Smartengeld

Smartengeld in 2016

Smartengeld in 2016, een rimpeling in stilstaand water?

De smartengeldvergoedingen die in Nederland worden uitgekeerd, blijven in vergelijking met de ons omringende landen achter. De ontwikkeling in de hoogte van het smartengeld houdt zelfs de inflatie niet bij. Sommigen spreken daarom ook van stilstaand water. Het is nodig dat de vergoedingen in Nederland worden verhoogd, zoals dit ook gebeurt in de ons omringende landen. De Hoge Raad heeft aanwijzingen gegeven voor het begroten van smartengeld. Eén daarvan is dat gelet moet worden op de vergoedingen die in vergelijkbare gevallen zijn toegekend en op de maximaal toegekende bedragen. Dit wordt gezien als één van de oorzaken van het lage niveau van het smartengeld in Nederland. Recent is er een positieve trend waarneembaar. Hieronder wordt een aantal recente zaken kort besproken.

Het UMC Utrecht heeft een schadevergoeding van € 350.000 als vergoeding immateriële schade betaald aan een vrouw, als gevolg van een medische fout. Het ziekenhuis had zonder haar medeweten haar weefsel onderzocht en ontdekte hierin kwaadaardige cellen. Pas twee jaar na deze ontdekking is aan de vrouw medegedeeld dat zij kanker heeft. Deze mededeling kwam te laat, de vrouw was op dat moment reeds ongeneeslijk ziek. Dit is tot op heden het hoogste bedrag aan smartengeld dat is uitgekeerd in Nederland. Hierbij wordt opgemerkt dat dit bedrag tot stand is gekomen in onderhandelingen tussen het UMC Utrecht en de vrouw.

Doorgaans zijn de bedragen aan smartengeld die worden toegewezen door de rechters in Nederland aanzienlijk lager. Het hoogste bedrag aan immateriële schade dat tot op heden door een rechter werd toegewezen is € 200.000. Dit gebeurde in 2015 in een strafzaak waarbij een man ernstige brandwonden opliep, nadat drie mannen een molotovcocktail door het raam van de woning van de man hadden gegooid. De man lag tijdens dit voorval op zijn bed. Hij liep hierdoor eerste en tweedegraads brandwonden op over een groot deel van het huidoppervlak.

Smartengeld vaststellen vereist deskundige bijstand

Indien u letsel oploopt als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval, laat u dan goed informeren over de mogelijkheden van een schadevergoeding voor smartengeld. Voordat u akkoord gaat met het onderhandelingsvoorstel van de wederpartij, is het verstandig om uw gehele schade in kaart te laten brengen door een letselschadeadvocaat. Deze zal ervoor zorgen dat u als slachtoffer niet tekort wordt gedaan. U heeft recht op een volledige schadevergoeding. Het is belangrijk dat alle elementen die de hoogte van het smartengeld bepalen goed en deskundig in kaart worden gebracht door een letselschadespecialist.

Deskundig advies nodig over smartengeld?

Neem vrijblijvend contact met ons op om u te laten adviseren.

www.spetteradvocaat.nl