schadebeperkingsplicht

Letselschade en schadebeperkingsplicht

Een man bereikt bijna zijn pensioen gerechtigde leeftijd maar raakt betrokken bij een auto-ongeval en heeft letselschade. De bedrijfsarts geeft aan dat hij beter vervroegd met pensioen kan gaan. De aansprakelijke verzekeraar wil dat de man parttime blijft werken tot zijn pensioendatum om de schade te beperken.

Een slachtoffer met letselschade krijgt het advies in een specialistische winkel om een bepaald type beugel te kopen waardoor hij makkelijker op kan staan. De aansprakelijke partij wil deze beugel niet vergoeden en stelt dat een goedkopere beugel in een winkel met huishoudelijke artikelen gekocht kan worden.

Een derde slachtoffer met letselschade wil een bepaalde therapie volgen ter pijnbestrijding. De verzekeraar wil deze therapie niet vergoeden omdat onvoldoende zou vaststaan of deze therapie helpt.

Deze drie voorbeelden hebben één ding gemeen: de aansprakelijke partij wil  niet de volledige letselschade vergoeden die het slachtoffer lijdt. Waar heeft het slachtoffer recht op, wat kan hij claimen?

De schadebeperkingsplicht

De letselschade die een slachtoffer lijdt na een ongeval, loopt uiteen. Van medische behandelingen tot het moeten gebruiken van een huurauto of het verlies aan inkomsten (ook wel het verlies van verdienvermogen). Niet altijd is de aansprakelijke partij bereid om alle geclaimde schadeposten te vergoeden. Deze beroept zich dan op de schadebeperkingsplicht van het slachtoffer. Dat is de plicht van het slachtoffer om de letselschade te beperken.

Of het slachtoffer de schade moet beperken is voer voor discussie. Kan een slachtoffer gedwongen worden een bepaalde medische behandeling te ondergaan? Kan een verzekeraar weigeren de behandeling te vergoeden die het slachtoffer geadviseerd wordt en misschien doet herstellen. Moet het slachtoffer zich laten omscholen, zodat hij een ander beroep kan beoefenen? Kortom moet een slachtoffer de “goedkoopste” oplossing zoeken? De rechtspraak is hier niet eensgezind over.

Medische behandeling en letselschade

De schadebeperkingsplicht kan met zich meebrengen dat het slachtoffer een medische behandeling moet ondergaan. Het Hof Leeuwarden van 21 november 2001 (ECLI:NL:GHLEE:2001:AD7178)  vond dat het slachtoffer een medische behandeling moet ondergaan als de behandeling wordt aangeraden door artsen en deskundigen. Het Hof Arnhem van 23 mei 2006 (ECLI:NL:2006:AY5110) overwoog daarentegen dat het slachtoffer bij een operatie de vrijheid moet hebben om zelf de risico’s af te wegen. Het ging in deze zaak om een hersteloperatie. Tijdens een eerdere operatie waren ten onrechte lymfeklieren verwijderd. Een hersteloperatie zou de klachten kunnen verminderen. De risico’s die aan de hersteloperatie zijn verbonden, waren niet duidelijk. Ook was het niet zeker dat de operatie het probleem zou verhelpen. Het slachtoffer hoefde dus niet de operatie te ondergaan om zo te proberen zijn schade te beperken.

Re-integratie

En wat als een slachtoffer door het letsel niet meer fulltime kan werken in zijn oude beroep? Stel dat hij nog wel parttime kan blijven werken en daardoor minder verdient. Kan de verzekeraar dan verlangen dat hij zich laat omscholen en op zoek gaat naar een fulltime baan bij een andere werkgever?  Als het gaat om de omscholing van een slachtoffer, dan moet er worden gelet op de persoonlijkheid van het slachtoffer. Hij kan niet worden gedwongen een beroep te kiezen dat niet bij hem past. Vaak hangt het af van de omstandigheden van het geval. Zo was de Rechtbank Amsterdam van mening dat van een man die jarenlang als havenarbeider had gewerkt, niet kan worden verwacht dat hij ander werk ging verrichten. In feite had hij geen reële plaatsingskans op de arbeidsmarkt. De rechtbank overwoog dat zijn persoonlijkheidsstructuur voor rekening en risico kwam van de veroorzaker van het ongeval. Deze moest dan ook de volledige letselschade als gevolg van zijn arbeidsongeschiktheid vergoeden (ECLI:NL:RBAMS:1984:AJ5103).

Kortom, als een slachtoffer letselschade lijdt, kan er discussie ontstaan over de vergoeding van de claim. Het ligt aan de omstandigheden van het geval of zijn schade volledig vergoed moet worden.

Wilt u meer informatie?

Heeft u schade geleden en heeft u vragen over de afwikkeling van uw letselschade ? Dan kunt u contact opnemen met mr. Maya Spetter (info@spetteradvocaat.nl) of neem vrijblijvend telefonisch contact met ons op via  033 2100112.