Erasmus MC cryoballon

Erasmus MC op vingers getikt in verband met cryoballon

Het Erasmus MC in Rotterdam moet het belang van patiënten in medisch-wetenschappelijk onderzoek beter waarborgen. Het ziekenhuis moet daarvoor de interne procedure aanscherpen en de werkwijze op de hartafdeling doorlichten. Het zijn maatregelen die het ziekenhuis krijgt opgelegd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De inspectie deed afgelopen maanden onderzoek naar een nieuw operatie-instrument dat het ziekenhuis vanaf 2005 gebruikte. De aanleiding was een artikel afgelopen najaar in NRC waaruit bleek dat 141 hartpatiënten van 2005 tot en met 2007 zonder het te weten hadden deelgenomen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek.

De zaak werd aangezwengeld door een cliënt van ons kantoor die met deze nieuwe methode in het EMC werd behandeld. Dit leidde tot een levensbedreigende complicatie. Tot zeer recent ontkende het EMC dat hij één van de 141 patiënten was die betrokken waren in het onderzoek.

Lees het artikel in NRC