MH17: Schadevergoeding

Malaysia Airlines MH17 schadevergoeding

brokstukken toestel MH17

 

 

 

 

 

 

Update 21 juli 2014

Malaysia Airlines MH17 schadevergoeding

Een vliegtuig van Malaysia Airlines dat op 17 juli 2014 op weg was van Amsterdam naar Kuala Lumpur is neergestort bij de grens tussen Oekraïne en Rusland.
Aan boord waren 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Al deze levens zijn te betreuren.
Dit is een grote tragedie. Wij betuigen de familieleden van de passagiers en de bemanningsleden ons medeleven.
In de eerste plaats is van belang dat de lichamen geborgen kunnen worden en teruggegeven aan hun familieleden.
Vervolgens moeten de plek van de crash en het bewijsmateriaal worden veiliggesteld en door een volstrekt onafhankelijke onderzoekscommissie onderzoek worden ingesteld zodat duidelijk wordt wie aansprakelijk zijn voor deze aanval op een civiel vliegtuig. Waarschijnlijk gaat onze eigen Onderzoekraad voor de Veiligheid een  rol spelen in dit onderzoek. Ook is op 21 juli 2014 bekend gemaakt dat het Openbaar Ministerie een onderzoek zal instellen. Uiteraard zullen ook diverse internationale organisaties zoals de ICAO bij het onderzoek naar de toedracht worden betrokken. Daarna komen vragen over de afhandeling van Malaysia Airlines MH17 schadevergoeding.

Juridische hulp bij Malaysia Airlines MH17: Schadevergoeding

Wij weten uit ervaring dat in de eerste periode na een vliegramp veel (juridische) dienstverleners hun diensten aanbieden aan nabestaanden. Zij schromen niet om deze rechtstreeks te benaderen, zeker nu zij kunnen beschikken over de passagierslijst. In Nederland werkzame letselschade advocaten mogen de nabestaanden niet rechtstreeks benaderen. De Vereniging van Letselschade advocaten LSA en de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade ASP hebben op hun websites lijsten beschikbaar van gespecialiseerde advocaten die in dit soort situaties rechtshulp kunnen verlenen. Van belang is dat u een belangenbehartiger kiest waarin u vertrouwen hebt en die ervaring heeft met het afwikkelen van schade als gevolg van luchtvaartongevallen. Mr. Maya Spetter is lid van zowel LSA, ASP en PEOPIL en heeft veel ervaring met het afwikkelen van schade als gevolg van vliegtuigcrashes. Zo stond zij vele slachtoffers bij van de crash met het vliegtuig van Turkish Airlines TK 1951 dat op 29 februari 2009 voor de landing op Schiphol crashte. In die zaak trof zij regelingen voor de slachtoffers.

Malaysia Airlines MH17: Schadevergoeding van luchtvaartmaatschappij

Op grond van het verdrag van Montréal dient Malaysia Airlines de nabestaanden te ondersteunen en compenseren. De maatschappij heeft op 18 juli 2014 aangekondigd de nabestaanden een voorschot te betalen van € 5000. Op grond van het verdrag is zij verplicht om de directe financiële nood van de nabestaanden te lenigen ook wanneer deze meer bedraagt dan € 5.000. Op dit moment heeft de vliegtuigmaatschappij aangegeven dat zij geen nabestaanden naar de plek van de ramp zal vervoeren omdat het daar te gevaarlijk is.
Voor nabestaanden staat verwerking van de ramp voorop. Het is niet noodzakelijk snel juridische stappen te zeten en te komen tot aansprakelijkstelling van betrokken partijen. Op grond van het verdrag van Montréal hebben nabestaanden 2 jaar de tijd om een vordering tot schadevergoeding in te stellen (middels een procedure). Tot een bedrag van € 129.200 is Malaysian Airlines aansprakelijk. Mogelijk moet de vliegtuigmaatschappij volledige schadevergoeding bieden. Dat kan aan de orde zijn wanneer haar verweten kan worden dat zij de vluchtroute na eerdere ernstige incidenten niet heeft aangepast. Dit aspect zal ongetwijfeld worden onderzocht. Malaysia Airlines MH17 schadevergoeding.

