Smartengeld

Smartengeld
Als u bij een ongeval of ongeluk betrokken bent geraakt kunt u schade lijden. Deze schade kan materieel en immaterieel van aard zijn.

Smartengeld is een vergoeding voor de immateriële schade die voortvloeit uit een ongeval of ongeluk. Deze vergoeding wordt gegeven als compensatie voor het lichamelijke en/of psychische letsel van het slachtoffer. Het slachtoffer ontvangt dan een vergoeding voor leed, pijn, verdriet en gemiste levensvreugde na het ongeval. Een smartengeldvergoeding komt bovenop de vergoeding voor de materiële schade. Smartengeld wordt vastgesteld in civiele procedures, in strafprocedures en kan ook door middel van onderhandelingen worden overeengekomen.

Ontwikkelingen in hoogte van het smartengeld in Nederland en andere landen in Europa

Het smartengeld in Nederland is lager dan de bedragen die in ons omringende landen worden toegewezen. In Engeland bedraagt de hoogst toegekende vergoeding omgerekend zo’n € 427.000,00. In Duitsland heeft een rechter na een medische fout een ziekenhuis veroordeeld tot betaling van een smartengeldvergoeding van € 800.000,00.

In de uitspraak van 24 december 2020 gaat de rechtbank Rotterdam mee in de trend van de laatste jaren om de toegekende smartengeldbedragen naar boven bij te stellen.

Het Smartengeldboek van de ANWB verzamelt uitspraken van de Nederlandse rechter over de vergoeding van immateriële schade. Dit boek wordt als leidraad gebruikt in letselschadezaken om de hoogte van de vergoeding van immateriële schade te bepalen. De vier hoogste bedragen die in het nieuwe Smartengeldboek zijn te vinden, betreffen uitspraken van de strafrechter. De genoemde uitspraak van 24 december 2020 is eveneens een uitspraak van een strafrechter. Opvallend is dat de laatste jaren dus vooral strafrechters bijdragen aan de ontwikkeling tot verhoging van het smartengeld.

Hieronder volgt een korte bespreking van de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam.

Rechtbank wijst 350.000 euro smartengeld toe aan slachtoffer van zware mishandeling
Over de hoogte van smartengeld in geval van letselschade wordt in Nederland de laatste jaren veel gediscussieerd en geschreven. Rechters zijn terughoudend geweest in het toewijzen van hoge bedragen aan smartengeld. Tot voor kort was € 250.000,- het hoogste bedrag aan toegewezen smartengeld. Met de uitspraak van 24 december 2020 van de rechtbank Rotterdam is hierin verandering gekomen. De rechtbank kende het slachtoffer maar liefst € 350.000,- aan smartengeld toe. Het plafond van het door een Nederlandse rechter toegewezen smartengeldbedrag is hiermee met € 100.000,- verhoogd.

Wat speelde er?
Een 35-jarige Rotterdammer werd slachtoffer van zware mishandeling in zijn eigen woning door een bekende. Het slachtoffer kreeg een aantal flinke klappen tegen zijn hoofd waarna hij in coma raakte. Het slachtoffer liep blijvend hersenletsel op met als gevolg een halfzijdige verlamming aan de rechterzijde van het lichaam. Hij is nu en in de toekomst volledig afhankelijk van intensieve verpleging, verzorging en begeleiding. De rechtbank overweegt dat hier sprake is van zwaar lichamelijk letsel.

Smartengeld
De rechtbank heeft het gevorderde bedrag van € 350.000,- aan smartengeld toegewezen. De rechtbank oordeelde daarover het volgende:

‘’Aan de benadeelde partij is door de bewezen verklaarde strafbare feiten rechtstreeks immateriële schade toegebracht. Die schade zal op dit moment op basis van de thans gebleken feiten en omstandigheden naar maatstaven van billijkheid worden vastgesteld op het verzochte bedrag van € 350.000,-. Bij het bepalen van de hoogte van dit bedrag heeft de rechtbank rekening gehouden met de zeer verstrekkende gevolgen die met name de mishandeling voor de benadeelde partij heeft gehad en nog steeds heeft. De rechtbank heeft ook gekeken naar bedragen die in min of meer vergelijkbare zaken zijn toegewezen.’’

Zoals gezegd is dit het hoogste bedrag wat er ooit is toegewezen aan smartengeld in Nederland. Met dit vonnis is het hoogste smartengeld met € 100.000,- verhoogd naar € 350.000,-.

Het is denkbaar dat deze recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam een nieuwe impuls geeft aan de noodzakelijke verhoging van het van het smartengeld in Nederland.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neemt u dan een kijkje op onze pagina over smartengeld, affectie schade en shockschade of neem vrijblijvend contact op met onze letselschadeadvocaat.

De volledige uitspraak is nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl