Ongelukkige valpartij in escape room

Een gezellig bedrijfsuitje in een escape room. Je wordt samen met je collega’s opgesloten in een ruimte, waaruit je binnen een bepaalde tijd moet ontsnappen. Je lost samen puzzels of raadsels op en als dat lukt, ga je door naar de volgende kamer. Door licht- en geluidseffecten in de kamers  wordt een angstige en sprookjesachtige sfeer gecreëerd. Dat klinkt spannend, maar wat nu als je in zo’n kamer lelijk ten val komt? Is de eigenaar van de escape room dan aansprakelijk voor de letselschade?

Val tijdens spel

Een man van 63 jaar deed tijdens een personeelsuitje mee aan een escape room spel. In de laatste kamer had de groep de code ontcijferd om een metalen traliehek te kunnen openmaken. Hierachter bevond zich een trap die toegang bood tot een ruimte beneden. De man ging als derde persoon naar beneden. Voor en tijdens de afdaling op de trap werden rook, lichtflitsen, verlichting en harde geluidseffecten geproduceerd vanuit de controlekamer.

De trap bestond uit twee delen. De man hield zich vast aan een leuning, die alleen bij het eerste deel van de trap aanwezig was. De armleuning stopte en door alle licht- en geluidseffecten dacht de man dat hij al op de begane grond was.  De man had helaas niet door dat er nog een onderste deel van de trap was. Door een misstap viel de man, met een beenbreuk tot gevolg.

Eigen schuld?

De man stelt de eigenaren van de escape room aansprakelijk voor zijn letselschade.  Deze  hebben niet gewaarschuwd voor de hem onbekende en onveilige situatie.

De eigenaren stellen op hun beurt dat de trap niet gevaarlijk is. Van bovenaf zou de man het verloop van de trap goed hebben kunnen inschatten en als hij de trap gevaarlijk vond, had hij die niet moeten betreden. Het is dus zijn eigen schuld dat hij is gevallen.

Na het ongeval hebben de eigenaren echter wel maatregelen getroffen om de trap veiliger te maken, zoals het aanbrengen van reflecterende strips, een extra armleuning, het laatste afstapje van de trap wit geschilderd en de positie van de lampen veranderd.

Aansprakelijkheid van een bezitter van een opstal

Als een opstal  een gevaar voor personen of zaken oplevert, is de bezitter aansprakelijk als dit gevaar zich verwezenlijkt. De rechtbank past de kelderluikcriteria (ECLI:NL:HR:1965:AB7079) toe om te toetsen of er sprake is van een gevaarlijke situatie.

 Kelderluik criteria

Om het spel verrassend, spannend en geheimzinnig te houden, wordt deelnemers van te voren niet alle eigenaardigheden van de route verteld. De deelnemers worden niet gewaarschuwd voor gevaarlijke onderdelen zoals de trap. Tijdens het afdalen van de trap klonken harde geluidseffecten, werden bliksemschichten vertoond en kwamen mistwolken tevoorschijn, wat een desoriënterende werking heeft op de deelnemers.  Volgens de rechtbank ligt het daarom voor de hand dat een speldeelnemer niet voldoende oplettend en voorzichtig zal zijn tijdens het afdalen van de trap.

Vervolgens toetst de rechtbank hoe groot de kans is dat een ongeval ontstaat, indien men niet voldoende oplettend en voorzichtig kan zijn. Volgens de rechtbank is het algemeen bekend dat een val van een trap kan leiden tot (ernstig) letsel. Een beenbreuk is hierbij niet ondenkbaar.

Tot slot kijkt de rechtbank of het bezwaarlijk is om gepaste veiligheidsmaatregelen te nemen. Volgens de rechtbank hadden de eigenaren eenvoudig noodzakelijke veiligheidsmaatregelen kunnen treffen. Dit hebben zij namelijk na het ongeval ook gedaan.

Er is voldaan aan de kelderluikcriteria en de eigenaren van de escape room hebben dus een gevaar scheppende situatie gecreëerd. Door de val van de man heeft het gevaar zich verwezenlijkt en hierdoor hebben de eigenaren onrechtmatig gehandeld jegens de man. Zij dienen zijn letselschade te vergoeden.

Wilt u meer informatie over letselschade onder werktijd of tijdens een bedrijfsactiviteit of uitje? Neemt u dan contact met ons op.

Uitspraak: Rechtbank Zeeland-West-Brabant ECLI:NL:RBZWB:2017:244