Vliegverbod voor Malaysia Airlines MH17 schadevergoeding

Volgens een medewerker van de Russische luchtverkeersleiding was het in het gebied sinds een paar dagen verboden om lager dan 7900 m te vliegen. Het vliegtuig vloog waarschijnlijk op 10 km hoogte. Inmiddels hebben diverse luchtvaartmaatschappijen waaronder KLM besloten om niet meer over Oost-Oekraïne te vliegen. In april werd al besloten niet meer over de Krim te vliegen vanwege de onrust aldaar en na waarschuwingen van de Europese en Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. Ook Lufthansa heeft besloten de vluchten onmiddellijk om te leiden. De FAA (Federal Aviation Administration) heeft waarschuwingen doen uitgaan en bepaalde delen van het Oekraïense luchtruim niet veilig verklaard voor burgervliegtuigen.
Ook zal onderzocht moeten worden wie de leverancier is van de BUK raket lanceerinstallatie. Het is mogelijk dat staten aansprakelijk gehouden kunnen worden voor het leveren van het wapen of het ondersteunen van het gebruik hiervan.

De Duitse verzekeraar Allianz SE is de hoofdverzekeraar van Malaysia MH17  Boeing 777. De leidende verzekeraar voor oorlogsschade is Atrium Underwriting Group. Die partij moet mogelijk gaan uitkeren als de schade veroorzaakt blijkt te zijn door een daad van terrorisme.In diverse verdragen is geregeld dat passagiers, en in dit geval de nabestaanden, gecompenseerd worden voor hun schade. Mogelijk zijn ook bepalingen van internationaal oorlogsrecht van toepassing, wanneer betrokkenheid van militairen blijkt. Het is van groot belang dat het nog te formeren onafhankelijk onderzoeksteam toegang krijgt tot het gebied en de technische vluchtgegevens zodat de oorzaak van deze tragedie achterhaald kan worden.

De reisorganisatie en eigen verzekeringen

Mogelijk kan ook de reisorganisatie worden aangesproken wanneer via de reisorganisatie (D-reizen, Fox) een pakketreis is geboekt. In dat geval hebben nabestaanden een jaar de tijd om een vordering tot schadevergoeding in te dienen. Veel passagiers zullen een reisverzekering of overlijdensverzekering hebben afgesloten.
Inmiddels is bekend geworden dat de Nederlandse verzekeraars geen beroep zullen doen op de zogenaamde molest uitsluiting. Dat betekent dat ook uitkeringen op grond van deze verzekeringen kunnen worden geclaimd en dat de verzekeraars dekking verlenen ook wanneer sprake is van molest of terrorisme.

Toepasselijk recht
Welke schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen is afhankelijk van de vraag welk recht van toepassing is. Dit kan Nederlands recht zijn maar ook het recht van het land van de bestemming.
Naar Nederlands recht hebben de nabestaanden recht op vergoeding van de begrafeniskosten en op een vergoeding van het gederfde levensonderhoud. Naar Nederlands recht hebben de nabestaanden geen recht op vergoeding van affectieschade/smartengeld. Onderzocht zal moeten worden of andere rechtsstelsels van toepassing kunnen zijn die op dit punt wel een vergoeding bieden, zodat een weloverwogen keuze kan worden gemaakt voor het recht van een bepaald land.

Wilt u meer informatie over juridische bijstand Malaysia Airlines MH17 schadevergoeding

Dan kunt u contact opnemen met mr Maya Spetter m.spetter@spetteradvocaat.nl  of ons bereiken via 00 31 33 2100112. Ons kantoor heeft veel ervaring in het afhandelen van letselschade als gevolg van vliegtuigongevallen. Mr Maya Spetter is lid van LSA, ASP, de aviation committee van PEOPIL, de Europese vereniging van letselschadeadvocaten, en werkt in grensoverschrijdende zaken samen met gerenommeerde internationale kantoren. Malaysia Airlis7 schadevergoeding

Lees ook onze artikelen over:
Vliegtuigongevallen
Spetter in de media

Lees meer over Malaysia Airlines MH17 schadevergoeding