen wat af in ons land. Fietspaden zijn veel drukker dan vroeger. Ondertussen letten fietsers soms meer op hun telefoon dan op andere verkeersdeelnemers. Ze fietsen door rood of over de stoep, luisteren naar muziek, of steken snel nog even over… Een bewoner van de Amsterdamse binnenstad ergerde zich mateloos aan fietsers die constant verkeersregels overtreden en daar ongestraft mee wegkomen. Hij stapte uit onvrede naar de rechter.

 

Gewond door aanrijding met fietser

De Amsterdammer ondervindt voortdurend hinder van fietsers op de stoep en op zebrapaden en is naar eigen zeggen ook geregeld gewond geraakt door aanrijdingen met fietsers, terwijl de politie niet ingrijpt. Daarom voelt hij zich niet veilig op straat en lijdt hij schade. Hij vreest nog eens ernstig letsel op te lopen en mist de zekerheid dat het bevoegde gezag hem zal beschermen. Hij legt een zaak voor aan de rechter.

 

Zijn frustratie is begrijpelijk; de rechter stelt dan ook voorop dat fietsers in Amsterdam geregeld verkeersregels overtreden en dat die overtredingen in veel gevallen onbestraft blijven. Alleen heeft dit begrip voor zijn zaak hem niet verder geholpen. Het is de taak van de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de hoofdcommissaris van de politie om afspraken te maken over de inzet van politie, de handhaving van regels en het kiezen van prioriteiten en de rechter kan dit beleid slechts marginaal toetsen.

 

Meer fietsers om het leven gekomen

In 2017 kwamen 206 fietsers om het leven in het verkeer, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat waren er 17 meer dan in 2016 en het hoogste aantal in tien jaar tijd. Het aantal fietsers dat ernstig gewond raakte in dat jaar wordt door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid geschat op zo’n 10.000, de helft van het totaal aantal verkeersgewonden.

 

Veiliger op de fiets, prettiger voor iedereen

Wij denken dat het goed zou zijn als iedereen in het verkeer wat meer rekening houdt met elkaar. Een beetje opvoeding op dit gebied kan geen kwaad. We kunnen ons dan ook helemaal vinden in het advies van de Fietsersbond. Zij zeggen: “Ook zo’n last van anderen in het verkeer? En anderen misschien van jou? Het kan op een simpele manier veel veiliger en prettiger. Het enige wat we hoeven te doen, is iets meer oog voor elkaar hebben, letterlijk en figuurlijk. Vriendelijkheid in het verkeer gaat over kijken, gebaren maken, laten zien wat je van plan bent, en elkaar de ruimte en de tijd geven. Hoffelijk gedrag zorgt voor mooie momenten op de weg en is aanstekelijk.”

 

Fietsongevallen en app-verbod

Veel ongevallen en aanrijdingen met fietsers ontstaan door onoplettendheid, haast, appen, alcohol, muziek luisteren, praten met anderen en niet op andere verkeersdeelnemers letten.

 

Wat betreft appen op de fiets: dat is per 1 juli 2019 verboden, als het aan minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en waterstaat ligt.

Volgens de Fietsersbond is er nooit verband aangetoond tussen mobielgebruik op de fiets en verkeersongevallen. Er zouden zelfs signalen zijn dat appende fietsers door hun lagere snelheid minder snel brokken maken. Wel zijn er veel klachten over appende fietsers die slingeren, niet goed rechts houden of blijven staan voor een groen verkeerslicht. De Fietsersbond is niet tegen een verbod op appen op de fiets, maar heeft wel twijfels of dit goed te handhaven is en roept fiets

moedeloos, ongeluk

Letselschade advocaat inschakelen voor het beste resultaat.

Letselschade advocaat inschakelen voor het beste resultaat.

 

Schade claimen na een ongeval kan behoorlijk gecompliceerd zijn, zoals deze cliënt heeft ervaren. Juridische bijstand van een gespecialiseerde letselschade advocaat bleek onontbeerlijk om de schadevergoeding te krijgen waar dit slachtoffer recht op had.

