Letselschadevergoeding vrijgesteld van vermogensinkomensbijtelling

Op 25 juni 2019 werd bekend dat letselschadevergoedingen vanaf 1 januari 2020 worden vrijgesteld van de vermogensinkomensbijtelling (VIB). Dit is belangrijk nieuws voor slachtoffers van letselschade.

Huidige regelgeving
Slachtoffers van letselschade hebben recht op een vergoeding van hun materiële- en immateriële schade. Deze schadevergoeding kan bij ernstig letsel aanzienlijk zijn.

In de huidige praktijk wordt de schadevergoeding netto uitgekeerd aan het slachtoffer. Hierover hoeft geen inkomstenbelasting of premies voor volksverzekeringen te worden betaald. Wel telt de schadevergoeding mee als vermogen. Dit heeft tot gevolg dat vermogensbelasting betaald moet worden over de letselschadevergoeding wanneer deze boven het heffingsvrij vermogen komt.

Problematiek
Doordat de letselschadevergoeding meetelt voor de VIB, heeft de letselschadevergoeding veel invloed op de hoogte van de eigen bijdrage langdurige zorg of maatschappelijke ondersteuning op basis van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (WMO 2015). Hierdoor moeten slachtoffers de maximale eigen bijdrage betalen wanneer zij een hoge schadevergoeding ontvangen.

Om dit te compenseren worden de hogere kosten van de eigen bijdrage meegenomen als schadepost, waardoor een nog hogere schadevergoeding moet worden uitgekeerd en er eigenlijk een vicieuze cirkel ontstaat. De uiteindelijke kosten lopen hierdoor hoog op.

Een andere manier waarop de hoge eigen bijdrage wordt vermeden is door niet in één keer af te wikkelen, maar de betalingen aan het slachtoffer te spreiden over meerdere jaren. Hierdoor kan de letselschade zaak echter niet worden afgerond. Dit terwijl slachtoffers en verzekeraars de letselschade zaak graag na een aantal jaren willen afsluiten.

Vrijstelling vermogensinkomensbijtelling
Onder meer Slachtofferhulp Nederland, het Verbond van Verzekeraars, de vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en de vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) hebben aandacht gevraagd voor deze problematiek. Tot 2013 hadden letselschadeslachtoffers een vrijstelling voor de VIB. Echter toen de WMO werd ingevoerd, is deze verdwenen.

Aangenomen maatregel
Op 25 juni 2019 heeft minister De Jonge dan eindelijk de maatregel aangenomen waardoor de letselschadevergoeding niet meer meetelt voor de vermogensinkomensbijtelling (VIB). De maatregel treedt per 1 januari 2020 in werking. In de praktijk betekent dit dat letselschadeslachtoffers die vanaf die datum een letselschadevergoeding ontvangen een formulier op de website van het CAK kunnen invullen om op die manier vrijstelling aan te vragen voor de VIB.

Niet alle problemen opgelost
De maatregel is een stap in de goede richting, maar helaas zijn we er daarmee nog niet.  Eigenlijk moet een letselschade vergoeding uitgezonderd worden van het vermogen in box drie, zodat het niet meetelt bij het bijdrageplichtig inkomen. Minister De Jonge zal dus nog wat werk moeten verzetten om het probleem daadwerkelijk op te kunnen lossen.

Contact
Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Ook wanneer u hulp nodig heeft bij het begroten of claimen van uw letselschade kunnen wij u van dienst zijn.