Nederland daagt Rusland voor het EHRM om neerhalen vlucht MH17

Op basis van de conclusies van het Joint Investigation Team (JIT) besluit het Kabinet Rusland voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) te dagen vanwege zijn rol in het neerhalen van vlucht MH17 in juli 2014. Een groep nabestaanden diende al eerder een klacht tegen Rusland in bij datzelfde hof (zie hier het eerdere nieuwsbericht).

Met het indienen van deze zogenoemde ‘statenklacht’ kan het kabinet alle beschikbare en relevante informatie over het neerhalen van MH17 ook gebruiken als ondersteuning van de klacht van de nabestaanden. De inhoud van de statenklacht wordt gelijktijdig en als onderdeel van de Nederlandse interventie in de individuele klachtprocedures van nabestaanden tegen Rusland bij het EHRM ingebracht. Met deze stap ondersteunt het kabinet maximaal de individuele klachten van nabestaanden van de slachtoffers van vlucht MH17 bij het EHRM. Nederland komt met deze statenklacht bovendien op voor alle 298 MH17-slachtoffers, van 17 verschillende nationaliteiten, en hun nabestaanden.

In 2018 stelde Nederland, samen met Australië, Rusland al aansprakelijk voor zijn aandeel in het neerhalen van vlucht MH17. Het kabinet vindt het belangrijk dat de gesprekken met Rusland in het kader van staatsaansprakelijkheid worden voortgezet. Deze hebben als doel tot een oplossing te komen die recht doet aan het enorme leed en de toegebrachte schade die veroorzaakt is door het neerhalen van vlucht MH17.

Minister Blok (Buitenlandse Zaken): “Het bereiken van gerechtigheid voor 298 slachtoffers van het neerhalen van vlucht MH17 en hun nabestaanden is en blijft de hoogste prioriteit voor het kabinet. Met de stap die we vandaag zetten, door een zaak aan te spannen bij het EHRM en daarmee de klachten van de nabestaanden zoveel als mogelijk te ondersteunen, komen we dichter bij ons doel.”

Dit traject staat los van de strafzaak tegen drie Russen en een Oekraïner die in maart van dit jaar is begonnen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben de mannen een aandeel in het neerhalen van de vlucht en daarmee de dood van de 298 inzittenden. Deze zaak is eind augustus hervat.

Mr. Maya Spetter maakt deel uit van het Rechtsbijstandsteam MH17. Zij staat een aantal nabestaanden uit Nederland en andere landen bij zowel in de strafzaak als in de procedure bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Het Rechtbijstandsteam is blij dat de Nederlandse Staat zich nu in de procedure bij het EHRM voegt: “het is voor ons moeilijk om allerlei technisch bewijs aan te leveren of ingebracht technisch bewijs te ontkrachten. Door de voeging komt kennis samen en hopen wij dat de belangen van onze cliënten zo goed mogelijk gediend worden.