Schadevergoediing en bijstand

Schadevergoeding en Bijstand?

Wanneer iemand een bijstandsuitkering heeft (Wet Werk en bijstand) mag hij maximaal € 5.850,- aan vermogen hebben als alleenstaande. Personen die een gezamenlijke huishouding voeren mogen maximaal € 11.600 vermogen hebben. Is het vermogen hoger, dan vervalt het recht op bijstand.

Letselschade en schadevergoeding

Wat als een slachtoffer van letselschade een bijstandsuitkering (WWB) ontvangt en recht heeft op een schadevergoeding bijvoorbeeld wegens een ongeval of medische fout? Deze vraag werd voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland-West Brabant  en deze deed hierover op 16 april 2014 uitspraak(ECLI:NL:RBZWB:2014:4520). Een vrouw had ernstig letsel als gevolg van een foutieve medische behandeling en had recht op een forse schadevergoeding. Vervolgens kwam aan de orde of de gemeente haar WWB uitkering zou intrekken. Het ziekenhuis vond dat zij geen vergoeding hoefde te betalen als de vrouw haar WWB uitkering zou verliezen vanwege het door haar ontvangen bedrag aan schadevergoeding. De rechtbank overwoog dat wanneer als gevolg van de schade uitkering de bijstandsuitkering wegvalt dat leidt tot een gat in de financiële huishouding. Van het slachtoffer kan niet worden gevergd dat zij de schadevergoeding dan besteedt aan kostenposten waarvoor die uitkering niet is bedoeld.

Kortom wanneer iemand letselschade lijdt en iemand anders daarvoor aansprakelijk is en daardoor zijn bijstandsuitkering komt te vervallen dan vormt dat extra schade die vergoed moet worden door de aansprakelijke partij. Het slachtoffer moet zelf kunnen beslissen waaraan zij de schade uitkering besteedt.

Deze uitspraak maakt het afwikkelen van schades van slachtoffers met een WWB uitkering veel eenvoudiger.

Wilt u nog meer weten over letselschade? Klik dan hier.