Hoogte smartengeld bij zeer ernstig letsel zoals dwarslaesie en invaliditeit

Hoogte smartengeld bij zeer ernstig letsel zoals dwarslaesie en ernstige invaliditeit
Slachtoffers horen een eerlijke schadevergoeding krijgen. Het is belangrijk dat het smartengeld in Nederland flink omhoog gaat. Bij zwaar letsel, zoals bijvoorbeeld een dwarslaesie en ook bij andere ernstige letselschade, is toekennen van smartengeld de enige manier om slachtoffers compensatie te bieden voor het leed dat zij dagelijks ondervinden.

Hoe hoog is het smartengeld in ander Europese landen?
Nederland loopt vergeleken bij andere Europese landen behoorlijk achter op het gebied van smartengeld of wel immateriële schadevergoeding. Dat blijkt ook weer uit de zaak van een vrouw van 62 die bij een verkeersongeval zeer ernstig letsel opliep en als gevolg van een dwarslaesie de rest van haar leven in een rolstoel doorbrengen.

Zij kreeg €150.000 aan smartengeld toegekend en heeft – helaas tevergeefs – geprobeerd dit omhoog te krijgen, naar €200.000. De rechter oordeelde echter dat €150.000 overeenkomt met het smartengeld dat in vergelijkbare gevallen is toegekend en wees haar eis af.

Doet deze uitspraak recht aan de situatie van deze vrouw? Zij is de regie over haar leven en haar zelfstandigheid volledig kwijt. Tijdens een rondrit voor racefietsers werd zij overreden door een tractor met aanhanger. De bestuurder van de tractor reed door, het slachtoffer lag dagen op de intensive care met onder meer gebroken wervels, gebroken ribben, gebroken borstbeen, gebroken schouderblad en een klaplong. Zij hield aan het ongeval een dwarslaesie over.

Smartengeld bedragen buitenland
Slachtoffers van verkeersongevallen met ernstig letsel als een dwarslaesie kunnen in andere Europese landen op significant hogere bedragen aan smartengeld rekenen dan die €150.000. In landen als Engeland en Duitsland had zij tussen de €300.000 en €400.000 aan smartengeld gekregen. Landen die wat betreft levensstandaard vergelijkbaar zijn met ons land.

Niet voor niets is de hoogte van smartengeld in Nederland al jaren onderwerp van discussie.

Uit deze uitspraak blijkt dat rechters in Nederland bij immateriële schade nog huiverig zijn om te kijken naar bedragen die in de ons omringende landen gebruikelijk zijn. Deze rechter wilde het verschil met smartengeld zoals toegekend in Engeland en Duitsland niet meewegen, omdat er geen informatie voor handen was over de hoogte van smartengeld bij ernstig letsel in andere Europese landen. Maar ook de vergoeding voor smartengeld in alle Zuid-Europese landen is hoger dan in Nederland.

Smartengeld is meer dan alleen een schadevergoeding. Het gaat ook om erkenning, verontschuldiging en genoegdoening. Het slachtoffer in deze zaak was kerngezond, zeer actief en sportief. Ze haalde veel levensgeluk uit haar sociale en sportieve activiteiten.

Nu wordt haar dagelijks leven beheerst door haar beperkingen; haar echtgenoot is minder gaan werken om voor haar te kunnen zorgen. Alleen al het dagelijkse ochtendritueel vergt meer dan twee uur. Daar komt vijfmaal per etmaal katheteriseren bij, terugkerende blaasontstekingen en -infecties en een voortdurende pijn in de schouders en zenuwpijn.

Het is kortom hoogste tijd dat we in ons land de hoogte van smartengeld bij ernstig letsel aanpassen.

Een vergelijking tussen Nederland en Duitsland
Professor mr. A.J. Verheij heeft een artikel geschreven waarin hij smartengeld vergoedingen in Duitsland en Nederland heeft vergeleken. Dit artikel is te lezen in de Smartengeldgids 2019 van de ANWB. Ook hij concludeert dat de Duitse rechter hogere bedragen aan smartengeld toekent dan de Nederlandse rechter. Het hoogste bedrag dat door een Nederlandse rechter is toegekend aan smartengeld is (geïndexeerd naar 2018) € 253.000. Het ging om een slachtoffer dat zwaar was mishandeld. Hij liep hierdoor een hersenbeschadiging op en dat leidde tot een vegetatieve toestand. Ook voor andere letsels zijn de vergoedingen van de Duitse rechter hoger. Hij hoopt dan ook dat zijn overzicht niet alleen rechters maar ook advocaten zal aanmoedigen om voor hun zaken te kijken naar de door de Duitse rechters gegeven motivering. De Duitse rechters houden ook rekening met grondrechten en preventie wanneer ze de hoogte van het smartengeld bepalen. In Nederland gebeurt dat (nog) niet. Het is goed wanneer in individuele zaken vergelijkingen worden gemaakt met de landen om ons heen. Want zo kunnen de vergoedingen voor immateriële schade ook in Nederland worden verhoogd.