Extra smartengeld wegens onzorgvuldige dossierbehandeling door de verzekeraar van letselschadeclaim

Op 20 april 2022 heeft de rechtbank Noord-Nederland in een deelgeschilprocedure geoordeeld dat een WAM-verzekeraar een voorschot van € 5.000 aan smartengeld moet betalen aan een slachtoffer na een onzorgvuldige dossierbehandeling van de letselschade. De gehele uitspraak vindt u hier.

Wat is er gebeurd?

In 2015 is een vrouw tijdens haar werk slachtoffer geworden van een mishandeling. Zij is mishandeld door een patiënt van haar werkgever en heeft als gevolg van deze mishandeling letsel opgelopen. De werkgever heeft aansprakelijkheid erkend. Nationale Nederlanden (NN) heeft als aansprakelijkheidsverzekeraar van de werkgever de schadeafwikkeling in behandeling genomen en erop gewezen dat zij de Gedragscode Behandeling Letselschade onderschrijft.

Wat regelt de Gedragscode Behandeling Letselschade?

In de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) staan 10 gedragsregels voor verzekeraars, belangenbehartigers en slachtoffers over de behandeling van letselschadeschadezaken. De GBL trad in 2006 in werking. De gedragscode is bindend voor de leden van het Verbond van Verzekeraars en de organisaties in het Register GBL van De Letselschade Raad. De gedragscode stelt het belang van het slachtoffer voorop.

Discussiepunten

De schade van het ongeval is in 2022 nog altijd niet afgewikkeld. Het slachtoffer is een aantal keer van belangenbehartiger gewisseld. In de procedure verzoekt de belangenbehartiger te bepalen dat sprake is van secundaire victimisatie in verband met onrechtmatige schadeafwikkeling door NN en dat het slachtoffer hiermee aanspraak kan maken op schadevergoeding.

De onzekerheid en zorgen over haar (financiële) toekomst en de wijze van schaderegeling door NN zorgen voor stress, spanningen en een toename van haar psychische klachten, aldus het slachtoffer.

Kortom, het slachtoffer vindt dat sprake is van een onrechtmatige schadeafwikkeling door NN en dat zij hierdoor schade heeft opgelopen. De rechtbank is het met haar eens. De aanpak van de letselschadezaak door NN is weinig voortvarend en de rechtbank haalt daartoe meerdere omstandigheden aan; er is niet altijd adequaat en voortvarend gereageerd op berichten van het slachtoffer, er zijn diverse dossierbehandelaars van NN betrokken geweest wat de afhandeling van de zaak geen goed heeft gedaan, er is geen enkele financiële bijdrage geleverd aan de Hbo-opleiding waarmee in overleg met de arbeidsdeskundige is gestart, de overeengekomen psychiatrische expertise heeft door NN een jaar vertraging opgelopen en er is niet tijdig een deskundige ingeschakeld dankzij niet voortvarend handelen van NN. Kortom, NN heeft niet gehandeld zoals van haar verwacht mocht worden.

Oordeel rechtbank

In de ogen van de rechtbank is voldoende gebleken dat deze wijze van schadeafwikkeling een grote impact op het slachtoffer heeft gehad. Uit de verklaring van de behandelend psycholoog blijkt onder meer dat de wijze van afhandeling de verwerking van het trauma geen goed heeft gedaan.

De rechtbank acht een immateriële schadevergoeding passend en wijst een voorschot van € 5.000 toe. Een symbolisch bedrag, maar wel een duidelijk signaal dat een verzekeraar actief schade moet regelen (zie ook Hartlief, 2017). Dit is in deze zaak niet gebeurd. Of de oplegging van extra smartengeld wegens onzorgvuldige behandeling dan nu ook een einde gaat betekenen van de lang slepende en moeizame afhandeling van letselschade is de vraag. Het is in ieder geval een goede ontwikkeling dat onderstreept wordt dat verzekeraars ook echt naar de geest van de GBL moeten handelen: het slachtoffer centraal stellen en snel en actief schade regelen.

Geen nieuwe ontwikkeling

Al eerder schreven wij een blog over een andere zaak waarin de afhandeling van een letselschadezaak bijzonder stroperig verliep. Ook hier volgde een jarenlange strijd over de afhandeling van de letselschade. Het Hof Arnhem-Leeuwarden legde in haar uitspraak van 11 december 2018 €10.000 extra smartengeld op vanwege de trage schadeafhandeling door Aegon.

Eigen praktijkervaring

Wij lopen in onze eigen letselschadepraktijk ook op tegen achterstanden bij verzekeraars. Advocaten kunnen vanwege de trage afhandeling wel een deelgeschil- of kort geding procedure starten of een klacht indienen over de verzekeraar, maar dit kost eigenlijk alleen maar extra tijd en geld en neemt de oorzaak van de problemen niet weg.

Letselschadeslachtoffers hebben recht op een volledige vergoeding van hun schade. Zodra verzekeraars dat erkennen en hun problemen in de afhandeling van letselschades zullen gaan aanpakken, is het mogelijk dat het tij eindelijk zal gaan keren voor letselschadeslachtoffers.

Heeft u vragen of wilt u graag advies? Neemt u dan gerust contact met ons op.