Nieuwe editie VVP

In de nieuwe editie van VVP een artikel van mijn hand over het recht op vrije advocaatkeuze.

Al dan niet recht op vrije advocaatkeuze blijft de gemoederen bezighouden. Op 16 april 2021 deed de Geschillencommissie van Kifid uitspraak (2021-0300) in een zaak waarbij een atlete bij DAS een beroep deed op haar recht op vrije advocaatkeuze. Volgens DAS was er sprake van een buitengerechtelijke procedure, waarin het recht op vrije advocaatkeuze niet zou gelden. De consument diende met succes een klacht in bij Kifid, maar DAS ging in beroep.

DAS ging in beroep bij de Commissie van Beroep van Kifid. Deze Commissie laat de uitspraak van het Kifid niet in stand. Volgens de Commissie moet nauwgezet aan de hand van specifieke omstandigheden nagegaan worden of sprake is van een procedure of een fase in een procedure die kan worden aangemerkt als een gerechtelijke of administratieve procedure. Als dit niet zo is, bestaat geen recht op vrije advocaatkeuze. Toen deze blog werd geschreven, was de uitspraak van de Commissie nog niet gedaan/gepubliceerd.

Klik hier voor mijn bijdrage. De volledige editie kunt u hier lezen.