 

Heeft u letselschade en is een ander hiervoor aansprakelijk? Als u een letselschade advocaat in de arm neemt, is de kans het grootste dat u een eerlijke vergoeding voor al uw materiële en immateriële letselschade tegemoet kunt zien. Uw juridische kosten zijn voor rekening van de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij.

 

Waarom letselschade advocaat inschakelen

Een letselschade advocaat kan per definitie meer betekenen voor slachtoffers met letselschade dan andere schaderegelaars en letselschade juristen. Alleen een advocaat kan namens u naar de rechter stappen om een procedure te starten. Letselschade advocaten zijn verplicht hun kennis up-to-date te houden en steken daar veel tijd in. Zij zijn altijd op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen en weten dat optimaal in uw voordeel te benutten. Ook is een advocaat beter in staat om uw totale letselschade nauwkeurig te berekenen, zeker als er sprake is van een medisch dossier en wanneer u smartengeld wilt claimen.

 

Hoogst mogelijke vergoeding letselschade

Een letselschade advocaat gaat veel minder snel akkoord met een voorstel dat de verzekeraar van de tegenpartij u voorlegt, omdat een advocaat kan procederen om ervoor te zorgen dat u een hogere schadevergoeding krijgt. Waar anderen mogelijk genoegen nemen met een lagere schikking, zal een advocaat de gang naar de rechter niet schuwen. Ook verzekeringsmaatschappijen weten dat. Daarom staat u van meet af aan sterker wanneer u direct een letselschade advocaat bij materiële en immateriële letselschade inschakelt. Met een advocaat bent u verzekerd van de hoogst mogelijke schadevergoeding voor uw materiële schade en voor lichamelijk en psychisch letsel.

 

Berekenen van letselschade

Het berekenen van letselschade is maatwerk. Daar heeft u echt een specialist voor nodig. Een advocaat heeft op dit gebied de meeste kennis in huis. Ook weten wij wat de uitgangspunten zijn waar rechters naar kijken bij letselschade zaken en procedures rond schadeberekeningen. Als gespecialiseerde letselschade advocaat kunnen wij beter beoordelen of de schadevergoeding die u aangeboden krijgt niet te laag is. Zo krijgt u – eventueel via de rechter – een schadevergoeding die het meest in de buurt van uw werkelijke schade komt.

 

Kwaliteit gegarandeerd

Advocaten moeten – in tegenstelling tot andere letselschade regelaars – voldoen aan strenge en hoge eisen op het gebied van opleiding, kennis en kwaliteiten. Maya Spetter is lid van de LSA, de toonaangevende vereniging van Letsel Schade Advocaten. Lidmaatschap van de LSA is voor een letselschade advocaat het hoogst haalbare keurmerk, leden moeten aantoonbaar voldoen aan hoge kwaliteitseisen.

Maya Spetter i ook lid van de ASP, een actieve vereniging van gespecialiseerde letselschade advocaten die uitsluitend voor slachtoffers opkomen. Leden van beide verenigingen zijn zeer actief waar het gaat om de versterking van de positie van slachtoffers en dragen het keurmerk specialisatieverenigingen van de Nederlandse orde van Advocaten.

 

Medische kennis in letselschade zaken

Medisch inzicht is noodzakelijk bij letselschade zaken met lichamelijk en psychisch letsel. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van een rechtvaardig bedrag aan smartengeld. Daarom is mr. Spetter ook lid van de WAA, de Werkgroep Artsen Advocaten. Medische aspecten bij letselschadezaken zijn niet te onderschatten.

