Verschillen in hoogte smartengeld in strafzaken

Volgens Slachtofferhulp Nederland is er sprake van willekeur bij het bepalen van de hoogte van de immateriële schadevergoeding (smartengeld) voor slachtoffers in strafzaken, zo bericht het AD op 4 juli 2019. Dit omdat slachtoffers zulke wisselende schadevergoedingen voor fysiek of psychisch leed uitgekeerd krijgen. De organisatie wil nu dat rechters de schadevergoeding gaan onderbouwen.

Verschillen in vergelijkbare zaken
Volgens Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland én oud-rechter, verschilt het bedrag per gerecht en per rechter. In vergelijkbare zaken kan een slachtoffer € 5.000,00, maar ook € 500,00 krijgen.

Onderbouwing ontbreekt
Ook wordt in het vonnis de hoogte van het bedrag van de schadevergoeding niet onderbouwd. Het bedrag is vaak naar ‘redelijkheid en billijkheid’ bepaald. Dit maakt het lastig te begrijpen voor slachtoffers waarom een bepaalde schadevergoeding (niet) is uitgekeerd.

Slachtofferhulp pleit daarom voor een onderbouwing van het schadebedrag door de rechter. Verder wil Slachtofferhulp dat justitie, net als hun eigen organisatie, een database bijhoudt waarin wordt vastgelegd en geanalyseerd wat gangbare schadevergoedingen zijn voor letsel door misdrijven, zoals mishandeling, misbruik of verkrachting.

Aandacht voor positie slachtoffer
Het is goed dat Slachtofferhulp aandacht vraagt voor (de motivering van) de hoogte van het smartengeldbedrag.
Door het toekennen van smartengeld wordt aan slachtoffers een compensatie geboden voor het leed dat zij dagelijks ondervinden.

Voegen in strafzaak
De meest eenvoudige manier voor slachtoffers om een schadevergoeding te krijgen is door zich in de strafzaak tegen de dader te voegen en hun vordering tot schadevergoeding indienen. Ze hoeven dan immers geen civiele procedure aan te spannen om hun schade op de dader te verhalen. Vereist is dat de behandeling van de vordering tot schadevergoeding van het slachtoffer geen onevenredige belasting vormt voor de behandeling van de strafzaak. In de praktijk is er op de zitting weinig tijd om de vordering tot schadevergoeding van het slachtoffer uitgebreid te behandelen. Het slachtoffer moet de vordering zo goed mogelijk onderbouwen en aangeven om welke reden een bepaalde vergoeding voor smartengeld redelijk is. Het is spijtig wanneer de bedragen sterk uiteenlopen en de hoogte van de toegekende smartengeldvergoeding voor de opgelopen letselschade niet wordt gemotiveerd.

Contact
Wilt u meer informatie over de smartengeldvergoeding in strafzaken of hoe u zelf via een voeging uw letselschade kunt vorderen? Neemt u dan gerust contact op met onze letselschade advocaat.