Noodhulpfonds voor nabestaanden geweldsslachtoffers in het buitenland

Een geweldsmisdrijf kan je leven op z’n kop zetten. Niet alleen emotioneel, maar ook financieel. Het Noodhulpfonds is er niet alleen voor slachtoffers, maar ook voor nabestaanden. Nabestaanden die een dierbare hebben verloren als gevolg van een geweldsmisdrijf in landen in het buitenland maken vaak veel kosten. Zij moeten bijvoorbeeld afreizen naar het land waar het misdrijf is gepleegd, het lichaam van het slachtoffer repatriëren en daar juridische bijstand regelen. Al deze kosten kunnen ervoor zorgen dat nabestaanden in een financiële noodsituatie terechtkomen.

Per mei 2021 is het Noodhulpfonds uitgebreid en is een nieuwe tegemoetkoming in het leven geroepen voor landen buiten de Europese Unie. Ook nabestaanden van Nederlandse geweldsslachtoffers buiten de Europese Unie kunnen financiële steun aanvragen en een beroep doen op het Noodhulpfonds van Fonds Slachtofferhulp. Terwijl reguliere noodhulp een maximum van 1000 euro kent, geldt voor noodhulp van nabestaanden van geweldsslachtoffers in het buitenland een maximumbedrag van 10.000 euro. Een aanzienlijk verschil dus.

Voor landen binnen de Europese Unie geldt al een schadeloosstellingsregeling. Slachtofferhulp Nederland helpt met de aanvragen.

Noodhulpfonds voor slachtoffers

Slachtoffers van een misdrijf, ongeval, ramp of medisch incident komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Noodhulpfonds. Er moet sprake zijn van een noodsituatie en acute financiële problemen. Wanneer andere bestaande voorzieningen onvoldoende hulp bieden of niet op tijd komen, kan noodhulp worden aangevraagd. Het Noodhulpfonds biedt drie vormen van noodhulp: financiële bijdrage, bijdrage in natura en bijdrage in de vorm van een dienst.

Meer informatie over het Noodhulpfonds kunt u vinden op de website van Fonds Slachtofferhulp

Aanvragen voor een financiële tegemoetkoming uit dit fonds kunnen alleen bij Fonds Slachtofferhulp worden ingediend via een tussenpersoon, zoals een medewerker van Slachtofferhulp Nederland of een advocaat.