Mag ik kiezen?

Uitspraak Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

De Geschillencommissie van Kifid deed 16 april 2021 uitspraak over een zaak waarbij een atlete bij haar rechtsbijstandsverzekeraar DAS een beroep deed op haar recht op vrije advocaatkeuze. Zij schakelde een advocaat gespecialiseerd in sportrecht in omdat zij rectificatie wenste van een artikel dat over haar was gepubliceerd. Ook wilde zij schadevergoeding.  Het kwam niet tot een rechtszitting. DAS weigerde vervolgens haar advocaat kosten te vergoeden met als reden dat er sprake was van een buitengerechtelijke procedure, waarin het recht op vrije advocaatkeuze niet zou gelden. De atlete was het hier niet mee eens en diende een klacht in bij het Kifid.

De Geschillencommissie van Kifid  was het niet eens met DAS. De commissie verwijst daarbij naar de eerdere uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Volgens het Kifid biedt de uitleg van het Europese Hof voldoende aanknopingspunten om deze uitleg ook toe te passen op de Nederlandse markt. Het begrip ‘gerechtelijke procedure’ kan volgens Kifid niet worden beperkt door een onderscheid te maken tussen een voorbereidende fase en de besluitfase. Elke fase die kán leiden tot een procedure bij de rechter, dus ook een buitengerechtelijke fase zoals bemiddeling of mediation, valt onder het begrip ‘gerechtelijke procedure’.

Wat betekent dit?

Het oordeel van de Geschillencommissie betekent dat ook in het voortraject van de  buitengerechtelijke onderhandelingen recht bestaat om een eigen advocaat te kiezen. U hoeft zich dan niet bij te laten staan door de behandelaar van uw eigen rechtsbijstandsverzekeraar. Wel is het mogelijk dat die verzekeraar in de polis een bepaald budget beschikbaar stelt voor het geval u een eigen advocaat kiest.

Voor letselschadezaken heeft dit vooral betekenis op het moment dat de aansprakelijkheid nog niet is erkend. Er worden dan onderhandelingen gevoerd die tot een procedure kunnen leiden en in die fase kunt u een eigen advocaat kiezen.

DAS heeft beroep ingesteld tegen de uitspraak. Dat betekent dat rechtsbijstandsverzekeraars de beslissing van het Kifid nog naast zich neerleggen. Toch is het verstandig advies in te winnen indien u zich wilt laten bijstaan door een advocaat van uw keuze om de mogelijkheden te bespreken. De uitspraak is opgeschort totdat er in dit beroep uitspraak is gedaan.