 

Smartengeld bij immateriële schade

Peopil is een Europese organisatie die zich inzet voor betere wetgeving rond letselschade en het uitwisselen van juridische kennis. Dit is met name belangrijk bij het claimen van smartengeld. Nederland loopt vergeleken bij andere Europese landen behoorlijk achter op het gebied van smartengeld bij immateriële schade. Als advocaat en lid van Peopil zijn wij in staat dit bij een rechter aan te kaarten en op basis van onze kennis gedegen te procederen over de hoogte van smartengeld.

letselschade claimen

Ik ben hartstikke tevreden over jullie dienstverlening

Recensie

 

Ik wil op deze manier aangeven dat ik hartstikke tevreden ben over jullie dienstverleningen en ik kan jullie dan ook van harte aanbevelen.

 

Ivm een zeer gecompliceerde letselschadezaak en ontevredenheid over mijn vorige advocaat ben ik verder gaan zoeken naar een partij die zijn/haar nagels in deze zaak wou zetten. Het overzicht wilde houden en met de nodige ervaring mij kon ondersteunen, ben ik terecht gekomen bij Maya Spetter. Ik heb Spetter advocaat & mediator B.V. ervaren als een zeer correcte, accurate en fijne dienstverlening. Een partij die ik in vertrouwen deze zaak in handen kon leggen wat op dat moment zeker niet makkelijk was. Na ettelijke jaren met geen vertraging van ‘onze’ kant ben ik zeer tevreden over de toch snelle en correcte afhandeling.

 

Mijn dank is groot!

beton molen

C’est le beton qui fait la musique (het is de toon die de muziek maakt)

C’est le beton qui fait la musique of hoe bijzonder ongelukkig dingen gezegd en geschreven worden als iemand ernstig letsel oploopt door een ongeval

Vroeger stond er langs de snelweg A7 naar Groningen een bord in de berm van een betonmaker met de tekst: c’est le beton qui fait la musique. Een veel te moeilijke tekst voor langs de weg, maar ik vond hem wel grappig deze woordspeling op c’est le ton qui fait la musique (het is de toon die de muziek maakt). Want hoe belangrijk is het hoe je dingen zegt. Die Groningse betonboer had dat goed begrepen. Maar veel verzekeraars of schaderegelaars nog altijd niet.

Als ik lees en meemaak hoe moeilijk zij het vinden om empathie te tonen na een ongeluk of toe te geven dat er een fout is gemaakt met ingrijpende gevolgen, wil ik soms wel uitschreeuwen: c’est le beton qui fait la musique!

Een voorbeeld uit de praktijk. Begin dit jaar loopt een cliënt ernstig letsel op. Niets is meer hetzelfde, hij kan niet meer werken, zichzelf en zijn kinderen niet meer verzorgen, niet meer autorijden en heeft ontzettend veel pijn. De verzekeraar reageert met “dat de zaak in behandeling is”, “in onderzoek”, “we schakelen iemand in voor een toedrachtsonderzoek”. O, dat schrijven we wel maar het is niet over de toedracht hoor, het is voor onderzoek naar de schade.

Dan zijn we 6 maanden verder en wordt een voorschot aangekondigd, door de verzekeraar, met een FACTUUR. Ja mijn cliënt krijgt een FACTUUR. Waarop staat dat de financiële afhandeling van deze FACTUUR geschiedt door de boekhouding. Er staat ook nog op creditnota. Dat wel. Toch grote paniek bij mijn cliënt, want die heeft na het ongeval al heel veel facturen gekregen en deze factuur is best pittig en kan hij niet ook nog betalen. Een voorschot heeft hij immers nog niet ontvangen na al dat inschakelen en onderzoeken. Deze FACTUUR komt ook pas na 6 maanden, terwijl de schaderegelaar trots vertelde dat ze op dag 2 “in de zaak was betrokken” door deze voortvarende verzekeraar. Zeker te simpel gedacht dan, dat  op dag 2 al een gebaar gemaakt had kunnen worden met een brief of een voorschot betaling. En dat als je een betaling doet je daar geen FACTUUR voor stuurt, maar gewoon een vriendelijke brief waarin je zegt dat je geld gaat overmaken. Want c’est le ton qui fait la musique.