De impact van het coronavirus op uw letselschade

Het zijn bijzondere tijden. Het coronavirus heeft een grote invloed op ons leven. De regering heeft allerlei maatregelen getroffen om het virus in te dammen. Deze maatregelen hebben onvermijdelijk ook invloed op de behandeling en het verloop van letselschadezaken.

Geen huis-en kantoorbezoeken meer

In opvolging van de richtlijnen van het RIVM kunnen huisbezoeken en afspraken op kantoor niet meer doorgaan. Wij missen het persoonlijke contact met onze cliënten. Wij zijn gewend op huisbezoek te gaan om onze cliënten te spreken. Dan krijgen wij een beter en completer beeld van wat er speelt. Ook spreken wij dan vaak familieleden en soms bekijken wij huis en tuin om schadeposten te inventariseren zoals onderhoud, behoefte aan huishoudelijke hulp en voorzieningen.

Als alternatief maken wij nu gebruik van videobellen. Het is niet ideaal en fysiek contact heeft onze voorkeur, maar werkbaar is het wel.

Langer verloop letselschadezaak

Wij doen ons best uw letselschadezaak in beweging te houden. Het is echter mogelijk dat het verloop van uw letselschade onverhoopt langer gaat duren als gevolg van het coronavirus. Een letselschade dossier wordt afgerond indien sprake is van een ‘medische eindsituatie’: wanneer u (zo goed mogelijk) bent hersteld van het letsel. Veel zorg wordt nu echter uitgesteld, waardoor mogelijk uw herstel vertraagt en het bereiken van deze eindsituatie langer zal duren.

Medische informatie is van groot belang bij de beoordeling van uw letsel en voor het vaststellen van de aard en omvang van uw letselschade claim. Het aanleveren van medische informatie duurt momenteel langer dan wij gewend zijn. Artsen en behandelaren zijn ook druk en hebben minder tijd en ondersteuning om informatieverzoeken te beantwoorden.

In sommige letselschadezaken is het nodig om een onderzoek door een onafhankelijke arts te laten verrichten: een medische expertise. Deze expertise geeft bijvoorbeeld een goed inzicht of de klachten en beperkingen het gevolg zijn van het ongeval en antwoord op de vraag of uw letsel in de toekomst nog kan verslechteren. Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus, kunnen deze medische expertises niet plaatsvinden. Het uitstellen van de medische expertises brengt langere wachttijden voor de afhandeling van de letselschade claim met zich mee.

Wat kunt u van ons verwachten?

In de tussentijd blijven wij ons zo goed mogelijk voor u inzetten. We doen ons best de behandeling van uw letselschadezaak zo goed als mogelijk door te laten lopen.

Natuurlijk hebben we er begrip voor dat ook bij de aangesproken verzekeraar medewerkers vanuit huis werken.  Dit leidt tot vertraging en heeft invloed op de bereikbaarheid van verzekeraars. We verwachten echter dat alle partijen die betrokken zijn bij het behandelen van uw letselschadezaak hun best doen om de schaderegeling soepel te laten verlopen. Wij zullen de verzekeraars blijven benaderen en zullen wanneer nodig, om een voorschot vragen.

Wat kunt u doen?

Reguliere medische behandelingen liggen momenteel veelal stil. Wij adviseren u zoveel mogelijk thuis aan uw herstel te blijven werken. Wellicht is het mogelijk dat de fysiotherapeut u oefeningen meegeeft om thuis te doen en kunt u telefonisch in contact blijven met uw psycholoog. Daarnaast is het van belang om uw klachten en beperkingen telefonisch te blijven melden bij ons en uw behandelaar.

Vragen?

Heeft u vragen over de invloed van het coronavirus op uw letselschade? Of heeft u letsel opgelopen en nog geen letselschadeadvocaat? Neemt u dan gerust contact met ons op. Ook tijdens deze crisis staat Spetter advocaat & mediator graag voor u klaar. Wij blijven telefonisch (033-2100112) en per mail (info@spetteradvocaat.nl)  bereikbaar.