Juridische afhandeling schadevergoeding nabestaanden: kernteam MH17

Een vliegtuig van Malaysia Airlines dat op 17 juli 2014 weg was van Amsterdam naar Kuala Lumpur is neergestort bij de grens tussen Oekraïne en Rusland. Aan boord waren 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Al deze levens zijn te betreuren. Dit is een grote tragedie. Wij betuigen de familieleden van de passagiers en de bemanningsleden onze oprechte deelneming. Het opzettelijk of per vergissing neerhalen van een burgervliegtuig is onacceptabel en valt niet te rechtvaardigen.

Kernteam MH17 gevormd met ervaren letselschade advocaten

Het is belangrijk dat u een letselschadeadvocaat in de arm neemt die goed op de hoogte is van internationale regelgeving en ervaring heeft met de juridische afhandeling en het verlenen van rechtsbijstand aan slachtoffers en nabestaanden van de vliegramp.

De specialisatieverenigingen van letselschade advocaten  LSA en ASP hebben met Slachtofferhulp Nederland en de Raad voor Rechtsbijstand afspraken gemaakt over de vorming van een kernteam dat de nabestaanden van de ramp gaat bijstaan. Zij hebben allen ervaring in de afhandeling van schade na internationale vliegrampen. Het team bestaat uit zes advocaten en Maya spetter is één van de advocaten die deel uitmaakt van dit internationale kernteam. Hier leest u over het kernteam in het advocatenblad. De advocaten behartigen de algemene juridische belangen van de nabestaanden en behandelen vragen die de individuele belangen overstijgen, ontwikkelen een aanpak voor het verkrijgen van een schadevergoeding en zorgen voor kennis uitwisseling met andere betrokkenen advocaten. Het kernteam gaat proberen om met Malaysia Airlines afspraken te maken over punten die voor alle nabestaanden spelen.

Hoe zit het met de aansprakelijkheid en wie betaalt een schadevergoeding?

Op grond van het verdrag van Montréal dient Malaysia Airlines de nabestaanden te ondersteunen en compenseren. Nabestaanden hebben 2 jaar de tijd om een vordering tot schadevergoeding in te stellen (middels een procedure). Tot een bedrag van € 130.000,00 is Malaysian Airways aansprakelijk, ongeacht schuld of nalatigheid. Mogelijk moet de vliegtuigmaatschappij volledige schadevergoeding bieden. Dat kan aan de orde zijn wanneer haar verweten kan worden dat zij de vluchtroute na eerdere ernstige incidenten niet heeft aangepast. Dit aspect zal ongetwijfeld worden onderzocht.

Malaysia Airlines heeft aan de nabestaanden een eerste voorschot betaald en heeft toegezegd een aanvullend voorschot van 50.000 USD/ € 37.000 te betalen. Voordat het voorschot wordt betaald dienen de nabestaanden verschillende formulieren te ondertekenen bij een notaris. De voorschotregeling bevat geen keuze voor een bepaald rechtssysteem.

De reisorganisatie en eigen verzekeringen

Mogelijk kan ook de reisorganisatie worden aangesproken wanneer via de reisorganisatie (bijvoorbeeld D-reizen, Fox) een pakketreis is geboekt. In dat geval hebben nabestaanden een jaar de tijd om een vordering tot schadevergoeding in te dienen. Veel passagiers zullen een reisverzekering of overlijdensverzekering hebben afgesloten waarop een beroep kan worden gedaan.

Inmiddels is bekend geworden dat de Nederlandse verzekeraars geen beroep zullen doen op de zogenaamde molest uitsluiting. Dat betekent dat ook uitkeringen op grond van deze verzekeringen kunnen worden geclaimd en dat de verzekeraars dekking verlenen ook wanneer sprake is van molest of terrorisme.

Toepasselijk recht

Welke schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen is afhankelijk van de vraag welk recht van toepassing is. Dit kan Nederlands recht zijn maar ook het recht van het land van de bestemming.

Naar Nederlands recht hebben de nabestaanden recht op vergoeding van de begrafeniskosten en op een vergoeding van het gederfde levensonderhoud. Naar Nederlands recht hebben de nabestaanden geen recht op vergoeding van affectieschade. Onderzocht zal moeten worden of andere rechtsstelsels van toepassing kunnen zijn die op dit punt wel een vergoeding bieden, zodat een weloverwogen keuze kan worden gemaakt voor het recht van een bepaald land. Het kernteam zal de verschillende opties in kaart brengen.

Schuldvraag

Op dit moment is de toedracht van de ramp nog niet duidelijk. Uit het rapport van eerste bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid blijkt dat het vliegtuig is doorboord door een groot aantal voorwerpen met hoge energie van buiten en daardoor is neergestort. Het is nog te vroeg om een volledig antwoord te geven over de vragen over de aansprakelijkheid en de hoogte van de schadevergoeding. Eerst zullen de onderzoeken moeten worden afgerond. Daarbij zal een aantal aspecten worden onderzocht.

Vliegverbod?

Na de ramp hebben diverse luchtvaartmaatschappijen waaronder KLM besloten om niet meer over Oost-Oekraïne te vliegen. In april werd al besloten niet meer over de Krim te vliegen vanwege de onrust aldaar en na waarschuwingen van de Europese en Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. Ook Lufthansa heeft besloten de vluchten  onmiddellijk om te leiden. De FAA (Federal Aviation Administration) heeft waarschuwingen doen uitgaan en bepaalde delen van het Oekraïense luchtruim niet veilig verklaard voor burgervliegtuigen. Dit is een aspect dat wordt onderzocht door de Onderzoeksraad.

Feitelijke daders?

Ook zal onderzocht moeten worden waardoor het vliegtuig werd geraakt.  Er vindt op dit moment ook een strafrechtelijk onderzoek plaats waarbij een groot aantal Nederlandse officieren van justitie is betrokken. Ook worden diverse internationale organisaties bij het onderzoek naar de toedracht betrokken. Het is mogelijk dat staten aansprakelijk gehouden kunnen worden voor het leveren van een wapen of het ondersteunen van het gebruik hiervan. Mogelijk zijn ook bepalingen van internationaal oorlogsrecht van toepassing, wanneer betrokkenheid van militairen blijkt.

Wilt u meer informatie?

Neemt u gerust contact met ons op via e-mail: m.spetter@spetteradvocaat.nl of bel 033 2100112. Ons kantoor heeft veel ervaring in het afhandelen van letselschade als gevolg van vliegtuigongevallen. Mr Maya Spetter is lid van LSA, ASP, en door deze verenigingen gevraagd om deel uit te maken van het Kernteam MH17. Verder is zij lid van de aviation committee van PEOPIL, de Europese vereniging van letselschadeadvocaten en werkt zij in grensoverschrijdende zaken samen met gerenommeerde internationale advocaten kantoren samen.

kernteam MH17 gevormd